Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
BCD, Nyheter 1 juli, 2022

Premiär för internationellt säljarrangemang för fler och nya affärer

På Swedish Lapland Summit kommer företag inom besöksnäringen i Swedish Lapland att kunna träffa internationella reseåterförsäljare och turoperatörer för att visa upp sina produkter och erbjudanden som finns att tillgå för den potentiella gästen. 2021 hade arrangemanget premiär i digital form och blev en succé. I år är det dags att mötas på plats i Luleå den 19 oktober.

På Swedish Lapland Summit får besöksnäringsföretag i Swedish Lapland möta nationella och internationella återförsäljare med målet att skapa konkreta affärer. Här skapas nya affärskontakter, kontakt med befintliga partners fördjupas och det är ett tillfälle att dela sina kunskaper, insikter och produkter.

I år är det premiär för Swedish Lapland Summit med fysiska möten, efter ett mycket lyckat digitalt evenemang 2021. Besöksnäringsföretag i regionen samt representanter för det nationella och internationella återförsäljarledet har möjlighet att delta. Tillsammans väntas det totala antalet deltagare representera stora delar av den europeiska marknaden.

Ger möjlighet och förutsättningar för försäljning

– Det känns bra att kunna ge våra företag denna viktiga möjlighet att sälja och skapa kontakter. Att få känna sig trygg på hemmaplan skapar förutsättningar för att företagen ska nå full potential och nå snabba affärer i sina säljmöten, säger Cecilia Petzäll, Travel Trade Manager på Swedish Lapland Visitors Board, och fortsätter:

– Det är ovanligt att en regional destination har kapacitet att anordna den här typen av affärsmöten. Oftast sker det i samband med stora mässor eller med ett helt land i ryggen. Men vår destination är så intressant internationellt att vi kan göra det själva. Dessutom har vi genom projektet Business Capacity Development en styrka i att ha medarbetare utspridda över hela regionen. Tillsammans besitter vi väldigt mycket kunskaper och har bra underlag för planering. Det är någonting vi kan vara glada och stolta över.

Nytt koncept för ökad kunskap

I samband med liknande säljarrangemang anordnas ofta så kallade pre tours, visningsresor där reseåterförsäljarna får bekanta sig med området och utbudet. På Swedish Lapland Summit 2022 introduceras ett nytt koncept, Knowledge Transfer Tours. Genom att välja ett av fem olika teman får reseåterförsäljare möjligheten att fördjupa sina kunskaper om Swedish Lapland. Syftet är att de lättare ska kunna leverera rätt förväntningar och förberedelser på ett kvalitativt sätt till sina kunder. Här finns tillfälle att djupdyka i till exempel kultur, natur och friluftsliv eller mat, smaker och lokalproducerat.

– Varje Knowledge Transfer Tour ska kunskapsmässigt täcka in hela regionen, oavsett var den är placerad. Det här är ett sätt att öka resesäljarledets kunskaper och därmed deras möjligheter till införsäljning. Men det är också ett led i vårt arbete med att attrahera den ansvarsfulla resenären, att den gäst som i slutändan kommer hit ska ha kunskaper om vår kultur och våra förväntningar på en besökare, säger Cecilia Petzäll.

swedishlaplandsummit.com/ finns mer information om Swedish Lapland Summit 2022 och anmälan är nu öppen.

Aktiviteten sker inom ramen för projektet Business Capacity Development.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.