Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
BCD, Nyheter 28 september, 2023

Samverkan som levererade stora resultat

Se filmen som sammanfattar de fantastiska resultat som uppnåtts inom projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland.

Projektet sjösattes 2018 med målet att näringen skulle nå längre, sälja mer och öka konkurrenskraften.

Samverkan som levererade stora resultat – Business Capacity Development in Swedish Lapland. Ett projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden 2018-2022.

High lights från filmen

På fem år har regionala och lokala främjare tillsammans med besöksnäringsföretagare i resmålet Swedish Lapland:

• Genomfört 220 visningsresor för återförsäljare
• Lanserat Sveriges första digitala Travel trade portal
• Stöttat 357 företag genom lokal coaching nära verksamheten
• 404 unika företag har slipat på sina färdigheter genom ASSL, vårt program för kompetensutveckling
• Satsat på ett starkt gemensamt regionalt resmålsvarumärke, under vilket vi skapat innehåll själva, i egna kanaler och nischat
• Jobbat med ett gemensamt varumärkeslöfte ”Välkommen att dela vår arktiska vardag” som utgångspunkt för kommunikation
• Lanserat ett nytt sätt att bearbeta marknaden digitalt
• Tillsammans med 83 företag kört 143 digitala kampanjer som halverade kostnaden för räckvidd redan första året. Sedan dess är annonskostnaden sänkt till nära noll
• Genomfört digitala kampanjer som nått fler än 32 miljoner människor
• Snabbt ställt om, ett specialframtaget utvecklingsprogram – ASSL Upgrade – gav hopp när pandemin lamslog världen
• Genomfört 328 pressresor, vilket betyder att det var minst en journalist på plats varje vecka under 5 års tid
• Säljeventet Swedish Lapland Summit skapades och genomfördes, först digitalt och sedan på plats
• Gett ut två nummer av The Arctic Lifestyle Magazine
• Producerat och spridit 125 filmer som berättar om vår arktiska vardag 

Marknadsbearbetningen har lett till ökad kännedom och ökad reslust till Swedish Lapland. Varje krona företagen satsade i digitala kampanjer förvandlades till 27 i försäljning. Företagen som var med i projektet återhämtade sig snabbare efter pandemin och utvecklades starkare.

Ett lagarbete

Totalt deltog 553 företag i projektets aktiviteter. Vi vill tacka företagen för förtroendet.

Tack även till finansiärerna, ni bygger ett bättre samhälle genom att stödja besöksnäringen.

Tillsammans skapar vi hållbar tillväxt!

Business Capacity Development in Swedish Lapland finansierades av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destionationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Sparbanken Nord. 

Fördjupning

För dig som vill läsa mer om resultaten inom projektet läs även

Framgångsrik kännedomsmarknadsföring tack vare samverkan

Strategisk samverkan la grunden till marknadsframgångar

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.