Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Digital Touring Routes 2.0

Fotograf: Ted Logart

Projektet Digital Touring Routes syftar till att utveckla digitala resrutter inom destinationen Swedish Lapland. Det första projektet avslutades i april 2022. Projektet var mycket väl positionerat och mötte flera av de behov och trender som idag är aktuella inom besöksnäring och turism.

De digitala resrutterna ligger perfekt i linje med det ökande intresset för bilburna besökare till regionen. Destinationen motsvarar 25% av Sveriges yta och har långa avstånd mellan turistiska målpunkter och stora vita fläckar gällande kollektiva resesätt. Den s k hemestertrenden har visserligen förstärkts av pandemin, men trenden med bilburna resenärer startade redan innan pandemin var ett faktum. Tillgången till digitala resrutter gör bilresandet betydligt enklare då säkra resvägar och aktiviteter kan planeras i förväg och under resans gång

Från 2016 har andelen nordiska resenärer som reser med bil under sin semester markant ökat. De digitala resrutterna ligger perfekt i linje med det ökande intresset för bilburna besökare till regionen. Destinationen motsvarar 25% av Sveriges yta och har långa avstånd mellan turistiska målpunkter och stora vita fläckar gällande kollektiva resesätt. Den s k hemestertrenden har visserligen förstärkts av pandemin, men trenden med bilburna resenärer startade redan innan pandemin var ett faktum. Tillgången till digitala resrutter gör bilresandet betydligt enklare då säkra resvägar och aktiviteter kan planeras i förväg och under resans gång.

Allt fler resenärer övergår till digitala format för att söka och boka produkter och upplevelser och för att hitta information om attraktiva destinationer. Här behöver företag och platser finnas digitalt tillgängliga.

I projektet kopplas ökad digital kompetens hos målgruppen små besöksnäringsföretag inom natur, kultur- och ekoturism ihop med hållbar produktutveckling. På så sätt kan hållbara, attraktiva resrutter, digitala såväl som fysiska, utifrån unika lokala tillgångar och förutsättningar utvecklas vidare, samtidigt som fysiska platser efter resrutter utvecklas genom innovativa samarbeten och digital tillgänglighet

Mål

Företag
har stärkt sin digitala närvaro, digitala tillgänglighet och digitala attraktivitet och är delaktiga i digitala tematiska resrutter anpassade mot målgruppers nya resemönster.

Lokalbefolkningen och lokala aktörer
har fått kunskap om den globala resenärens behov och efterfrågan och nya insikter om besöksnäringens bidrag till bygdens välfärd, service och utveckling.
De har också erbjudits delaktighet i formandet av digitala tematiska resrutter samt bidragit med sina tips om bygdens attraktioner genom verktyget Google Local Guide.

Bilburna resenärer
har genom tillgången till digitala tematiska resrutter serverats nya möjligheter att uppleva destinationen, planera och genomföra en rundresa i Swedish Lapland. Genom postande av bilder och inlägg via sociala medier inspirerar de sina vänner att följa i resenärens spår och även de göra en rundresa i destinationen

Aktiviteter

 • Produktutveckling mot post-corona- resenärernas nya värderingar och behov.
  Workshops och praktiska hands-on-utbildningar kring produktutveckling utifrån platsbaserade tillgångar och resurser. Målet är att företagen på respektive plats gemensamt har utvecklat produkter som matchar och utvecklar de digitala rutterna.
 • Hållbarhetsarbete i praktiken implementerar globala hållbarhetsmålen. Implementering av resmålet Swedish Laplands code of conduct, samverkan med Tillväxtverkets process för Uppföljning av Hållbarhetsarbete samt nyttjande av hållbarhetskommunikation som tillhandahålls i Googles olika verktyg.
 • Affärsutveckla mot nya resmönster och målmarknader.
  Fortsatt initiera och stimulera den digitala affärsutvecklingsprocessen baserat på det digitala värdskapet och digitala tillgängligheten hos besöksnäringsföretag kopplat till Googles olika verktyg.
 • Tematiska resrutter för smarta samarbeten mellan företag och lokalbefolkning.
  Praktiska hands-on- workshops för att tillsammans skapa smarta samarbeten för tematiska resrutter som bygger på platsens unika erbjudande. Projektet kommer utvidga samverkan att även involvera lokalbefolkningen; dels för att bidra med gott värdskap och sina unika personliga tips till resrutterna och dels för att tydligare koppla turismens bidrag till platsens önskvärda hållbara utveckling utifrån lokalbefolkningens perspektiv.
 • Digitaliserade resrutter i Google Maps för ökad tillgänglighet och försäjning
  Projektet kommer fortsätta använda det välkända och i hög grad av resenären nyttjade Googles verktyg för information och verktyg vid formandet och beslut om sina resrutter. Distribution gentemot marknad görs genom resmålets egen webbplats och dess sociala kanaler för spridning och delning. Den digitaliserade resrutten ökar kunskap om platsen göra, bo och äta och därigenom ökar möjligheten för fler företag att få ett ökat antal gäster/kunder.

Projektperiod

2022-04-01 – 2023-02-28

PS: Representerar du ett företagskluster, lokal ekonomisk förening eller liknande som arbetar för att lyfta ett specifikt platsvarumärke – hör gärna av dig till johanna.elenius@swedishlapland.com

Finansiärer

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.