Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Bild på alla deltagare
Digitala leder, Nyheter 12 oktober, 2022

Stort intresse för att skapa fler arktiska kulturupplevelser

När Swedish Lapland Visitors Board tillsammans med Formstark Norrbotten gick ut med en inbjudan till det digitala programmet Arktiska kulturupplevelser strömmade anmälningarna in. Programmet ska öka kreatörers kunskap om besöksnäringen och samtidigt stärka deras digitala närvaro. Nu hoppas arrangörerna att fler norrbottniska konsthantverkare, hantverkare, slöjdare och formgivare ska ta klivet mot att bli ett nytt kulturellt besöksmål.

Att uppleva Norrbottens kulturarv är lockande både för nationella och internationella besökare. De potentiella besökare som resmålet Swedish Lapland jobbar med – utpekade i målgruppen den nyfikne upptäckaren – vill lära sig om vår unika arktiska kultur, livsstil, smaka lokal mat och dryck och uppleva våra traditioner. Det är så pass intressant att efterfrågan är mycket större än utbudet.

– Inom projektet Digital Touring Routes arbetar vi för att utveckla fler produkter och upplevelser för våra besökare på plats, och här ser vi stor potential för formutövare att bli ett besöksmål för denna målgrupp, säger Johanna Elenius, Digital strateg och projektledare vid Swedish Lapland Visitors Board.

– Det ger också möjlighet till smarta samarbeten företag emellan, utvecklar hon.

Utveckla sin verksamhet

Kreatörsföretag knutna till projektet Formstark Norrbotten har alltså en viktig roll att spela. Hos dessa kan fler arktiska kulturupplevelser uppstå. Besökarna i länet utgör också en ny målgrupp med stor potential för dessa kreatörer som på så sätt får ytterligare ett ben i sin verksamhet.

Efter en antagningsprocess erbjöds tio företagare att delta i det skräddarsydda programmet. Kursinnehållet är framtagen i projektet Digital Touring Routes som Swedish Lapland Visitors Board driver. Deltagarnas medverkan möjliggörs via Formstark Norrbotten. Kursen löper från oktober till december.

– De antagna företagen kommer få en bra inblick i besöksnäringen i regionen. De kommer att lära sig mer om målgrupper, marknad och försäljning. Vi kommer även hjälpa de öka sin digitala närvaro och arbeta med produktutveckling berättar Emma Ebermark, Business Development Officer hos Swedish Lapland Visitors Board.

Samverkan för platens bästa

Genom att fler företag i den kreativa sektorn av samhället stiftar närmare bekantskap med besöksnäringen och turisternas efterfrågan möjliggörs ett hållbart växande samhälle med ett rikt kulturliv. Konstutövare kan dela med sig av sin kunskap genom visningar eller aktiviteter där besökaren får prova på eller som längre kurser i kombination med boende.

– Genom det digitala programmet vill vi inspirera dem att komma vidare kring sin idé, för att så småningom komma ut med nya arktiska kulturupplevelser som länets besökare kan ta del av, säger Emma.

Mycket, sannolikt merparten, av arbetet som handlar om lokal och traditionell kunskap sker och förvaltas genom ideella krafter och privata initiativ. Det är just det som man nu med gemensamma muskler vill adressera.

Besöksnäringen har en möjlighet att både svara upp mot potentiella besökares efterfrågan, och även bidra till en hållbar förvaltning av det platsspecifika immateriella kulturarvet. Genom att nyttja platsens traditionella kunskap och sedvanor profileras även platsen som resmål. Ökad kunskapsturism kopplat till det lokala kulturarvet skapar också ökad konkurrenskraft för det lokala hantverket och livsmedelsproduktionen i förhållande till billiga, importerade och storskaligt framställda produkter. 

Härlig stämning i det digitala klassrummet

Första digitala träffen för deltagarna skedde i början av oktober och nu rullar programmet på till fram i december. Det var ett peppat gäng som kopplade upp sig via Zoom.

– Jag har redan arbetat med turister och besökare en tid, men det nya jag märkt nu, är att vi får mycket fler turister till oss när vi går ut och berättar om vårt hållbarhetsarbete och det är spännande, säger Linda Isaksson som äger glasblåseriet Heta Hyttan i Piteå.

– Vårt arbete hamnar lite i gränslandet mellan att ha en butik där man säljer saker, och att möta turister och besökare och visa upp oss som hantverkare. Och bor man dessutom i ett mindre samhälle utanför tätort, hamnar man nästan lite i periferin när det kommer till beslutsfattare, berättar Eva Hagström som arbetar med textilt konsthantverk utanför Kalix.

Varje tillfälle utgörs av en digital föreläsning som följs av gemensam diskussion och frågestund.

Innehållet för träffarna är:
– Introduktion till besöksnäringen i Swedish Lapland
– Lära känna målgruppen
– Goda exempel
– Fördjupa kunskaperna i marknad & försäljning
– Förbättra din digitala närvaro
– Introduktion till hur du stegvis utvecklar hållbara produkter mot målgruppen den nyfikna upptäckaren

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.