Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Hälsningar från företag under den inledande sändningen från Swedish Lapland Summit.
BCD, Nyheter 8 november, 2021

Nya affärer efter lyckat digitalt säljevenemang

Efter premiären för Swedish Lapland Summit summerar nu projektledarna insatsen. Och enligt återkoppling från deltagarna har evenemanget resulterat i många nya kontakter och affärer.

I oktober genomfördes för första gången Swedish Lapland Summit, en digital mötesplats för exportsatsande lokala besöksnäringsföretag och internationella resesäljare. 59 företag från regionen och 66 internationella resesäljare från 15 länder genomförde totalt 578 möten. Dessa möten ska resultera i konkreta affärer för ännu fler internationella besökare till Swedish Lapland.

”Kvaliteten på mötena var hög i fråga om köparnas intresse. På vart tredje möte kom jag så långt som att diskutera kontraktsvillkor för samarbete”, skriver en av de deltagande företagarna i enkäten som gick ut efter evenemanget.

Stor efterfrågan på att komma hit

Enkäten avslöjar också nöjda deltagare i den andra änden, i det internationella säljarledet sade 100 procent av de som svarat på enkäten att de var nöjda eller mycket nöjda med Swedish Lapland Summit.

– Med enkäten i ryggen kan vi fortsätta vara stolta över vad vi har åstadkommit. På kort tid har vi skapat ett väldigt uppskattat event. Det är ren arbetsglädje att jobba med en så här fantastisk region med fantastiska företagare. Att våra företagare vågar ta steget och vara med och kan leverera är hela grunden, säger Elin Håkansson, projektledare marknads- och destinationsutveckling på Kiruna Lappland och sammankallande för Swedish Lapland Summit.

– Nu har vi sett att det är stor efterfrågan från säljare på att komma hit, och det planeras visningsresor som ett direkt resultat av Swedish Lapland Summit, fortsätter Elin Håkansson.

Nya och fördjupade kontakter

En av de deltagande företagarna var Fredrik Broman på Aurora Safari Camp.

– Jag är ganska van vid den här typen av evenemang, och det här var av väldigt hög kvalitet. Många säljare kände jag redan till, men jag jobbar gärna med att fördjupa kontakter och dessutom har jag träffat flera nya. Det kommer absolut att resultera i affärer, säger Fredrik Broman.

Flera andra företag var för första gången med på ett internationellt säljevenemang, vilket väl speglar ett av målen för hela BCD-projektet – att fler företag i regionen ska bli exportmogna. På enkätfrågan om evenemanget möjliggjorde att expandera sina affärer svarade alla antingen ja eller att det är för tidigt att säga men sannolikt. Alla svarande internationella resesäljare sade sig ha fått nya kontakter och majoriteten kommer att inkludera dessa kontakter i sitt erbjudande till resenärer.

– Det har varit ett bra teamwork på alla plan som bådar gott för framtida samarbeten inom regionen, och för fler företagsnätverk som kan jobba tillsammans, säger Cecilia Petzäll, Travel Trade Manager på Swedish Lapland Visitors Board

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.