Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Ted Logart

Digitala leder, Nyheter 22 april, 2021

Nya tematiska resrutter direkt i Google Maps

Tillsammans med besöksnäringsföretagen och med hjälp av andra lokala aktörer kommer Swedish Lapland Visitors Board skapa relevanta och intressanta resrutter för bilburna besökare och alla besökare på plats – direkt i Google Maps.

Med inspiration från bland annat New York som använder Googles företagstjänster för att serva besökare med information och inspiration genomförs denna insats som en del av åtgärderna för att återstarta den hårt drabbade besöksnäringen i regionen.

– Genom att ge förslag på olika rutter kan vi presentera mer av vad platsen Swedish Lapland har att erbjuda vare sig besökarna letar efter spektakulära boenden, sevärdheter, badplatser eller gårdsbutiker. Målet är att servera besökaren en attraktiv och lockande helhetsbild med relevanta tips och guidning, anpassade efter olika målgruppers intressen och drivkrafter, säger Maria Sirviö, ansvarig för omvärldsbevakning, insikter och analys av turism och besöksnäring på Swedish Lapland Visitors Board.

– Enligt Googles konsumentrapporter har sökningar på ”längs min rutt” ökat med 1000% globalt. Men även ”nära mig med utomhusservering” har ökat med 900%. Vilket berättar för oss att resenärerna vill hitta trygga upplevelser längs bilresan.

Resenären litar på Google för tips

Sen tidigare har Google noterat att antal så kallade ’lokala sökningar’ ökat markant, antal sökningar som inkluderar sökfrasen ’nära mig’ har ökat 150% snabbare än sökningar utan ’nära mig’. Människor söker alltså från den plats de oftast befinner sig på, t.ex. ’restaurang när mig’ eller ’bensinmack nära mig’. Och 74% av de som gör en lokal sökning, besöker platsen inom 24 timmar och 28% av dem genomför ett köp.

Den bilburna resenären som till stor del använder Google Maps för att upptäcka och planera sina resrutter får en helhetsbild genom serverade förslag på tematiska resrutter i ett digitalt verktyg de redan använder och har förtroende för.

I var besökares mobil

I den nulägesanalys som genomfördes 2019 i syfte att kartlägga företagens behov, hållbarhetsarbete, möjligheter och hinder, svarade majoriteten att det största hindret för destinationen är transporter till och inom Swedish Lapland. Samt infrastruktur såsom skyltning, leder, med mera.

– Genom att skapa ett antal digitala tematiska resrutter för bil och husbilar och tips om leder för cykling och vandring i Google Maps med hjälp av Google Transit och Google My Business möter företagen i destinationen Swedish Lapland både den bilburna natur- och kulturintresserade resenärens och företagens behov, säger Maria och fortsätter.

– Vi vill lägga krutet på att jobba med innehållet och erbjudandet i digitala verktyg som våra breda målgrupper använder. Via besökarnas mobiler är Google nästan alltid med där de befinner sig. Det finns många bra och alternativa appar som också kan serva besökare med nischad information, men för en destination av vår geografiska omfattning och breda utbud är Google den strategiskt viktigaste plattformen.

Insatsen genomförs inom ramen för ett projekt – Digitala leder/touring routes i destinationen Swedish Lapland som finansieras av Region Norrbotten och Tillväxtverket.

Tillsammans med besöksnäringsföretagen, kulturella- och gröna näringar och lokalbefolkningen skapar Swedish Lapland Visitors Board relevanta och intressanta resrutter för bilburna besökare och alla besökare på plats. Projektaktiviteterna drar igång så fort en projektledare har rekryterats.

Kontakt:
Maria Sirviö
maria.sirvio@swedishlapland.com

Mer om projektet
Här hittar du ytterligare information om projektet

Är du en hejare på Googles företagstjänster och intresserad av att ta dig an en helt ny utmaning inom besöksnäringen?

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.