Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Petronella Modin (SLVB), Cristina Núñez Cuesta vd NECSTouR, Marie-Hélène Pradines Europiska kommissionen, Peter De Wilde ordf NECSTouR, Hamida Rezeg chef för turism vid île-de-France Region, Johanna Ögren och Anna Odevall (SLVB)

Nyheter 7 juni, 2023

Ytterligare en EU-konferens till Norrbotten

NECSTouR, som är en europeisk organisation för regionala besöksnäringsföreträdare, meddelar nu att man valt att lägga 2024 års medlemsmöte och tematisk konferens i Swedish Lapland.

Vid årsmötet, som just nu pågår i Paris, kom beskedet att NECSTouRs styrelse valt Swedish Lapland Visitors Board och Region Norrbotten som värd och plats för nästa års möte. Upp emot 150 deltagare från hela Europa väntas och intresset för vår arktiska destination är stort.

– När vi nu stänger årets medlemsmöte bjuder vi in nätverkets medlemmar att träffas i Swedish Lapland om ett år. Vi vill låta Europas regionala besöksnäringsledare ta del av den arktiska besöksnäringsstategin, som har hållbarhet i sitt DNA, därför valdes Swedish Lapland till värd för vårt flaggskeppsevent, säger Cristina Núñez, vd för NECSTouR.

– I den här gröna omställningen är alla överens om att turismen är en vital part, därför är det väldigt glädjande att se att vi i Norrbotten bidrar på europeisk nivå också inom detta område, säger Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten. 

Norrbottens län är genom Swedish Lapland Visitors Board och Region Norrbotten medlemmar i föreningen NECSTouR som samlar ett utvecklingsorienterat nätverk för europeiska regioner som tillsammans jobbar för en hållbar och konkurrenskraftig turism.

– Vår ambition är kunna slutföra vår samskapande process av NECSTouRs pathway 2030 i Luleå. Den nya strategin ska leda Europas besöksnäring mot 2030, säger Cristina.

– Inte bara är intresset för vår arktiska livsstil stort hos deltagarna, de är också väl medvetna om miljöaspekten. Bryr vi oss om hur det går för det arktiska Europa, blir det också bättre för planeten i stort. Det gynnas vi alla av, fortsätter Johanna Ögren, regional visitor development manager på Swedish Lapland Visitors Board

Bakgrund

Organisationen samlar ett fyrtiotal europeiska regionala turistorganisationer samt ett trettiotal associerade medlemmar som universitet, forskningsinstitut och organisationer. NECSTouR tillhandahåller strategier för turismstyrning och är en viktig länk mellan regionala och bredare europeiska stödsystem. Den utgör en viktig länk mellan regionerna och Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och bidrar till att påverka utvecklingen av den europeiska turismpolitiken.

Norrbottens län är genom Swedish Lapland Visitors Board och Region Norrbotten medlemmar i föreningen.

Organisationen är baserad i Bryssel och arbetar för att påverka och delta i arbetet med att stärka och styra turismens utveckling i Europa. Man jobbar nära Europeiska kommissionen och grundar verksamheten i de stora strategier och färdplaner EU pekat ut. 

Norrbotten har varit medlemmar sedan 2020 och får del av viktig omvärldsspaning, deltar i delar av nätverkets arrangemang och processer kring olika utvecklingsfrågor. Vårt medlemskap har uppmärksammats på många sätt och flera av de andra medlemsregionerna har uttryckt stort intresse kring hur vi arbetar och nyfikenhet om vårt arktiska resmål.

– – –

Mer om Swedish Lapland Visitors Boards internationella nätverk och samarbeten här: https://www.swedishlaplandvisitorsboard.com/om-oss/natverk/

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.