Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter 16 november, 2021

Verktyg för att utveckla respektfull turism

Det treåriga projektet ARCTISEN – Culturally sensitive tourism in the Arctic, avslutades nyligen. Från projektet finns nu verktyg för att utveckla sin verksamhet eller lära sig mer om kulturellt respektfull turism i Arktis.

Under tre års tid har projektpartners från Sverige, Finland, Norge, Kanada och Danmark/Grönland nätverkat för att belysa frågan om hur turism i Arktis kan utvecklas på ett sätt som respekterar urfolk och den lokala kulturen.

– Vi har haft utbyte och lärt av varandra. I vissa delar av de här frågorna är vi redan i framkant i Sverige, men det är viktigt att hålla diskussionen levande. Det här är ingenting man gör bara en gång, säger Kjell-Åke Aronsson, projektledare för den delen av ARCTISEN som varit knuten till Ájtte och Destination Jokkmokk.

Verktyg och kurser

Förutom erfarenhetsutbytet har projektet resulterat i verktyg för att lära sig mer om kulturellt respektfull turism i Arktis, eller utveckla sitt företag – ARCTISEN toolkits.

För den som vill fördjupa sig ytterligare finns också två kurser som ger ett högskolepoäng vardera samt ett certifikat på genomgången kurs: ”Cultural sensitivity in Arctic tourism”, och ”Research on culturally sensitive tourism in the Arctic”.

Kurserna vänder sig i första hand till den som arbetar med turism eller driver ett besöksnäringsföretag. Men också till beslutsfattare, studenter, organisationer och alla andra med ett intresse för frågan.

Stor medvetenhet i Sverige – men mer att lära

Forskare från Umeå universitet har deltagit i projektet och bland annat gjort litteraturöversikter och en nulägesanalys av Sverige – ”Reflections on culturally sensitive tourism The case of Sweden”

Liknande rapporter har gjorts även för övriga deltagande länder. Initiativet till ARCTISEN kom från Finland, där det funnits en problematik med exotifiering av samisk kultur i samband med turism.

Håkan Appelblad, lektor vid Umeå universitet berättar att begreppet ”cultural sensitivity” inte är särskilt omskrivet i svensk litteratur, men att det finns många frågor som tangerar det.

– Det finns en stor medvetenhet, men fortfarande en hel del att lära. Genom kurspaketet finns ett utomordentligt tillfälle för utbildning och självreflektion. I det som ARCTISEN lämnar efter sig har turismföretagare och andra aktörer inom turism helt enkelt tillgång till en gedigen introduktion för sig själva eller sina medarbetare, säger han.

Håkan Appelblad, Umeå universitet, Cecilia Lundin, destination Jokkmokk och Kjell-Åke Aronsson, Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, under en projektträff på Grönland.

För den som inte har tid att avsätta för hela kurspaketet tipsar han om att gå in och titta på de filmer som finns. Där kan du ta del av exempel på hur företagare i olika länder hanterar frågan om kulturellt respektfull turism.

Nytt projekt om turism i Artkis

ARCTISEN är avslutat, men verktygen för lärande kommer att leva kvar och finnas tillgängliga framöver. Lärdomar från projektet ska tas tillvara i det nya projektet Ethical Tourism Recovery in Arctic Communities (ETRAC).

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.