Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Skissbilder på prototyp, Visit Sweden

Nyheter 23 mars, 2021

Satsning på svensk marknad tillsammans med Visit Sweden

Swedish Lapland Visitors Board är regionens samarbetspartner till Visit Sweden. Just nu jobbar vi tillsammans med en svemester-kampanj. Via en “semestergenerator” ska den svenska målgruppen att hitta till ett bredare utbud – i hela landet under hela året.

Lanseringen sker under våren och plattformen kommer att utvecklas och uppdateras löpande. Från Swedish Lapland kommer initialt 35 upplevelser väljas ut. 

Visit Sweden jobbar sedan slutet av 2020 på uppdrag från regeringen med att öka intresset och inspirera svenskar att semestra i Sverige. Svemester-kampanjen ska skapa ökat resande och konsumtion av det turistiska utbudet i landets kommuner. 

Swedish Lapland Visitors Board jobbar tillsammans med alla lokala destinationerna med att samla in tre till fyra smultronställen från alla kommuner. 

– Dessa sammanställs sedan via ett redaktionellt samarbete inom ramen för vårt regiongemensamma projekt BCD, berättar Anna Skogh, Press & PR manager för Swedish Lapland Visitors Board.

Fokus i semestergeneratorn är kvalitativa upplevelser som genererar konsumtion och skapar intäkter lokalt. Det rör sig om alla typer av upplevelser utifrån äta, bo och göra. Plattformen ska samla både de stora attraktionerna och dragarna tillsammans med allt det där som adderar till längs vägen eller mer i närheten för de som planerar sin resa inom Sverige eller till Swedish Lapland. Från plattformen länkas man till företagens hemsidor. 

– Att ta del i nationella samarbeten för att bearbeta svenska resenärer är viktigt. På så sätt får Swedish Laplands företag del av de satsningar som regeringen gör för att öka det inhemska resande, Petronella Modin, Operations manager för Swedish Lapland Vistors Board.

Hon fortsätter:

– Vid sidan av detta sker även en egen bearbetning av den svenska marknaden. Viktiga element där är strategiska affärssamarbeten med externa parter som Coop eller SAS, digital annonsering, pressbearbetning och riktade kampanjer. Syftet är att få svenskarna att upptäcka Swedish Lapland och skapa affärer för regionens besöksnäringsföretag. 

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.