Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Omvärld 4 april, 2018

Resultat och studier i Visit Arctic Europe

Första fasen av Visit Arctic Europe (VAE) är nu avslutad och under projekttiden har det tagits många insikter som vi vill dela med oss, tillsammans med resultatrapporter från projektet.

Första fasen av Visit Arctic Europe (VAE) är nu avslutad. Som stöd i projektaktiviteterna bedrevs under projektperioden 1 augusti 2015 till 31 mars 2018 forskning och utveckling tillsammans med Tromsö universitet, Luleå tekniska universitet, Laplands universitet och Lapland University of Applied Sciences. Vi har samlat alla rapporter och resultat så att du lätt ska kunna ta del av dem.

Övergripande projektresultat

Funktionella nätverk
Genom nätverksmöten, en salesworkshop med 2000 affärsmöten, seminarier och klustermöten byggdes förtroende.

Marknadsföring
Konseptualisering och marknadsaktiviteter skedde i UK, Benelux och tysktalande Europa. USA och Kina valdes som sekundärmarknader.

Forskning och utveckling
Rapporter på framgångsfaktorer, framtida resetrender, trendrapport inom digitalisering och kunders mobilanvändande, analys av hinder inom gränsöverskridande samarbeten och extern utvärdering av projektet VAE.

Tillgänglighet
Kartläggning och analys av intern och extern tillgänglighet gällande marktransporter och flyg.

Sist men inte minst vill vi tacka alla företag, turoperatörer, finansiärer, våra projektpartners Finnish Lapland Tourist Board och NordNorsk Reiseliv och andra berörda parter för ett gott samarbete under VAE. Tack vare er genererade projektet mycket fina resultat och tillsammans tilldelades vi också priset Arctic Award 2018 i kategorin Overcoming critical mass.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.