Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Carl-Johan Utsi

Nyheter 25 oktober, 2018

Driver du företag inom naturturism? Nu kan du söka stöd för internationalisering

Driver du ett litet företag inom naturturism och vill attrahera och sälja till nya internationella kunder? Nu finns det möjlighet att söka stöd för olika insatser inför den internationella världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som äger rum i Sverige, september 2019, 2019.

Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser.

Till vad kan du få stöd?

 • förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper
 • kompetensutvecklande insatser i syfte att stärka den internationella konkurrenskraften inför den internationella världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som äger rum i Sverige (Göteborg), september 2019.

Vem kan få stöd?

Målgruppen är små företag i Norrbotten med verksamhet eller blivande verksamhet inom Naturturism. Verksamheten ska kunna uppnå lönsamhet, skapa varaktig sysselsättning och verka på marknadsmässiga villkor. Det ska även finnas en vilja att utveckla verksamheten mot den internationella marknaden. Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Exempel på insatser:

 • Köp av tjänst som rör internationalisering eller digitalisering
 • Riktad affärsutvecklingsinsats för internationalisering, exempelvis förberedelse inför ATWS 2019
 • Kompetensutveckling i arbete mot internationella marknader/målgrupper
 • Kompetensutveckling i kvalitets- och hållbarhetssäkring av dina produkter och ditt företag
 • Anpassning av webbsida utifrån den internationella marknadens/målgrupperna behov (utformning, översättning)
 • Utveckling och effektivisering av digitala bokningslösningar
 • Kompetensutveckling i arbete med sociala media och stöd i hantering av kundgenererande omdömen.
 • Medlemskap i Adventure Travel Tourism Association (ATTA) 2018 och 2019. Det ger företag tillgång till ATTAs internationella nätverk och tillgång till ATTAs digitala kompetensutvecklande insatser.
 • Deltagande i (anmälningskostnad, resa, logi): – Adventure Travel World Summit, ATWS, i Toscana 15–18 okt 2018 – Forum för naturturismföretagare i Småland 14–15 nov 2018 – Adventure Travel World Summit, ATWS, i Göteborg 16–19 sep 2019

Vem/vad kan inte få stöd?

 • Företag som verkar på hobbybasis
 • Löpande affärsutveckling
 • Direkta försäljningsinsatser mot slutkund
 • Anpassning för att uppfylla GDPR
 • Redan påbörjade eller genomförda investeringar
 • Egna lönekostnader

Hur stort stöd kan du få?

Du kan få maximalt 50 000 kronor eller 50 procent av godkända kostnader.

När kan du söka?

Du kan söka stöd löpande till och med den 19 april 2019.

Hur ansöker du?

Ansökningar om stöd till Naturturism –  fokus på internationalisering ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. När du skapar en ny ansökan, välj:

 • Stödtyp: Stöd till investeringar och företagsutveckling (här finns det även en stödtyp som heter Mikrostöd naturturism, som avser Tillväxtverkets motsvarighet till stödet. Detta stöd är inte tillgängligt för företag i Norrbotten. För ansökningar i Norrbotten – välj stöd till investeringar och företagsutveckling)
 • Mottagande organisation: Region Norrbotten
 • Personlig rubrik på ansökan: Naturturism

Min ansökan

Bakgrund:

Sverige kommer vara värd för världskongressen ATWS (Adventure Travel World Summit) i september 2019. Målet är att det ska finnas framme internationellt efterfrågade upplevelser inom naturturism i hela landet till denna kongress.

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi träffar gärna dig och ditt företag både före beslut och efter att investeringen är genomförd. Kontakta oss för mer information. Länk

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.