Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Ted Logart

Panelsamtal vid konferensen Academy of Swedish Lapland.

Nyheter 9 november, 2023

Är du vår nya organisationskommunikatör?

Vill du bidra till att stärka kunskapen om besöksnäring och turism brett hos samhällets aktörer? Trivs du att hämta in, sprida och dela insikter och erfarenheter? Välkommen att bli en del av vårt team som varje dag gör insatser för att stärka förutsättningarna för Sveriges arktiska resmåls besöksnäring. Då vår nuvarande Organisationskommunikatör går vidare till nya arbetsuppgifter inom organisationen har vi nu en ledig tjänst.

Du kommer arbeta i en verksamhet i ständig rörelse, där du dagligen får möjlighet att göra skillnad. Vi på Swedish Lapland Visitors Board välkomnar dig till ett omväxlande och spännande uppdrag i en varierande, dynamisk och internationell miljö. Du blir en del av många intressanta samarbeten i en verksamhet som präglas av engagemang och samverkan.

• • • •

OM TJÄNSTEN – vi vill att du:

• ansvarar för att planera och genomföra organisationen Swedish Lapland Visitors Boards kommunikationsinsatser i syfte att stärka kunskapen om besöksnäring och turism, i huvudsak lokalt och regionalt, men ibland även nationellt och internationellt

• hämtar in, sprider och delar insikter, kunskap och erfarenheter om turism, besöksnäring och organisationen Swedish Lapland Visitors Boards verksamhet i relation till organisationens målgrupper, intressenter och samarbetspartners såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.

• tydliggör och synliggör organisationsvarumärket Swedish Lapland Visitors Board

• tillsammans med kollegorna inom verksamhetsområdet Varumärke och kommunikation förnyar och vidareutvecklar kommunikationsarbetet

• tar fram och genomför kommunikationsplan med kanalstrategi och uppföljning

• producerar content/innehåll för distribution via både tryckta och digitala format

• agerar redaktör och skribent för swedishlaplandvisitorsboard.com

• agerar redaktör och skribent med innehållsansvar för sociala kanaler 

• skapar nyhetsbrev och andra typer av utskick

• planerar och genomför relationsbyggande kommunikationsinsatser gentemot kommuner, lokala företrädare, regioner och företag, så som möten, informationsträffar och webinars.

• företräder organisationen vid officiella sammanhang; presentationer, föreläsningar och paneldebatter

• projektrapporterar, från korrekturläsning till att plocka ut relevant information och resultat för spridning till projektfinansiärer och andra intressenter

• producerar pressreleaser; planerar, skriver och distribuerar

• bidrar vid organisationens evenemang: planering, samordning, genomförande och uppföljning

• säkerställer att rätt insatser genomförs på ett optimerat sätt för att nå utpekade mål i Swedish Lapland Visitors Boards affärsplan samt Norrbottens Regionala Utvecklingsstrategi och Smart Specialiseringsstrategi 

• • • •

KVALIFIKATIONER – vi vill att du:

• har relevant akademisk examen, utbildningar eller motsvarande arbetslivserfarenheter 

• har ett par års erfarenhet av liknande tjänst inom kommunikation

• är en fena på att formulera kärnfulla budskap

• har erfarenhet att bygga organisationsvarumärken

• har vana av ansvar för officiella konton i sociala medier

• har god kunskap om besöksnäring och/eller turism

• behärskar verktyg som:

  • Indesign och Photoshop, bra om fler program inom Adobe-familjen
  • WordPress och andra publiceringsverktyg för poddar och livesändningar i sociala medier
  • CRM-system – vi använder Superoffice
  • Projektverktyg – vi använder bland annat Basecamp
  • System för massutskick av mail – vi använder Mailchimp och Superoffice

• dokumenterade erfarenheter av att arbeta resultatorienterat, drivande, ansvarstagande och strukturerad gällande planering, prioritering och agerande – baserat på förmågan att tänka strategiskt samt arbeta taktiskt

• hög administrativ förmåga, vana av att ta ansvar för planering, budgetering, resultatuppföljning och återrapportering samt god kunskap i administrativa system och dokumenthantering, 

• talar och skriver både på svenska, engelska och ytterligare språk som exempelvis samiska, meänkieli är meriterande

• har körkort B och möjlighet att resa i tjänsten

Meriterande om du har erfarenhet av att producera podcast och digitala livesändningar via sociala medier samt har erfarenhet av foto.

• • • •

VI VILL ATT DU SOM PERSON:

• är trygg, positiv och prestigelös och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer och agerar på ett ansvarstagande och lösningsorienterat sätt

• har förmåga att arbeta självständigt, men också uppskattar det stöd du kan få och ge i ett team av kollegor

• har ett strukturerat arbetssätt, är en van talare och ser god service som en självklarhet

• tar egna initiativ, prioritera och kunna omprioritera vid behov, samt arbeta proaktivt och får saker ur händerna

• värderar och ser nyttan av samarbete och dela kunskap med andra och har en förmåga att entusiasmera andra

• • • •

OM TJÄNSTEN:

• Visstidsanställning tom 25.12.31 med möjlighet till tillsvidareanställning under perioden.
• Omfattning: 100 %
• Placeringsort: inom Norrbottens län
• Är en del av organisationens verksamhetsområde Varumärke och kommunikation som leds av Camilla Bondareva
• Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och är övertygade om att mångfald och jämn könsfördelning utvecklar verksamheten.

• • • •

ANSÖKAN: Skicka din ansökan till camilla.bondareva@swedishlapland.com.
Sista dag att ansöka är den 11 december. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.

Kontakt, frågor och mottagare av ditt cv och personligt brev där du beskriver varför just du borde bli vår nya kollega: camilla.bondareva@swedishlapland.com

• • • • • •

ATT JOBBA HOS OSS:

• Swedish Lapland Visitors Board har en tight och smidig organisation som ger dig möjlighet att påverka både hela organisationens utvecklingsresa, vårt tjänsteerbjudande och ditt dagliga arbete samt dina utvecklings- och karriärmöjligheter.

• Passion, lagarbete, medbestämmande, självledande och självorganiserande team som baserar verksamhetsutvecklingen på agila lärandeprocesser för snabb kunskapsimplementering är en del av vår arbetskultur.

• Vi vill att alla medarbetare har möjligheter att växa och anta nya utmaningar och du kommer bli en del av en kreativ, mångsidig, inspirerande, progressiv organisation och interagera med mycket engagerade kollegor, partners och intressenter som gillar att anta utmaningar och hitta nya sätt att arbeta och förbättra.

• Vi anser att kompetensen hos våra medarbetare är vår främsta konkurrensfördel och att alla medarbetare är avgörande för vår gemensamma framgång. Du och din kompetens är en del av helheten och bidrar till regionens utveckling och arbetet med samhällets omställning och hållbara utveckling.

• Du har även ett årligt friskvårdsbidrag för hälsostärkande aktiviteter.

• Alla medarbetare har en försäkring som täcker olycksfall i tjänst och möjlighet till individuell pensionsplanering görs i enlighet med svensk lönelagstiftning.

• Lönesättningen är individuell och bygger på prestationsdrivna framsteg i enlighet med vår lönepolicy.

• Med vår policy för närarbete, att arbeta hemifrån och flexibla arbetstider möjliggörs ett hållbart livspussel. 

• • • • •

VILKA ÄR VI? Swedish Lapland Visitors Board är regionens officiella företrädare för besöksnäringen. Vi driver en näringslivsorienterad samverkansplattform som verkar för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av den internationella och nationella efterfrågan på resmålets utbud av arktiska upplevelser.

Swedish Lapland Visitors Board förvaltar platsvarumärket Swedish Laplands kännedom och attraktionskraft liksom resmålets och organisationens egna kanaler. Tillsammans med näringen, varumärket Sverige och lokala platsvarumärken ökar vi lusten och efterfrågan till hela resmålet Swedish Lapland.

Besöksnäringen bidrar inom de prioriterade områden som pekats ut i NorrbottensRegionala utvecklingsstrategi. Besöksnäringen är även en utpekad näring i länets strategi för Smart Specialisering. Besöksnäringen är en drivande regional kraft kopplat till EUs prioriterade gröna samhällsomställning samt digitalisering.

Främjarinsatser riktat mot en växande besöksnäring ger värdefulla sidoeffekter förkommuner och andra branscher. Näringen ökar regionens attraktionskraft och synlighet nationellt och internationellt, vilket påverkar möjligheter till ökad inflyttning, minskad utflyttning, investeringsvilja och samhällsutveckling.

Swedish Lapland Visitors Board är på så sätt en aktiv aktör i det gemensamma regionala utvecklingsarbetet och har ett uppdrag från Region Norrbotten att vara dess förända arm gentemot brsöksnäringen i Norrbotten samt en samordnande aktör inom besöksnäringens ekosystem som har en direkt eller indirekt påverkan på näringens utveckling.

Vi representerar Norrbottens län i det nationella arbetet som bedrivs tillsammans med bland andra Visit Sweden, Tillväxtverket och Sveriges övriga län. Internationellt samverkar vi genom bland annat medlemskap i Necstour med turismregioner inom hela Europa och genom nätverket Global Sustainable Tourism Council (GSTC) med hela världen.

På uppdrag av Region Norrbotten har vi tagit fram Norrbottens Besöksnäringsstrategi – en strategisk färdplan mot 2030 för Sveriges Arktiska resmål. Resmålets vision och mål utgör ramverket för näringen, besökaren och nyckelpartners. Tillsammans ska vi jobba med utpekade insatsområden – respektera, balansera, planera, innovera och attrahera för vår plats och näringens bästa.

Våra tre verksamhetsområden är Varumärke och kommunikation, Marknad och affärsutveckling samt Partnerskap och samverkan.

Övergripande mål är att platsens besökare medvetet uppfyller potentialen att bidra till vårt arktiska resmåls hållbara utveckling samtidigt som det negativa avtrycket reduceras.

Tre övergripande verksamhetsstrategier och mål riktas mot resmålets nyckelintressenter – resenären, besöksnäringen och samhällsaktörer:

Strategi 1: Attrahera och öka den ansvarsfulle resenärens reslust till Sveriges arktiska resmål med målet att fler ansvarsfulla besökare bidrar till platsens utveckling genom medvetna val.

Strategi 2: Främja näringens affärs- och marknadsutveckling med målet att näringen växer hållbart och ökar sin professionalism

Strategi 3: Involvera och engagera resmålets samhällsaktörer för en växande besöksnäring och hållbar turismutveckling för mer besöksvänliga resmål och ökad kunskap om besöksnäringens bidrag till samhällsutvecklingen.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.