Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter, Smartare digitala affärer 23 juni, 2021

Smartare, snabbare och bättre digitala affärer i Swedish Lapland

Swedish Lapland Visitors Board har tilldelats medel ur EU’s återstartsfond React övre Norrland för projektinsatsen ”Smartare, snabbare och bättre digitala affärer i Swedish Lapland”.

– Insatsen svarar upp både mot den akuta kris som pandemin inneburit för besöksnäringsföretagen inom Swedish Lapland och på behovet av en mer långsiktig transformation som branschen behöver genomgå när det gäller digitaliserade processer och övergången till ett grönare och hållbarare näringsliv, säger Annika Fredriksson, tf vd Swedish Lapland Visitors Board.

Konsumenter använder i allt högre grad digital teknik för att söka, planera och boka resor och tillhörande turistprodukter. Därför blir det allt viktigare för turistföretag att integrera digital marknadsföring och att nyttja digitala verktyg och funktioner. Risken är uppenbar att företag som inte investerar i sin digitalisering kommer att få problem att överleva, än mindre att utvecklas i framtiden.

– Pandemin har satt den digitala utvecklingen på snabbspolning framåt, säger Petter Norén, Social Media Marketing Manager på Swedish Lapland Visitors Board och huvudprojektledare för det nya projektet.
– Genom projektet kan vi satsa stort på att se till att våra besöksnäringsföretagare ges förutsättningar att hänga med i den digitala revolutionen, dra nytta av utvecklingen och se till att skaffa sig ovärderliga konkurrensfördelar.

I det akuta perspektivet kommer nya projektet kunna bidra till att fler företag kan göra fler säljavslut via ökad och förbättrad digital närvaro i kundernas reseprocess.

– ”Smartare, snabbare och bättre digitala affärer” tar även sin utgångspunkt i de beteendeförändringar som kan ses hos de potentiella resenärerna, inte minst frammanade av pandemin. Det gäller bland annat köpbeteenden före, under och efter en resa, säger Maria Sirviö, ansvarig för travel insights på Swedish Lapland Visitors Board och fortsätter.

– Förändringarna i förväntningar, värderingar och beteenden hos målgruppen – hållbart, digitalt och det lokala – har besöksnäringsföretagen att förhålla sig till när det gäller de egna utvecklingsprocesserna.

Richard Westerberg, affärsutvecklingsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board beskriver att digitaliseringen är en stor utmaning för många företag.
– Kunskap, stöttning, tid och ekonomi, men också avsaknad av stöd och support, är faktorer som ofta hindrar en utvecklingsinsats. Därför kommer vi i projektet bidra till att underlätta den nödvändiga övergången genom att erbjuda smarta, kostnadseffektiva aktiviteter och insatser som ska ge effekt både på kort och längre sikt.

Projektets aktiviteter startar upp efter sommaren. Här kan du läsa mer om projektet.

Kontakt:
Petter Norén, 070-66 50 31
Företag som redan nu vill anmäla sitt intresse mailar till Petter!

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.