Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Sara och Johan Väisänen, Ann-Christin Viklund, Asaf Kliger, Rebecca Lundh. Samt Lapland View Lodge och Ájtte.

Nyheter 21 april, 2023

De får Award of Swedish Lapland 2022

Med fyra kategorier av priser vill Swedish Lapland Visitors Board premiera insatser som inspirerar och levererar i strävan att stärka resmålet Swedish Laplands attraktivitet och konkurrenskraft.

2022 års Award of Swedish Lapland går till Lapland View Lodge, Ann-Christin Viklund, Svenskt Fjäll- och Samemuseum Ájtte och till bröllopsfotograferna Rebecca Lundh och Asaf Kliger.

För åttonde gången delas utmärkelsen The Award of Swedish Lapland ut. Priset går till företag eller personer som gjort storartade insatser för att inspirera andra, göra saker möjliga, stärka destinationens attraktionskraft genom innovationer eller bygga broar mot världen.

– Det här är vårt sätt att lyfta fram några av de många fantastiska entreprenörer och eldsjälar som förverkligar sina visioner. Besöksnäringen bevisar vad upplevelseinnovationer kan betyda för regionens attraktionskraft hos såväl besökare som för investeringar och inflyttning, säger Peter Engström, styrelseordförande Swedish Lapland Visitors Board.

Årets pristagare

Pristagare innovation 2022: Lapland View Lodge
Motivering: har på det ikoniska Luppioberget skapat ett spektakulärt och unikt arktiskt landskapshotell, ett nytt landmärke i Tornedalen och som etablerat resmålet Swedish Lapland på nya internationella marknader. Innovativa byggmetoder och arkitektoniska lösningar har övervunnit bergets utmaningar och låter nu gästerna njuta och möta en makalös utsikt över vackra Torneälv och det böljande skogslandet från såväl det egna hotellrummet som från restaurang, lounge och den makalösa spabyggnaden med bastu.

Kategori INNOVATION: En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan.

Pristagare brobyggare 2022: Ann-Christin Viklund, flygstationschef Luleå Airport
Motivering: Hon har hjälpt till att föra Luleå ut i världen och världen till Luleå. En fantastisk person som ger en känsla av att ingenting är omöjligt. Arbetar outtröttligt för att etablera Luleå Airport som en viktig aktör inte bara i regionen utan även på en nationell arena. Annki vet vad som händer när man kraftsamlar tillsammans, inleder samarbeten och styr mot samma mål. Det är mycket tack vare henne som vi har fått inte mindre än tre internationella flyglinjer till Luleå under ett och samma år. London, Paris, Düsseldorf. Hennes arbete har gjort det möjligt för många entreprenörer att utvecklas, växa, anställa och innovera. Det är en fantastisk känsla att se alla dessa fransmän nyttja Luleås isvägar på sina sparkar. Ett konkret bevis på att hennes arbete har gett resultat!

Kategori BROBYGGARE: Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och världen.

Pristagare möjliggörare 2022: Ájtte
Motivering: Svenskt Fjäll- och Samemuseum är en drivkraft för turismutvecklingen i Jokkmokk och hela resmålet Swedish Lapland. Innehåll och paketering möter den växande nationella och internationella målgruppen ”den nyfikna upptäckaren” efterfrågan på lärande upplevelser och kunskap om den världsunika samiska kulturen och vårt kulturlandskap. Med traderad kunskap som utgångspunkt skapas reseanledningar och värden, dels för den egna verksamheten, men även för den ikoniska Jokkmokks marknad, där Ájtte är ett naturligt centrum för platsens besökare. Ájtte är en möjliggörare för en bred publik såväl privatresenärer som studieresresor – året om genom världsunika utställningar utifrån egna samlingar, temporära konstutställnngar, föreläsningar, konserter, den arktiska botaniska trädgården Fjällträdgården, Laponianoden, konferensavdelning, unikt bibliotek, forskning och dokumentation.

Kategori MÖJLIGGÖRARE: Modigt och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.

Pristagare Spirit of Swedish Lapland 2022: Bröllopsfotograferna Rebeeca Lundh och Asaf Kliger
Motivering: Fotografer, driver egna bolag och är kontrakterade som bröllopsfotografer vid ICEHOTEL. Genom stor yrkesskicklighet och idogt arbete – i kyla, under midnattssol, sena kvällar och tidiga mornar – fångar de bilder som gör att människor vill besöka arktiska Sverige. Bilderna fångar inte bara design och skönhet utan också de lyckligaste dagarna i livet, när kärleken firas. Deras perspektiv breddar bilden av Swedish Lapland. Bilderna står i skarp kontrast till den annars så dominerande industrin och tillför en dimension av konst, eskapism och jämställdhet. Deras foton är för giftaslystna en drivkraft till resa. Både Asaf och Rebecca är dessutom naturliga ambassadörer för sin plats och bidrar till att företagens upplevelser får vingar över jorden. Rebecca har medverkat i SVTs Bröllopsfotograferna och talat vid stora konferenser för yrkesfotografer. Asaf har nätverk över hela världen och gör utställningar både i Lund och Tel Aviv.

Kategori SPIRIT OF SWEDISH LAPLAND: Inspiratör eller initiativ som genom sitt genuina värdskap lyfter destinationen Swedish Lapland och gör så att besökaren känner sig hemma i vår arktiska vardag.

Kategori: Hederspris
Tilldelas person(er) som gjort enastående insatser och bidragit på ett avgörande sätt till utvecklingen av destinationen Swedish Lapland. Personen har varit en inspiratör, ledare och förebild inom besöksnäringen. Genom exceptionella prestationer och engagemang har dessa skapat värde för platsen, varumärket Swedish Lapland och näringen som helhet.

Denna kategori inkluderar personers livslånga prestationer och insatser för destinationen Swedish Lapland. Hederspriset kan ses som den högsta utmärkelsen som delas ut av Swedish Lapland Visitors Board för att erkänna en persons betydande bidrag till destinationen.

Möt årets vinnare

Nomineringarna till Award of Swedish Lapland sker i ett öppet förfarande och juryn består av Swedish Lapland Visitors Boards styrelse. I maj delas utmärkelserna ut under en prisceremoni. Intervjuer med vinnarna kommer publiceras. I dessa lär du känna pristagarna och deras verksamhet.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.