Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Kunskapsbank

Här hittar du nationella och regionala strategier som berör besöksnäringen.

Regional strategi

Norrbottens Besöksnäringsstrategi 2030

Strategisk färdplan för Sveriges arktiska resmål som siktar på ansvarsfull utveckling Norrbottens besöksnäringsstrategi 2030 är en vägledning och samverkansplattform för resmålets huvudintressenter – besöksnäringen, samhällets aktörer och besökaren. En strategisk färdplan för resmålet stärker förutsättningarna och möjliggör ett regenerativt förhållningssätt där besöksnäringen bidrar med en positiv påverkan på resmålet ur alla hållbarhetsdimensioner.

LADDA NED
Regional strategi

Regional strategi besöksnäring 2020

Utifrån näringens behov, regionens unika förutsättningar och de fokusområden som den nationella turismstrategin pekar ut har ett antal strategiska insatsområden för destinationen Swedish Lapland identifierats av ledarskapet inom besöksnäringsorganisationerna. Vår vision: Världens mest tillgängliga och hållbara arktiska natur och kultur. Strategin siktar mot 2020 och en ny strategi mot 2030 tas fram och publiceras 2022.

LADDA NED
Nationell strategi

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring

I denna nationella strategi identifierar regeringen ett antal strategiska områden för hållbar turism och växande besöksnäring. Dessa är enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och innovation, tillgänglighet samt marknadsföring. Till varje område kopplas fyra horisontella perspektiv: hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan.

-->
Regional strategi

Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030

Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten tagit fram tillsammans med många aktörer och engagerade norrbottningar under 2018.

-->
Regional strategi

Strategin Smart specialisering i Norrbotten

Strategin Smart specialisering i Norrbotten har till syfte att vidareutveckla länets förutsättningar för innovationer i Norrbotten. Visionen är att förstärka och utveckla nya och befintliga företag, innovativa miljöer, kommersialisering, entreprenörskap och en mer entreprenöriell miljö för att positionera Norrbotten som en stark innovativ region i Europa. Besöksnäringen är en av strategins fem fokusområden.

-->
Nationell strategi

Sveriges strategi för den arktiska regionen

Den svenska strategin för den arktiska regionen utgår från ett Arktis i förändring, och framhåller den vikt regeringen fäster vid ett välfungerande internationellt samarbete i Arktis för att hantera de utmaningar regionen står inför. Vikten av respekt för folkrätten betonas. Sveriges Arktispolitik sätter människorna, freden och klimatet i centrum.

-->
Regional strategi

Norrbottens livsmedelsstrategi Nära mat

En livsmedelsstrategi som ska vara långsiktigt hållbar, där norrbottningarnas behov av bra mat från länet tillgodoses, där branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga ökar och där vi tar vara på länets potential ännu bättre.

-->
Politisk plattform

Norrbottens politiska plattform för Artkis

Norrbottens politiska plattform för Arktis har tagits fram av Tillväxtberedningen, som består av politiker från Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten, och innehåller de viktigaste prioriteringarna för en hållbar utveckling av Norrbotten i Arktis: Global konkurrenskraft, Nya handelsvägar, Hållbar samhällsplanering, Forskning och innovation.

-->

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.