Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
BCD, Nyheter 31 maj, 2022

Företagare får mentorer för att sikta högt

I maj startade ett program för företagare i Swedish Lapland som vill lära sig mer om high-end, resenärer med höga krav på kvalitet. I ett första steg fanns tillfälle för inspiration från andra som jobbar mot målgruppen i delar av sitt utbud.

Gästerna i segmentet high-end har höga förväntningar och vill helst att de överträffas. Det innebär höga krav på service och exklusivitet. Gästerna betalar mer, men företagen behöver också leverera någonting alldeles extra.

– I Swedish Lapland behöver det inte alltid innebära femstjärnigt, men servicen och den totala upplevelsen ska alltid vara förstklassig. Det kräver genomarbetade detaljer, flexibilitet och att skräddarsy upplevelsen för varje gäst, säger Marita Bergström, Boden Turism som tillsammans med Anna-Lena Le Coascogne, Argentis, organiserat programmet.

– Att läsa av kunden är jätteviktigt för den som jobbar med de är gästerna, att kunden ska få ett sömlöst flow i sin upplevelse. Ju större anläggning du har desto svårare blir det att jobba med den här målgruppen. Det passar ofta företag som satsar på få gäster och småskalighet, som ett sätt att få ekonomi i produkten genom att vässa den, fortsätter Marita Bergström.

Entreprenörer i Swedish Lapland som kunskapsbärare

Mentorprogrammet är en av de kompetenshöjande aktiviteterna i projektet Business Capacity Development, BCD. Deltagarantalet är begränsat och deltagarna valdes ut bland annat baserat på motivering.

– Företagen har länge efterfrågat mer kunskap om att arbeta mot målgruppen high-end. I samarbete med vår Travel Trade Manager Cecilia Petzäll utarbetades det här programmet. Att jobba med mentorskap och studiebesök är en metod som är efterfrågad och som vi vill vidareutveckla. Swedish Laplands egna entreprenörer är fantastiska kunskapsbärare. När företagen möts delas kunskap inom hela spektrat, från strategiska beslut till praktiska frågor, säger Malin Jonsson, projektkoordinator för BCD på Swedish Lapland Visitors Board.

Mentorer och coachsamtal

Det första steget i mentorprogrammet började med en studieresa till företag i Swedish Lapland som redan idag ligger i framkant inom de utvalda delar som visades upp på respektive företag. Alla företag som besöktes jobbar inte exklusivt mot high-end, men har alla erfarenhet av att leverera mycket hög kvalitet på delar av utbudet. Studieresan började med en workshop på Camp Ripan som valts ut för sin höga kvalitet i sitt arbete med mat och råvaror. På workshopen berättade mentorerna om vilka krav en high-end gäst har. Därefter fick deltagarna besöka Scandic Kiruna, Icehotel, Treehotel, Arctic Bath och Hide&see.

Mikael Suorra berättar om verksamheten på Hide&see.

Mentorerna som var med på resan kommer från företagen Luxury Action och Balder Experience. De är representanter för DMC:s (Destination Managment Companys) som arbetar uteslutande med denna typ av kunder.

Efter studieresan får företagen enskilda digitala coachsamtal med mentorerna och en uppföljningsträff med produktutveckling planeras för gruppen i slutet av sommaren.

– Det har varit bra möten med väldigt skarpa entreprenörer som visar vägen för andra genom sitt sätt att jobba, säger Per Ågren, Lapplandsmat, en av de medverkande företagarna efter studieresan.

På bild högst upp: Vid studieresan besökte deltagarna bland annat Icehotel. Från vänster Örjan Pekka, Filipsborg Herrgård, Thomas Dahlquist, Cape Wild, Per Ågren, Lapplandsmat, Stefano Vigolo, Arjeplog Hotel Silverhatten, Mikael-Bror Näslund, Sörbyn Lodge, Marita Bergström, Boden Turism, Björn Hedlund Länta, Peace&Quit Hotel, Anna-Lena Le Goascogne, Argentis, Karl Malling Granov, Balder Experience och Jeanette Häggqvist, Luxury Action. 

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.