Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Mattias Fredriksson

BCD, Nyheter 27 maj, 2021

Så gör vi för att stötta våra företag

Vad vill företagen att besöksnäringens representanter ska prioritera i pandemins tid? Fortsatta insatser som motsvarar deras behov att nå ut till tillgängliga marknader och fortsatt digital utveckling. Och någon som för deras talan när det kommer till behovet av omställningsstöd.

Pandemin har skakat om besöksnäringen i grunden, framför allt de destinationer med hög andel internationella besökare såsom Swedish Lapland. Gamla sanningar gäller inte längre och nya affärsmodeller för ett nytt normalläge måste snabbt arbetas fram.

För att få en aktuell bild av företagens behov under rådande pandemi genomförde Swedish Lapland Visitors Board tillsammans med de lokala besöksnäringsföreträdarna i regionen en enkät i början av året. Utifrån resultatet av den har sedan resurser och aktiviteter i samverkansprojektet Business Capacity Development in Swedish Lapland prioriterats och sjösatts.

Det företagen efterfrågar

Svaren i enkäten visar att företagen har ett fortsatt behov av stöttning i marknadsföring och digital utveckling. De önskar stöd i bearbetning av och försäljning mot närmarknad parallellt med långsiktig bearbetning av internationella marknader.

Swedish Lapland Visitors Board tillsammans med lokala besöksnäringsföreträdare är för många besöksnäringsföretag den självklara aktören för att nå marknaden enligt en nyligen genomförd klusteranalys av SWECO. Under pandemin har vi snabbt ställt om och genomfört flera marknadsinsatser med fokus på svenska resenärer, främst genom välriktade kampanjer i sociala medier med fokus på direkta bokningar. Samtidigt bearbetas den internationella marknaden så att näringen är redo att sätta i högsta växel när resandet återupptas.

Flera kostnadsfria kompetenshöjande insatser har levererats på rekordtid bland annat digitalisering, paketering, prissättning, kriskommunikation, med mera – allt för att svara till behovet hos näringen.

Det finns ett antal osäkerheter som gör det svårt att uttala sig om hur resmönster kommer att se ut under 2021. En längre tidshorisont gör det än svårare. Men det finns förändringar som är här för att stanna. Det viktigaste för resenärerna är nu: flexibla bokningsvillkor, tydliga rutiner för hygien och fysisk distansering och tillgång till digital information.

Här finns länk till riskhantering och kriskommunikation.

Hårt pressade företag

Många företag påtalar behovet av ekonomisk stöttning som stort, framförallt på kort sikt. Företagen verkar i en osäker värld där förutsättningarna kan förändras från dag till dag, ekonomiskt stöd är idag inte tillgänglig för alla och likviditetsbristen är påtaglig.

Oron för att destinationen Swedish Lapland kommer att förlora flera viktiga reseanledningar är reell. Swedish Lapland Visitors Board har gjort flera försök att påverka beslutsfattare på myndighetsnivå men farhågan är att hjälpen kommer inte nå företagen i tid.

Besöksnäringen i vår region kommer att få sämre förutsättningar att återhämta sig med försvagad service på landsbygden som följd. Det kan även påverka regionens konkurrenskraft, hållbara tillväxt och attraktivitet under lång tid framöver.

Så här svarar företagen

Här kan du ladda ner en sammanställning av företagens svar >> Företagsenkät_behov (.pdf)

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.