Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter, Pressmeddelanden 26 januari, 2022

De får Award of Swedish Lapland 2021

Med fyra kategorier av priser vill Swedish Lapland Visitors Board premiera insatser som inspirerar, levererar och stärker destinationens attraktivitet och konkurrenskraft. 2021 års Award of Swedish Lapland går till Camp Ripan, Arctic Bath, Britt-Louise Nyman och Graeme Richardson.

För sjunde gången delas utmärkelsen The Award of Swedish Lapland ut. Priset går till företag eller personer som gjort storartade insatser för att inspirera andra, göra saker möjliga, stärka destinationens attraktionskraft genom innovationer eller bygga broar mot världen.

– Första pandemiåret delade vi inte ut några priser, och därför känns det extra roligt att för året 2021 kunna premiera några av de många fantastiska entreprenörer och eldsjälar som oförtrutet förverkligar sina visioner. Besöksnäringen bevisar verkligen vad upplevelseinnovationer kan betyda för regionens attraktionskraft hos såväl besökare som för investeringar och inflyttning, säger Jalle Svanberg, styrelseordförande Swedish Lapland Visitors Board.

Årets pristagare:

Pristagare innovation 2021: Arctic Bath
Motivering: Arctic Bath har med det banbrytande arktiska utebadet satt destinationen Swedish Lapland på internationella och nationella SPA-kartan. De har utvecklat en internationellt efterfrågad upplevelse, baserad på vår arktiska natur och vinterbadarkultur, paketerad i ett arkitektoniskt spektakulärt och fotogeniskt mästerverk.

Kategori INNOVATION: En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan.

Från bastuflotte till världsnyhet, läs mer om Arctic Bath

Pristagare brobyggare 2021: Graeme Richardson
Motivering: Multientreprenören Graeme Richardson är delaktig i verksamheter som exempelvis incomingbolaget Arctic Inbound, företagsnätverket Arctic Getaways, konsultverksamheten TravelCo samt lodgen Arctic Retreat. Han utvecklar nya affärsmodeller, verksamheter och samarbeten med kommersiella affärspartners lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Koncepten stärker såväl företagens leverantörskedjor som besökarens värdekedjor. Helheten stärker företagssamverkan och därmed resmålet Swedish Laplands resiliens och attraktion som plats för fler företagsetableringar.

Kategori BROBYGGARE: Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och världen.

Samarbete och företagande nyckeln till allt, läs mer om Graeme Richardson

Pristagare möjliggörare 2021: Britt-Louise Nyman
Motivering: Britt-Louise Nyman har varit en av initiativtagarna, engagerad och drivande i utvecklandet av den 22 mil långa Solanderleden. Hon har besökt byar och byaföreningar, markägare och företag och tillsammans med dessa vandrat och stakat ut leden. Hon har skrivit över 150 markägaravtal, och lett eller medverkat i en mängd utvecklingsprojekt kring leden. Hon brinner för, och har starkt bidragit till, företag- och landsbygdsutveckling och till den turistiska infrastrukturen.

Kategori MÖJLIGGÖRARE: Modig och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.

Eldsjäl bakom 22 mil vandringsled, läs mer om Britt-Louise Nyman

Pristagare Spirit of Swedish Lapland 2021: Camp Ripan
Motivering: Camp Ripan är en samlande kraft för besöksnäringen genom sitt engagemang. De föregår med goda exempel som inspirerar andra, vilket skapar attraktionskraft och hållbar tillväxt för hela destinationen. Hållbarhet, design, lokal förankring, kultur och natur går som en röd tråd genom verksamheten. Camp Ripan har varit initiativtagare till olika företagsnätverk, samarbeten och representerat hela regionen internationellt. Företaget ser helheten och hela Swedish Lapland, driver utvecklingen framåt och är en sann inspiratör.

Kategori SPIRIT OF SWEDISH LAPLAND: Inspiratör eller initiativ som genom sitt genuina värdskap lyfter destinationen Swedish Lapland och gör så att besökaren känner sig hemma i vår arktiska vardag.

Familjeföretaget som enar och inspirerar, läs mer om Camp Ripan

Nomineringarna till Award of Swedish Lapland sker i ett öppet förfarande och juryn består av Swedish Lapland Visitors Boards styrelse. Prisceremonin sker vid senare tillfälle på grund av det rådande läget i och med pandemin.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.