Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Care for the Arctic, Nyheter 21 februari, 2024

Anna Pollock – En ny story

Anna Pollock är en pionjär inom besöksnäringen. I mer än 50 år har hon arbetat med näringens framtidsutmaningar och är på alla sätt en förgrundsfigur inom det regenerativa tänkandet. Under våren kommer hon att arbeta med Swedish Lapland Visitors Boards nya utbildning: ”Back to life: Introduction to a Regenerative Renaissance”.

När Arctic Europe Tourism Cluster hade kick-off i Kiruna i november var Anna Pollock huvudtalare. Hennes tal, precis som mycket hon skrivit och pratat om under sin långa karriär, handlade om vikten av en ny berättelse. Den som lyckas med att implementera en ny story kan förändra vårt sätt att tänka – och sedan världen. De senaste decennierna har Anna varit en av de starkaste advokaterna för en mer hållbar besöksnäring. Hon har jobbat i näringen i mer än 50 år och var en av de som tidigt insåg att hållbart inte är tillräckligt. I stället, enligt Pollock, behövs ett mer regenerativt tillvägagångssätt. Det är inte nog att nöja sig med ett hållbart förhållningssätt kring de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna vi har framför oss. I stället behövs en miljö där platsen, enligt Anna Pollocks sätt att se på det; ”får chansen att nå sin fulla potential”.

Vi träffas alltså i Kiruna i november. Hennes reseschema, det närmaste halvåret, ska ta henne till Mexiko, Los Angeles, Vanuatu och Nya Zeeland. Många av världens ledande destinationer vill ha hennes insikter när en ny och regenerativ besöksnäring ska ta form.

– Dessutom skulle jag vilja jobba med er. Ni ser ut att ha så mycket spännande på gång, säger hon med ett leende.

– Ja, men allt detta resande? Det är ju en stor del av kritiken som vi som näring får?

– Jag vet. Men det är trots allt skillnad på resor som måste eller bör göras och resor som görs för att man inte har något annat för sig. Och till vissa rurala destinationer är det enda sättet att ta sig.

– Det är lätt att peka finger mot andra medmänniskor, men det förändrar inte systemet.

Annas tal i Kiruna handlar om fem nyckelpunkter. Den första är att vi måste förändra systemet. ”Det vi ser just nu är mycket prat och det har aldrig förändrat något”. Den andra poängen är att det inte handlar om att komma tillbaka till business as usual. ”Pandemin gav oss en andhämtning, en stund att tänka till. Och nu kan vi inte bara fortsätta som vanligt”. För det tredje är det så att denna förändring bara kommer att ske om vi tänker att den ska ske. ”Eller som kvantfysikern David Bohm sa; förmågan att tänka annorlunda är mycket viktigare än att samla på sig ännu mer kunskap”. Den fjärde punkten Anna Pollock understryker är denna: Om vi bestämmer oss för att tänka annorlunda kommer det att innebära att vi också måste omvärdera vad som är mål och mening med vår verksamhet. ”Vad är egentligen framgång?”. Och till sist säger hon att turism, som hon inte vill kalla en industri eftersom det ändå handlar om värdskap, har en unik roll och även ett ansvar för framtiden. ”Men det bara om vi förstår vår sanna natur som rörelse”.

Anna är införstådd med att detta är en enorm uppgift. Men också en uppgift som inte går att lämna bort till någon annan att ”fixa”. I vardagssamtalet kring framtidslösningar har ordvalet förändrats från ”förändring” till ”transformation”. Något närmast oåterkalleligt. Anna ger bilden av en fjäril. Innan, var den en larv som kröp omkring på backen. Men när den sedan kommer fram ur sin puppa är den någon helt annat. Någon som kan flyga. I slutet av sitt tal nämner Anna Pollock ett Ted Talk av den australienske skådespelaren Damon Gameau, som producerade filmen 2040. (En film om hur världen skulle kunna se ut för hans dotter år 2040, ifall vi gör saker rätt nu). I sitt Ted talk, som finns på Youtube, säger Gameau: ”Vi behöver en ny story; för stories formar kulturer, kulturer formar ledare, ledare formar politiken och politiken formar samhället”. Det kanske låter simpelt, att vända om och ta ett steg framåt. Men om människan ska återvända till naturen igen är förklaringsmodellen av yttersta vikt.

Anna Pollocks säger till sist: Att vi i stället för att leva av träd – helt enkelt se dem som plankor som ger pengar – bör fundera på hur vi kan leva som ett träd. Med rötterna djupt i myllan där vi lever. Där vi bidrar till det ekosystem som omger oss, där allt hör samman. Som människor måste vi återkoppla oss till naturen igen för vi är alla en del av vår enda planet.

– Jag är egentligen väldigt positiv. Jag tror att vi har en fantastisk framtid framför oss. Bara vi alla går hem och tänker annorlunda. Alltså inte på samma sätt som tagit oss hit.

Mer om Anna Pollock.

Anna Pollocks tal från AETC i Kiruna, november 2023 (notera att det även finns den del 2).

Damon Gameaus Ted talk.

Mer om kursen Back-to-Life: Introduction to a Regenerative Renaissance.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.