Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Faksimil, samtal under Arctic Talks

Nyheter 24 februari, 2021

Oacceptabelt att corona-stöden inte anpassas för besöksnäringen

Trots regeringens höga ambitioner sviker man besöksnäringen i praktiken. Utlovade corona-stöd behöver betalas ut snabbare samt förstärkas, förlängas.

”Regeringens utlovade corona-stöd behöver betalas ut snabbare samt förstärkas, förlängas och anpassas för att svara upp mot besöksnäringens behov”, säger Annika Fredriksson, tf vd på Swedish Lapland Visitors Board i en uppmaning till näringsminister Ibrahim Baylan. ”Det är en paradox att de ekonomiska kompensationerna är sämst anpassade för den näring som drabbats hårdast.”

Vid ett digitalt möte som nyligen arrangerades av Region Norrbotten fick Annika Fredrikson chans att göra näringens röst hörd genom att ställa två ytterst relevanta frågor till näringsminister Ibrahim Baylan.

”Varför betalas inte det utlovade stödet ut till företagen och vad ska vi svara våra företagare när de varken känner sig lyssnade på eller betydelsefulla för Sveriges framtid när regeringen inte anpassar stöden till den näring som är mest drabbad?”

Svaret hon fick var att åtgärder som dessa tar tid att genomföra och att ministern hoppas att företagen orkar hålla ut. Samtidigt pekade Baylan ut besöksnäringen som en viktig basnäring för landet och lyfte både dess utsatta läge och betydelse för hela landets framtida utveckling.

Näringsministern menade att vi ska jobba tillsammans för att besöksnäringen ska kunna komma tillbaka.

”Sympatiskt och framåtsyftande, men det hjälper knappast företagen som inte kan betala sina räkningar idag.”, menar Annika Fredriksson.
”Att tvingas vänta sju månader på att ens kunna ansöka om utlovade stöd är inget annat än ett byråkratiskt haveri där lån och skulder i bolagen växer.”

Statistiken talar redan sitt tydliga språk. Konkurserna för företag inom hotell, restaurang, researrangörer, camping mm i Swedish Lapland ökade med 245% under 2020. Ett år har gått sedan pandemins utbrott, men ännu har stöden inte anpassats till verkligheten för näringen.

Nu, dagarna innan att omställningsstödet för hösten och vintern till slut öppnar upp för ansökan kommer finansministern och näringsministern med nya utspel om löften om stöd. Men konkurserna är redan ett faktum och hela näringen går på knäna. Löftena om stöd är otillräckliga. Besöksnäringen fortsätter att ta smällarna.

”Företag som var lönsamma innan pandemin kommer nog mest troligt att kunna vara det även efter – om de överlever. Det är den främsta anledningen till varför politiken borde göra mer för att undvika att dessa företag nu går i konkurs.”
 
Med en skadeskjuten besöksnäring riskerar vår region att få sämre förutsättningar att återhämta sig och försvagad service på landsbygden. Det kan även påverka regionens konkurrenskraft och attraktivitet under lång tid framöver.

”Trots regeringens höga ambitioner sviker man besöksnäringen i praktiken. Så länge det finns reserestriktioner och begränsningar så måste regeringen stödja de livskraftiga företagen i de näringar som drabbas hårdast.”, avslutar Annika Fredriksson.

Mer information:
Några exempel på hur regeringens stöd inte prickar rätt för den servicebaserade besöksnäringen, som till största del består av mikro- och småföretag med ett fåtal anställda:

  • Senfärdigheten gällande utbetalandet av omsättnings- och omställningsstöd hotar att slå ut livskraftiga besöksnäringsföretag då företagen nu skuldsätter sig ytterligare.
  • Stöden är inte anpassade till säsongsverksamheter med varierande inkomster över årets månader.
  • Stöden är ej anpassade för en ung näring med många nystartade företag som ej kan ta del av omställningsstöd.
  • Besöksnäringsföretag som äger egna fastigheter och ej har dem i separata bolag skilda från driften missgynnas vid beräkningen av omställningsstöd. Det innebär att de ej kan erhålla stöd som täcker fasta kostnader.
  • Korttidspermitteringar är kontraproduktiva när gästernas av- och påbokningar sker med mycket kort framförhållning. När medarbetarna skickats hem blir konsekvensen att den enskilde företagaren arbetar ensam från morgon till kväll. Stödet borde utformas så att personalen kan arbeta kvar i serviceverksamheter för att ta hand om gäster, samt sena på- och avbokningar.
  • Korttidspermitteringar och det nya stödet för lönekostnader är en trygghetsåtgärd riktad mot löntagare – ej ett företagsstöd.
  • Stöden gör skillnad på bolagsform. Detta missgynnar besöksnäringen, eftersom många av företagen är enmansföretag som drivs som enskilda firmor – ej aktiebolag

Det var i samband med Region Norrbottens arrangemang Arctic Talks som Annika Fredriksson fick möjlighet att tala med näringsminister Ibrahim Baylan. Se en sammanställning av hela arrangemanget här

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.