Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Ted Logart

BCD, Nyheter 28 september, 2023

Strategisk samverkan la grunden till marknadsframgångar

Den samverkansplattform som etablerades genom projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland gjorde det möjligt för resemålet Swedish Lapland att ta regionens gemensamma marknadsbearbetning till nya höjder. Vi summerar nu vårt gemensamma projekt och den här artikeln djupdyker i resultat som uppnåtts på den internationella och nationella resemarknaden.

Tack vare vårt regiongemensamma projekt Business Capacity Development in Swedish Lapland har omfattande strategiska marknadsinsatser genomförts. En viktig del har varit business to business marknadsbearbetning, det som i branschen kallas travel trade.

Stärkta samarbeten med turoperatörer, agenter eller andra kommersiella aktörer driver försäljning hos företagen. Genom återförsäljarnas kanaler når besöksnäringsföretagens upplevelser och tjänster en större och internationell marknad.

Marknadsbearbetning av återförsäljarledet sker bland annat genom sales tours (en typ av rundtur där man besöker flera olika återförsäljare på en viss marknad), säljmöten under mässor, visningsresor eller som deltagare på mässor. Allt detta har också skett inom projektet. Företagen och resmålets utbud har funnits representerade på flera mässor, tillsammans kunnat göra uppsökande säljturnéer och bygga sina affärsnätverk. Företagens förmåga att knyta dessa kontakter och säkra nya affärer är också det som banat väg för upphämtningen efter pandemin och att nya rekord nu sätts.

328 visningsresor

Att bjuda in återförsäljare som man börjat bygga relation till på en rundresa, där man visar upp platsen, företagen, boenden, aktiviteter och upplevelser, är ett mycket viktigt verktyg. En visningsresa höjer återförsäljarnas kunskap om resmålet och därmed också deras möjligheter att förpacka och sälja till slutkund, våra besökare. Under de fem senaste åren har vi tack vare samverkan inom projektet BCD kunnat genomföra inte mindre än 328 visningsresor.

Kontakt med marknaden genom hela pandemin

Under de många pandemiåren skickade resmålet Swedish Lapland varje vecka ut ett nyhetsbrev till resmålets nationella och internationella nätverk av turoperatörer och reseagenter. Dessa innehöll uppdateringar om nya produkter, imagebyggande stories, nyheter från entreprenörerna och inspiration. Nyhetsbreven var ett sätt att hålla affärsrelationerna vid liv och sätta vårt resmål Swedish Lapland ”top of mind” under pandemin. Tack vare den samverkan projektet byggde upp damp över 100 säljinriktade brev ner i våra 1200 affärskontakters mailkorg. Öppningsfrekvensen var genomgående hög.

Swedish Lapland Summit

2021 lanserades säljevenemanget Swedish Lapland Summit. Då digitalt på grund av pandemin. 2022 genomfördes arrangemanget i Luleå. Vid summiten träffade företag inom besöksnäringen internationella reseförsäljare och turoperatörer på plats för att visa upp sina produkter och erbjudande. Under två intensiva dagar genomfördes över 350 säljmöten.

Det är unikt att ett resmål kan genomföra den här typen av arrangemang, vanligtvis genomförs det av nationer. Swedish Lapland kunde genomföra egen sales workshop med tillhörande visningsresor tack vare den samverkansplattform som projektet skapade. Samverkan har varit en absolut konkurrensfördel och nyckel till resmålets lyckosamma marknadsbearbetning av travel trade under 2018-2022.

Första digitala Travel trade portalen

Tryckta produktmanualer ersattes med en revolutionerande digital plattform som tog det internationella säljarbetet till nästa nivå. Travel trade protal försåg återförsäljarledet med en översikt av utbudet, uppdateringar och förmågan att bygga ihop egna resepaket. Den hyllades av turoperatörer världen över och var den första i sitt slag. Återigen en konkurrensfördel tack vare unik samverkan.

När projektet nu summeras presenteras även en resultatfilm, den ser du här!

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.