Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
liv och rörelse och många samtal äger rum i montern

Fotograf: Nino Pels

North Sweden Green Deal 13 april, 2023

Norrbottens kommuners gemensamma insats på mässa lockade internationella inflyttare

Att presentera hela Norrbotten med alla kommuner under gemensam avsändare – Welcome to Arctic Sweden blev succé när länet deltog på Emigration Expo i Nederländerna. Norrbottens monter blev den största snackisen och en magnet för livsstilsmigranterna som besökte mässan. Och redan på flyget hem fanns ett ungt par som bestämt sig för att Luleå ska bli deras nya hem.

Upplägget kring gemensamt mässdeltagande bygger på mångåriga erfarenheter från besöksnäringen. Inspiration i arbetet med montern är även hämtat från internationellt investeringsfrämjande arbete och erfarenhetsutbyte med Invest in Norrbotten.

I en gemensam monter medverkade 11 av Norrbottens 14 kommuner, Region Norrbotten och EURES tillsammans. I utformningen var det viktigt att lyfta fram kommunernas specifika egenskaper samtidigt som alla delarna bidrar till ett starkt och tydligt övergripande budskap. Monterns budskap och formspråk kompletterades med en sammanhållande film som berättar om den hållbara samhällsomställningen utifrån värden som är viktiga för målgruppen.

A care for the Arctic – welcome to Arctic Sweden.

– Med den attraktiva gemensamma avsändaren blir det lättare för oss som liten kommun att presentera oss själva på den internationella arenan, säger Ida Brännström näringslivsutvecklare, Övertorneå kommun.

På denna typ av mässa handlar det om att både informera om exempelvis bostäder, skola, och skattesystem och samtidigt sticka ut i mängden av utställare. Vi konkurrerar med stora regioner och länder som har liknande behov, erbjudanden och värden som vi själva.
– Det här är första gången som Norrbotten tillsammans provat att berätta om den gröna industriomställningen och samhällsomvandlingen för privatpersoner på ett attraktionsskapande sätt. Montern var en magnet med ett konstant flöde av intresserade inflyttare. Många återkom flera gånger och samtalen blev långa, säger Camilla Bondareva, Swedish Lapland Visitors Board och projektledare för Norrbottens mässdeltagande.

Uppskattade seminarier

Under båda mässdagarna hölls ett uppskattat och välbesökt seminarium där mässbesökarna fick möta nederländare som flyttat till Norrbotten och nu bor och jobbar inom den offentliga sektorn.

Conelis, Gabirelle och Ella på scenen under de uppskattade och fullsatta seminarierna som hölls i samband med mässan. Foto: Nino Pels

– Inflyttarens erfarenheter levandegjordes av Cornelis Uittenbogaard, stadsplanerare på Övertorneå kommun och Gabrielle Knobbout, enhetschef på Folktandvården, säger Ella Jonsson som modererade Norrbottens medverkan i seminarieblocken.

Kirsi var en resurs på plats för både kommuner och Region Norrbotten.

Kirsi Paloniemi från EURES (EU’s internationella arbetsförmedling som stöttar och främjar den fria rörligheten av arbetskraft inom EU), kompletterade programmet i montern med information om arbetsmarknaden i norra Sverige. Hon berättade om möjligheterna inom Targeted Mobility Scheme, som bland annat omfattar stöd för språkstudier före flytt.

Så här säger sammanfattar hon dagarna på mässan för Utveckla Norrbotten:
– Det har varit fullt tryck hela tiden och det är många som är intresserade av att flytta till oss och börja jobba här. Några har sagt att de vill flytta redan i år, andra har en lite längre process.

Starkare tillsammans

I anslutning till Arctic Sweden-montern fanns både LTU och LKAB. I en intervju med Utveckla Norrbotten säger de så här om deltagandet på mässan.

LKAB mötte många som var intressrade av att bli en del av deras omställning. Foto: Nino Pels

– Det är många som är intresserade av norra Sverige och vad vi kan erbjuda häruppe. Vi har träffat personer med kompetenser vi verkligen behöver. Positivt är också att vi är olika parter på mässan så att vi kan erbjuda tandemrekryteringar. Sjuksköterskor, socialarbetare, ingenjörer, IT – många yrkesgrupper har varit förbi hos oss. Med gemensamma krafter kan vi lösa kompetensutmaningen i Norrbotten, säger Åse Juhlin, HR-chef på LKAB till Utveckla Norrbotten.

Mobilitet har blivit en allt viktigare beståndsdel i unga människors identitet. Att flytta utomlands är en del av ett liv i rörelse, en annan del är utlandsstudier. LTU mötte många som letade kontraster till det invanda. Foto: Nino Pels

– Jag tror på det här att vi jobbar tillsammans, att vi är en stor delegation. Den samlade känslan av att vi samarbetar och visar upp det ger mycket mer än man tror […], säger Sofi Waltare, Luleå tekniska Universitet.

Alla som fanns på plats i montern jobbade tillsammans med att lotsa intresserade rätt. Ingenjörer skickades till LKABs monter, och kommunerna skickade besökare mellan sig, för att bäst matcha det man efterfrågade – gällade natur, boenden, jobb.

– Det visade sig bli succé när vi samlades under gemensam avsändare samtidigt som alla kommuner fick utrymme för sin egen starka profil, säger Camilla Bondareva, Swedish Lapland Visitors Board och projektledare för Norrbottens mässdeltagande.

Ida Brännström, näringslivsutvecklare Övertorneå kommun i samtal med nyfikna livsstilsmigranter. Foto: Nino Pels

Camillas reflektioner får medhåll från Ida Brännström, näringslivsutvecklare i Övertorneå. Hon beskriver dagarna på mässan så här:
– Det var nästintill chockartat att intresset var så enormt att flytta just till norra Sverige, att många redan kommit så långt i tanken och är redo att lämna sitt bo för att bygga ett nytt med sin familj. Det blev många långa samtal om hur livet är här uppe.

Hon fortsätter:
–Vi blev en fantastiskt stark grupp när alla Norrbottens kommuner var samlade och en proffsig look hade vi också. Min känsla är att vår tid är nu. En sista grej, nu hjälps vi åt att ta hand om alla nya som hittar till oss, visst?

Och Idas sista uppmaning kan behövas. Tack vare intryck och kontakter som knöts på mässan är inflyttare från Nederländerna på väg till Norrbotten redan nu.

Nya norrbottningar

Jessica van den Berge var en av de besökare i montern och seminariet som tog budskapet till sitt hjärta. Från att varit nyfikna på norra Sverige och sugna på en förändring har hon och hennes man nu bestämt sig för att flytta.

– När jag och min man såg presentationsfilmen visste vi – dit ska vi flytta, det är där vi hör hemma, säger Jessica van den Berge.

På flyget hem hälsades gänget från Norrbotten av ett ungt par från Nederländerna som efter samtalen på mässan bestämt sig, nu ska Luleå bli deras hem. Därför flög de upp för att på plats leta boenden och jobb, med hjälp av kontakter de fått på mässan.

Test av prototyp

Deltagandet på emigrationsmässan i Nederländerna var ett test på hur vi genom att jobba tillsammans kan lösa utmaningar vi står inför. Nu återstår arbete på hemmaplan.

– Förutom att kommunerna och regionen ska ta hand om alla nya kontakter och ta emot de som är nyfikna så utvärderar vi aktiviteten. Vi sammanställer lärdomar som kan dras, samlar ihop reflektioner och tar med oss erfarenheter som vi fått tack vare att testa den här modellen i verkligt läge. Arbetet med att locka fler inflyttare till Norrbotten går vidare, säger Ella Jonsson.

Annat som händer kopplat till North Sweden Green deal och delprojektet Attraktion hittar du här.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.