Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Award of Swedish Lapland, Nyheter, Pressmeddelanden 12 juni, 2024

Vinnare i Award of Swedish Lapland 2023

Swedish Lapland Visitors Board premierar och lyfter för åttonde gången företag eller personer som gjort storartade insatser för destinationens attraktionskraft. Årets mottagare för Award of Swedish Lapland är Pia Huuva, familjen Gunnarstedt, Susanne Wallin och Stiftelsen Norrlandsfonden.

– Vi har privilegiet att leva på en fantastisk plats, och vill välkomna andra att dela vår arktiska vardag. För att det erbjudandet ska utvecklas och fortsätta vara attraktivt behöver kriterierna för de fyra priserna mötas; vi måste ha möjliggörare, brobyggare, innovatörer och representanter för the spirit of Swedish Lapland, säger styrelseordförande Peter Engström.

Award of Swedish Lapland delas ut i fyra kategorier. Med utmärkelserna vill Swedish Lapland Visitors Board synliggöra och premiera några av alla de som verkar för destinationen Swedish Laplands konkurrens- och attraktionskraft. De fyra priserna har alla olika kriterier och pristagarna nomineras i ett öppet förfarande. Juryn som har det tuffa jobbet att utse vinnarna består av styrelsen för Swedish Lapland Visitors Board.

Vårt problem som jury är behagligt, det finns så många möjliga, fantastiska mottagare att svårigheten ligger i att utse vem eller vilka som ska premieras, säger Britta Flinkfeldt, vice ordförande Swedish Lapland Visitors Board.

2023 års vinnare av Award of Swedish Lapland är:  

Möjliggörare – Stiftelsen Norrlandsfonden

Kriterier: Modigt och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.

Stiftelsen Norrlandsfonden, som med sina egna unika, flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion har möjliggjort många besöksnäringsföretagares tillväxt. Genom olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden skräddarsyr och kompletteras företagets egen finansiering. Engagemanget hos stiftelsens medarbetare är ofta avgörande för företag med tillväxtambitioner. Med dessa medarbetares hjälp realiseras nya, offensiva och framåtsyftande affärsmöjligheter som bygger på att göra affär av efterfrågan på vår regions unika arktiska kultur och natur. Tack vare Norrlandsfonden har Sveriges arktiska resmål ett stort antal internationella reseanledningar som lockar besökare från hela världen.

Läs intervju med Linda Hollberg och Per Nilsson här.

Brobyggare – Susanne Wallin, Haparanda Stadshotell

Kriterier: Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och världen.

Susanne Wallin, Haparanda Stadshotell, har med varmt hjärta, skarpt affärssinne och det rakryggade mod som bara kan komma från en sann tornedaling visat vägen för internationella relationer och lyft den lokala, gränsöverskridande kulturen till en global marknad. Hon framhåller ständigt vikten av samarbete, nätverk och partnerskap såväl inom regionen som över landsgränsen. Som nyutnämnd honorärkonsul fortsätter hon att stärka relationen mellan Sverige och Finland. Passande nog har hon med varsam hand på Haparanda Stadshotell återskapat just den miljö där världen har mötts och utbytt affärer under mer än ett århundrade.

Läs intervju med Susanne Wallin här.

Innovation – Familjen Gunnarstedt, Kåbdalis

Kriterier: En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan.

Familjen Gunnarstedt gräver där de står i hembyn Kåbdalis. Via innovativa idéer och lösningar har de skapat en ny skidsäsong till en för resmålet Swedish Lapland ny målgrupp. Genom att lägga tidig snö i nedfarterna på hemmaberget Goabddálisvárre, tillsammans med rätt paketering, lockar de år efter år världsstjärnor i de alpina skidlandslagen till den lilla byn med 60 invånare för försäsongsträning. Anläggningen grundades 1966 av Lars och Vaino Gunnarstedt, och barnbarnen för arvet vidare. Familjens innovativa tänkande har etablerat och skapat förutsättningar för fler skidanläggningar på samma nischade marknad, som också kan växa med en viktig säsongsförlängning på vårt arktiska resmål.

Läs intervju med Johan och Rebecca Gunnarstedt här.

Spirit of Swedish Lapland – Pia Huuva, Huuva Hideaway

Kriterier: Inspiratör eller initiativ som genom sitt genuina värdskap lyfter destinationen Swedish Lapland och gör så att besökaren känner sig hemma i vår arktiska vardag.

Pia Huuva är en enastående inspiratör med ett värdskap som inte känner gränser. Hon delar familjen Huuvas arktiska vardag i Liehittäjä, Övertorneå med gäster från hela världen. Med kunskap och lärande som drivkraft bjuds gästerna att bli en del av den lokala livsstilen med samisk och tornedalsk kultur kring mat, dryck, bastubad, hantverk och byggnadsverk. Men det stannar inte där. Hon undervisar i det arktiskt varma värdskapets konst, och inspirerar och engagerar hon såväl studenter som andra kollegor över hela resmålet Swedish Lapland att utveckla och förädla nya reseanledningar och upplevelseinnovationer med vår eftersökta och unika arktiska kultur som kärna.

Läs intervju med Pia Huuva här.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.