Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Mats Engfors – Fotographic

North Sweden Green Deal, Nyheter 22 september, 2022

Internationell livsstilsmigration – stor potential när vi ska bli fler i Norrbotten

Ett redan stort arbetskraftsbehov inom vår gemensamma välfärd och näringsliv, följs nu av frågan vem ska vilja bo här? Vad behöver vi göra för att våra samhällen ska bli så attraktiva att fler väljer att flytta hit, och när de gjort det, stannar kvar?

Det är utmanande tider som ligger framför oss, utan tvekan. Men det finns också starka globala trender och studier som pekar på strömningar som har potential att spela oss i händerna. Forskning visar att en växande global medelklass har utvecklat nya drivkrafter för mobilitet som går under samlingsnamnet livsstilsmigration. Det handlar om självförverkligande och lusten att hitta ett bättre sätt att leva, förankrat i idén om att mobilitet, att röra på sig, i sig är utvecklande och livsförändrande.

Livsstilsmigration

Att flytta till en ny plats är inom livsstilsmigration kopplat till ett annat sätt att leva och vara. Forskningen pekar på att regioner som attraherar livsstilsmigranter ofta är starka turistiska resmål. Precis som vår arktiska region. Och det ger en fingervisning om en potential att göra verklighet av.

Sverige är ett av de OECD-länder som attraherar störst andel internationella livsstilsmigranter. Enligt flera undersökningar som gjorts de senaste åren är de starkaste skälen att flytta till Norrbotten närheten till naturen, hög livskvalitet, prisvärda boenden och goda arbetsutsikter.

I de globala hållbarhetsmålen ingår sådant som vi i norra Sverige har styrkor inom– demokrati, jämställdhet, samklang med naturen och trygghet. Värdskapet hos oss som redan bor här är ytterligare en nyckelfaktor där vi tillsammans kan vässa oss ytterligare. Ett öppet och välkomnande samhälle, social inkludering och internationalisering lockar fler till platsen.

Rätt kort på handen

Global mobilitet har blivit en allt viktigare beståndsdel i unga människors identitet. Att flytta utomlands är en del av ett liv i rörelse, en annan del är långa utlandsresor och utlandsstudier. De söker efter spänning, det annorlunda och en kontrast till det invanda.

I ljuset av den nya erans flyttmönster, är trender som de-urbanisering i världsstäder, mindre byar, samhällen och städers attraktionskraft hos unga, en stadigt växande besöksnäring i Sveriges nordligaste landsände, tecken på att vi kan lyckas bli fler. Det kommer inte hända av sig själv, men vi har rätt kort på handen.

En genväg ut till världen

Genom initiativet ”North Sweden Green Deal – Attraktion” som leds av Swedish Lapland Visitors Board på uppdrag av Region Norrbotten erbjuds Norrbottens 14 kommuner möjligheten att ta del av nya konkreta digitala marknadsföringsverktyg, att öppna nya dörrar, att testa, innovera och identifiera bryggor mellan de delar som den gröna samhällsomställningen berör.

Vi har genom kommunikation och marknadsinsatser under åren etablerat kontakt med många miljoner internationella besökare som gillar och har ett extra högt intresse för vår plats i världen. Tillsammans med våra internationellt inriktade besöksnäringsföretag har vi tillsammans successivt byggt upp en gemensam kunskap och lärt känna målgruppen på djupet genom en rad fördjupade insatser. Det finns alltså redan en etablerad relation och en nära dialog med människor som gillar vår del av landet som resmål.

Nu är denna genväg ut till världens mobila livsstilsmigranter öppen och Swedish Lapland Visitors Board har uppdraget att utifrån behov, supporta kommunerna med kopplingen till potentiella inflyttare.
Nu är tiden för att jobba smartare tillsammans. Låt oss kroka arm och öppna dörren för de människor världen över som ser vår gröna omställning som en oemotståndlig uppmaning, att vara en del av.

De som vill bo på platser som skapar en mer meningsfull tillvaro.

De som vill ta del av vår arktiska livsstil och som älskar det vi har här lika mycket som vi själva.

Internationell livsstilsmigration är en stor möjlighet nu när Sveriges mest välkomnande och innovativa län söker tusentals nya invånare.

// Annika Fredriksson, vd, Swedish Lapland Visitors Board

Mer om: delprojektet ”North Sweden Green Deal – Attraktion” leds av Swedish Lapland Visitors Board på uppdrag av Region Norrbotten. Målet är att stärka attraktionskraften och kvalitetssäkra mottagarkapaciteten hos alla kommuner i Norrbotten. Allt för att öka inflyttningen till vår region och säkra kompetensförsörjningen långsiktigt.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.