Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Emrik Jansson

Affärsutveckling, Nyheter 8 april, 2020

Nya pengar till Swedish Laplands företag

I Corona-virusets spår har besöksnäringen i Swedish Lapland beviljats pengar från Sparbanken Nord. Stödet möjliggör att företagen kan medverka kostnadsfritt i utvecklingsprogrammet ASSL, som syftar till att stärka branschens konkurrenskraft.

Besöksnäringen har drabbats hårt till följd av corona-viruset. När marknaden så småningom återhämtar sig är det av stor vikt att näringen står väl förberedd i konkurrensen. Swedish Lapland har därför lagt särskilt fokus på genomföra utbildningsprogrammet ASSL (Arctic Spirit in Swedish Lapland), där regionens företag tränas i bland annat ekonomi, marknadsföring, digitalisering, samt affärs- och produktutveckling.

Swedish Lapland Visitors Board vände sig till Sparbanken Nord för att söka finansiering för kommande utbildningsomgång. Ansökan på drygt 140 000 kronor har nu beviljats, vilket motsvarar de avgifter företagen annars skulle ha betalat.

– Vi har planerat flertalet utbildningar och workshops för våra företag kommande månader. Men som alla vet är det tuffa tider, så vi ville hitta ett sätt där vi kunde förbereda branschen för framtiden utan att belasta företagens ekonomi ytterligare. Därför vände vi oss till Sparbanken Nord, säger Richard Westerberg, affärsutvecklingsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board.

– De var verkligt snabba att hjälpa oss. Så nu kan vi gå vidare med våra planerade aktiviteter och erbjuda dem kostnadsfritt till våra företag för att säkerställa att besöksnäringen i regionen är redo för framtiden.

Sparbanken Nord har genom Framtidsbanken avsatt 8 miljoner kronor till särskilda stödåtgärder för att möta de utmaningar regionen ställs inför nu. Av dessa medel går 3,5 miljoner till näringslivet.

– Idrotten, kulturen och besöksnäringen bidrar alla till att skapa en attraktiv plats att bo och verka på. Tyvärr drabbas just de hårt till följd av Corona-viruset. ASSL är ett perfekt exempel på en insats där vi tillsammans kan göra tydlig skillnad för ganska många. Att företagen kan utbilda sig under den här tuffa tiden är oerhört viktigt. Det gör att hela regionen kommer stå starkare när stormen bedarrar, avslutar Erika Mattson, ansvarig för Sparbanken Nord – Framtidsbanken.

Kontakt: 
Richard Westerberg, affärsutvecklingsstrateg, 070-559 89 53 eller Andreas Lind, vd, 070-205 03 01
Erika Mattsson (Sparbanken Nord), 0911-23 13 41

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.