ASSL – Digital kommunikation

Det digitala landskapet kräver ett nytt sätt att kommunicera och vårda relationer till sina besökare. Vi går till botten med vad som är bra kommunikation och hur ditt företag uppnår en fin dialog med dina kunder – oavsett plattform. Här blandas teori med praktisk tillämpning, arbetet sker både enskilt och i grupp.

Vad jobbar vi med?
– En grundlig genomgång av hur man kan tänka strategiskt kring sin onlinekommunikation med fokus på Facebook och Instagram. Vi gör en djupdykning i vad bra kommunikation är i det digitala landskapet och omsätter det i praktiska lösningar som fungerar för den enskilde företagaren, som sällan eller aldrig sitter med en marknadsavdelning i ryggen.
– Vi pratar om den digitala kundresan och vilka krav som ställs på företaget när kundservicen flyttar ut på nätet och in i sociala medier. Vi identifierar din målgrupp med utgångspunkt i Visit Swedens drivkraftssegmentering för att hitta ditt företags personas.
– Du får göra en inventering av din närvaro idag och får med stöd från kursledaren sätta upp en enkel övergripande digital plan för ditt företag för det närmaste året.

Förutsättning för deltagande:
– Vi söker tillväxtsatsande företag.
– Företaget har idag närvaro i minst en social plattfrom, eller
har tänkt att etablera närvaro i en.
– Företag som deltar är beredd och inställd på att investera sin
egen eller sina medarbetares tid i affärsutveckling. Det gäller vid så väl deltagande vid träffar som i eget arbete mellan de workshops som anordnas.

Innehåll:
• Det digitala landskapet
• Vad är god kommunikation online?
• Vem är din målgrupp?
• Så gör du det mesta av din digitala närvaro
• Att välja – och välja bort, ett sunt förhållningssätt till digitalisering
• Kundservice online – så tar du hand om hela kundupplevelse
• Allt syns – så svarar du på kritik och beröm!

Upplägg:
• Utbildningen tar 3+8 timmar samt hemuppgifter att lösa mellan tillfällena.
• Utbildningsformen är webinar och workshop.
• Första tillfället är 3 h webinar där du sitter hemma eller på kontoret, andra är en heldagsworkshop.
• Max 10 deltagare per tillfälle.

Datum och anmälan:

ARVIDSJAUR
Träff 1 (webinar) 17 oktober 09.00-12.00
Träff 2 (workshop) 7 november
Anmälan Arvidsjaur

HAPARANDA
Träff 1 (webinar) 13 november 09.00-12.00 (OBS NYTT DATUM)
Träff 2 (workshop) 28 november (OBS NYTT DATUM)
Anmälan Haparanda

KIRUNA
Träff 1 (webinar) 8 januari 2020 09.00-12.00 (OBS NYTT DATUM)
Träff 2 (workshop) 15 januari 2020 (OBS NYTT DATUM)
Anmälan Kiruna

Kostnad:
• 1200 kr/per person exkl moms.
• Priset inkluderar lunch och fika under workshopdagen. Deltagande företag står för ev rese- och logikostnader.

Kursledare:
Richard Westerberg, Affärsutvecklingsstrateg vid Swedish Lapland Visitors Board