Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Resenärer i buss. Foto: Shutterstock
Nyheter 2 november, 2021

Så kan framtidens kollektivtrafik möta besöksnäringens behov

Hur ska kollektivtrafiken utvecklas i regionen? Vad är besöksnäringens behov? Vad fungerar bra och mindre bra idag? Det var frågorna på bordet när Swedish Lapland Visitors Board kom med inspel till Regionala kollektivtrafikmyndigheten inför framtidens kollektivtrafik.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastställs mål och visioner för kollektivtrafiken och i juni 2022 väntas ett nytt program antas. Under ett samrådsmöte fick representanter för besöksnäringen möjlighet att framföra besöksnäringens behov av kollektivtrafik – nu och i framtiden.

– Reseinfrastrukturen är besöksnäringens ryggrad och där har kollektivtrafiken en viktig roll att spela. Den ansvarsfulle resenären är en växande målgrupp som gärna vill minska sina avtryck. Med en växande och synkroniserad buss, flyg- och tågtrafik inom destinationen Swedish Lapland, kan vi hjälpa resenären att göra rätt, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

Samordnar och utvecklar länets kollektivtrafik

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten är en politiskt styrd organisation med uppdraget att samordna och utveckla länets kollektivtrafik. Mats Aspemo är myndighetschef och mottog inspelen från besöksnäringens representanter tillsammans med kollegorna Helena Persson och Viktoria Mettävainio. I det nya trafikförsörjningsprogrammet ska målgruppen för kollektivtrafiken inkludera alla.

– Vi tittar på nyttan av kollektivtrafiken. Det är dyrt att ha en utbyggd kollektivtrafik, men det går stora andra värden förlorade om man inte har det, säger Mats Aspemo.

Stor samstämmighet från besöksnäringens representanter

Som representanter för besöksnäringen medverkade förutom Swedish Lapland Visitors Board också Svenska Turistföreningen (STF) samt lokala destinationsorganisationen Heart of Lapland. Och samstämmigheten i vad besökaren behöver var stor.

– I vår region vågar många företag inte riktigt lita på kollektivtrafiken. Inställda tåg är det vanligaste problemet. När företagen istället kör egen transfer med minibussar eller bil, blir resan dyrare och vår konkurrenskraft försvagas jämfört med många andra internationella resmål där kollektivtrafiken går att räkna med, säger Annika Fredriksson.

Pålitlighet och information viktigt för besökaren

Några viktiga punkter för besökaren som fördes fram av Swedish Lapland Visitors board och övriga medverkande, för att utveckla den kollektivtrafik som besöksnäringen behöver:

• Pålitlighet.
• Information – innan resan för att det ska vara lätt att hitta och boka i tid, och under resan när det blir förändringar. Det inkluderar även information till nästa operatör i resekedjan vid förseningar.
• Noder dit besökaren lätt kan ta sig för att möta upp företagen eller byta till annat färdsätt.
• Samordning av tidtabeller.
• Att resenärens behov tas hänsyn till vid planering och ändring av hållplatser.
• Förlängd tidtabell för högsäsong när antalet besökare över hela året ökar.
• Kollektivtrafiken behöver ha en konkurrensfördel i pris för att motivera besökaren att åka kollektivt.

– En väl fungerande kollektivtrafik levererar mot den regionala utvecklingsstrategins mål om att vara en besöksvänlig plats. Det är ett viktigt strategiskt område. Därför är det bra att det nya trafikförsörjningsprogrammet har alla som målgrupp, inte bara arbetspendlare och skolelever, utan även besökaren, säger Annika Fredriksson.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.