Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Mormor och barnbarn i skogen

Fotograf: Tomas Bergman

Pressmeddelanden 15 juni, 2023

En ny arktisk agenda för ansvarsfull besöksnäring i Sveriges arktiska resmål

Swedish Lapland Visitors Board står i startgroparna att lansera en strategisk färdplan för besöksnäringen. Samtidigt initieras en ny arktisk agenda för ett ansvarsfullt resmål kopplat mot de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Den arktiska agendan, Care for the Arctic, vill vi ska fungera som en vägvisare för resmålets huvudintressenter. Syftet är att skapa engagemang för åtgärder som bidrar till lokalsamhällets välmående och kommande generationers möjligheter och behov.

– Hos oss i Sveriges arktiska region måste vi som är resmålets huvudintressenter – besökaren, besöksnäringen samt det omgivande ekosystemet av möjliggörare och förutsättningsskapare fokusera på konkreta åtgärder som bidrar till att bygga vår framtid på den här platsen, säger Annika Fredriksson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

– Vi har arbetat fram ett antal handfasta och vägledande tips och råd som vi hoppas kan bidra till det viktiga omställningsarbetet i praktiken. En användbar verktygslåda, säger Camilla Bondareva, Head of Brand Communication på Swedish Lapland Visitors Board.

Ända sedan den industriella revolutionen har den moderna människans påverkan på den känsliga arktiska miljön varit omfattande. Den nordligaste delen av Sverige har varit det framtidsland för framgång och välfärd som det moderna efterkrigssamhället krävde. Inte sällan på bekostnad av befolkningen och i synnerhet vårt urfolk samerna.

Här sker nu den globala uppvärmningen mer än dubbelt så snabbt som på andra platser på jorden. Klimatet och den biologiska mångfalden är vår tids största utmaningar. Samtidigt är jämställdhet en av de viktigaste demokratiska frågorna bland näringsliv och offentlighet i länet, jämte behovet av långsiktigt kvalitativa och attraktiva livsmiljöer.

Besöksnäringen hade fram till 2020 som mål att fördubbla omsättningen. Ett ekonomiskt mål, framtaget på nationell nivå och som antogs av många regionala resmål i Sverige.

– För att kunna utveckla en besöksnäring inom planetens gränser behöver dagens mål kopplas till ett mer regenerativt perspektiv som bygger på en större och bredare rörelse mot starkare inkludering av lokalsamhället, besöksförvaltning och ökat ansvarstagande hos aktörer och individer, säger Camilla Bondareva.

Swedish Lapland Visitors Boards övergripande mål är att resmålets besökare uppfyller sin potential att bidra till regionens sociala, kulturella och ekonomiskt hållbara utveckling. Detta samtidigt som negativa avtryck på miljö- och klimat reduceras.

– Att verka för, och arbeta som, ett ansvarstagande resmål är att ses om en egen resa. Vi som bor här nu var inte först på plats. Och vi som bor här nu ska inte heller vara här sist. I detta arbete, för Sveriges arktiska region är målsättningen modig där vi strävar efter att bli Arktis mest ansvarsfulla resmål. Vår ambition är att ta ledartröjan, avslutar Annika Fredriksson.

FAQ

  • Care for the Arctic med tillhörande vägledande råd för ansvarsfullt agerande ska fungera som en vägvisare för besöksnäringens intressenter för att skapa engagemang för åtgärder som bidrar till lokalsamhällets välmående, i enlighet med Agenda 2030 och globala standarder för hållbar turism (GSTC). Med intressenter menas kommunala och regionala aktörer, myndigheter och delar av civilsamhället som har inflytande över förutsättningar för besöksnäringens utveckling. Även företag verksamma inom besöksnäringen och besökaren själv hör till intressenterna.
  • Care for the Arctic användes i april 2023 vid emigrationsmässan Emigration Expo i Nederländerna och var då en del av narrativet om den omfattande samhällsomställningen som pågår och hur hen som funderar på att flytta hit kan vara en del av att skapa livskraftiga samhällen i Norrbotten.
  • Swedish Lapland Visitors Boards, och därmed vårt arktiska resmåls, vision är att bli det mest ansvarsfulla arktiska resmålet.
  • Arktis: Totalt åtta länder hör till Arktis: Danmark inklusive Grönland och Färöarna, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA.
  • I Sveriges arktiska strategi beskrivs hur landet kommer ”som ett av de åtta arktiska länderna att aktivt bidra till en fredlig, stabil och hållbar utveckling i Arktis. Med utgångspunkt i Sveriges samlade kunskaper och resurser vill regeringen stärka Sveriges arktiska profil”.
  • En reviderad strategi och färdplan för besöksnäringen 2030 lanseras under augusti 2023.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.