Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Andy Anderson

Nyheter 3 maj, 2022

2021 – hittade resenärerna tillbaka till Swedish Lapland?

SCB har publicerat den slutgiltiga inkvarteringsstatistiken för hela 2021, och vi kan nu summera pandemins andra år. Trots en liten återhämtning är det fortsatt tufft för besöksnäringen. Andelen svenska resenärer är nu på samma nivå som innan pandemin och sommaren slog rekord. Men bortfallet av utländska gästnätter är fortsatt kännbar.

Sommaren började riktigt lovande och antalet svenska gästnätter under 2021 slog alla tidigare rekord från juli till december. Nu är antalet svenska gästnätter totalt över året på samma nivå som 2019, det vill säga strax över 2 miljoner gästnätter. Under sommaren ökade gästnätterna med 3 procent mer än riksgenomsnittet på +36 procent.

Norrbottningar rest på hemmaplan

Statistik från Telia berättar att det i första hand är norrbottningar som rest runt i Norrbotten under sommarmånaderna, tätt följt av resenärer från närliggande regioner. Andelen resenärer från sydligare delar av Sverige har i sin tur minskat sedan pandemin slog till.

– Siffrorna ska tolkas med viss försiktighet eftersom statistiken nollställs var 24:e timme. Men jämför man antal förflyttningar under sommaren 2019 och sommaren 2021 har besök som påbörjats i till exempel Stockholmstrakten minskat med 23 procent, säger Maria Sirviö, utvecklingsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board.

– Även om vi haft en god tillströmning av svenska resenärer är resmålet Swedish Lapland beroende av utländska besökare. Vår hemmamarknad, till och med vår nationella marknad, kompenserar inte för det ekonomiska bortfallet som direkt kan kopplas till de minskade internationella gästnätterna.  Än saknas över en halv miljon gästnätter för att näringen ska ligga på samma nivå av gästnätter som innan pandemin, säger Maria Sirviö.

Vuxit stadigt innan pandemin

Antal gästnätter 2021 är 640 000 färre än 2019, främst på grund av minskat antal internationella resenärer. 2019 var andelen internationella gästnätter 34 procent, år 2021 var de endast 21 procent. Förlusten av norska gästnätter är mest kännbar, men även kraftigt minskat antal tyska gästnätter har drabbat stora delar av resmålet.

Gästnätter i Swedish Lapland 2017–2021.

Antalet gästnätter i Swedish Lapland har vuxit stadigt senaste årtiondet och 2019 var ett rekordår då antalet gästnätter överskred 3 miljoners-gränsen för första gången. Därför blev konsekvenserna av restriktioner, stängda gränser och oro över smittspridning extra kännbart i besöksnäringen.

Beroende av yttre marknad

– Vi har en liten inre marknad av resenärer på grund av litet invånarantal. Det gör oss beroende av den yttre marknaden – de internationella gästerna. De bidrar i större utsträckning till en växande lokal ekonomi som i sin tur ger utökat utrymme för nya företag och jobb. Vi fortsätter att jobba brett med marknadsinsatser för att nå såväl nationella som internationella resenärer och stötta våra företag i deras ambitioner att göra affärer av vårt unika arktiska liv och leverne, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board och fortsätter:

– För att nå vår potential som internationellt resmål är det helt avgörande att det finns en väl fungerande reseinfrastruktur. Möjligheten att resa till och inom vår destination behöver utvecklas för att möta resenärens behov och efterfrågan. Besöksnäringen har varit en växande näring fram till pandemin och har möjlighet att bli en ännu större bidragare till den lokala välfärden och attraktiva livsmiljöer.

Läs mer om besöksnäringens återhämtning efter lättade restriktioner: ”Även om restriktionerna är borta är vi ännu inte i normalläge”

Läs mer sommaren 2021 och rekord i svenska gästnätter: 
Rekordmånga svenskar besökte Swedish Lapland

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.