Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Nationella och internationella rapporter

Naturturism Trendrapport 2020

Naturturism – som ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en långsammare livstakt – kommer sannolikt att bli mer populärt. Målet med den här trendrapporten från Visit Sweden är att identifiera nya trender inom hållbar natur- och ekoturism och att förstå attityder och intressen över tiden från de fyra fokusmarknaderna: Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. Ett annat syfte är att bidra med tankar till naturturismaktörerna hur de bäst kan marknadsföra naturturismen i Sverige, baserat på trenderna.

-->

Tourism, nature and sustainability

"Tourism, nature and sustainability: A review of policy instruments in the Nordic countries" är utgiven av Nordiska ministerrådet 2020. Här diskuteras den stora ökningen av besökare till naturområden, och den belastning det kan innebära. Ekonomiska styrmedel har föreslagits, men är det rätt väg att gå? För att uppnå en mer hållbar utveckling av turismen föreslås att en begränsad användning av ekonomiska instrument, i kombination med adaptiva förvaltningsstrategier och tillgängliga rättsliga och administrativa instrument.

-->

Nordic Tourism Policy Analysis

Nordiska ministerrådet har gett en stark signal om att ökad vikt bör läggas på turismfrågor inom nordiska ramar. Detta projekt är ett resultat av den prioriteringen. Huvudmålet är att skapa ett ramverk på vilket en nordisk turismstrategi kan upprättas och definiera framtida strategier och projekt som kommer att understryka gemensamma möjligheter och utmaningar inom nordisk turism. Målet med analysen är att ge värdefull input till varje lands arbete inom turism samt att lägga en grund för en gemensam nordisk turistpolicy.

-->

Monitoring the Sustainability of Tourism in the Nordics

Denna rapport från Nordiska ministerrådet utforskar nordisk policy och praxis när det gäller att övervaka turismens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan. Den lyfter fram expertis och bästa praxis, och visar observationer och rekommendationer om hur de nordiska länderna kan arbeta för att skapa mer hållbara rese- och turistnäringar i samband med återhämtningen efter pandemin.

-->

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.