Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Stora Turismpriset

Fotograf: Peter Jönsson. Naila Sher och Jonas Gejke, Aurora Safaris.

Stora Turismpriset

Tillväxtverket är huvudman för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism som delar ut Stora turismpriset. 21 kandidater nomineras i sina respektive län och prisutdelning sker vid den nationella konferensen Besöksnäring på agendan som arrangeras av Sveriges kommuner och regioner – SKR, Tillväxtverket och Regionala nätverket för besöksnäring och turism.

Priset delas ut till en verksamhet som på ett innovativt och hållbart sätt bidragit till att utveckla besöksnäringen. I år delas det ut för 30:e gången och nominerad för Norrbotten är Aurora Safaris.

Nominerad och vinnare 2023 – Aurora Safaris

Beskrivning av nominerad
Aurora Safari Camp startade som världens första Arktiska vinterglamping och firar nu 10 år. Verksamheten har utvecklats till att omfatta en grupp med tre naturnära lodger samt en rad egenproducerade arktiska natur- och kulturupplevelser. De utvecklar ständigt nya året runt upplevelser som bygger på resmålet Swedish Laplands varumärkeslöfte – Välkommen att dela vår Arktiska vardag. Familjeföretaget är hållbarhetsmärkt med Nature’s Best Sweden.

Genom ägaren Jonas Gejke, med 25 års erfarenhet av att äga och driva boendeanläggningar och aktiviteter har verksamheten har tagit sin inspiration från de mindre eko-camperna kring nationalparken Masai Mara, Kenya. Kombinationen med frun Nailas kenyanska gästfrihet och Jonas kunskap om kunskaper om marknadstrender och målgruppernas drivkrafter är ett framgångsrecept där utgångspunkten är att paketera det bekväma i det enkla.

Varje lodge inom Aurora Safaris – Aurora Safari Camp och The Outpost Lodge, The Floating Safari Camp – har alla sin egen unika karaktär, men alla har samma ekoturistiska värdegrund och riktar sig mot regionala resmålet Swedish Laplands utpekade målgrupp – den ansvarsfulle resenären.

Verksamheten är idag en ”Sweet spot” för världens resejournalister och har ett omfattande nätverk av internationella turoperatörer som paketerar och säljer verksamhetens olika delar. Aurora Safaris har under hela sin verksamhetstid skapat rubriker i internationell press och starkt bidragit till den attraktiva Sverigebilden och hela resmålet Swedish Lapland.

Aurora Safaris är en viktig drivkraft för den turistiska utvecklingen och mottagarkapaciteten i hela resmålet Råne Älvdal genom ett fördjupat samarbete med andra småskaliga lodgeägare, aktivitetsföretag och lokala guider.

Därigenom bidrar företaget till den starka utvecklingen i byarna inom resmålet och skapat inflyttning, tillväxt med fler arbetstillfällen och företag, utökad service och utbud för invånarna i den nu blomstrande Råne Älvdalsbygden inom Bodens kommun.

Beskrivning av hur pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen

Etablerade världens första Arktiska vinterglamping

Har varit med och formaliserat företagsklustret Arctic Getaways (https://www.arcticgetaways.com) som samkoordinerar sig och företräder varandra i olika affärssamarbeten, gör gemensamma marknadsaktiviteter, representerar varandra vid sales-calls, fam-trips, mässor mm samt delar på personalresurser för att kunna året-runt-anställningar, arrangerar gemensamma kunskapsevent och arbetsdagar tillsammans med respektive medlemsföretags underleverantörsnätverk etc

Har varit med och startat och är delägare i Arctic Inbound (https://arcticinbound.com) en länsunik incomingverksamhet som paketerar och säljer resor till hela det Arktiska Europa (Finska Lappland, Nordnorge och Swedish Lapland) till samma småskaliga high-end gästsegment som företagsklustret Arctic Getaways.

Har byggt och fortsätter utveckla ett lokalt underleverantörsnätverk av lokalbefolkning som guider inom den lokala Arktiska kulturen och naturen för utveckling och leverans av genuina och efterfrågade upplevelser baserat på det lokala värdskapet och specialistkompetensen.

Har sedan starten ersatt markägare, skoterföreningar etc med allt från gästnattsavgifter till föreningsbidrag i syfte att utveckla infrastruktur som skapar värden för både den växande besöksnäringen och lokalbefolkningen.

Bidrar med praktiska affärsmodeller och samverkansmetoder med andra aktörer inom den småskaliga natur- och kulturturismen gett upphov till fler etablerade turismföretag – upplevelseföretag, guider, kuturturism mm

Aurora Safaris tar tillvara den lokala kulturella kompetensen som finns i det mångkulturella byarna i Råne Älvdal där många flyttat in från andra länder – USA, Schweiz, Kenya, holland mm. Verksamheten gifter ihop de internationella sociala strukturerna med den infödda lokalbefolkningens lokalkunskap och internationella säsongsarbetare med stor erfarenhet av interkulturell service. Mötet skapar en bekant miljö för den internationella gästen som skapar vänskapband mellan platsen, människorna och kulturen som transformerar besökaren.

Smarta lösningar ger året-runt nyttjande av resurserna där bland annat den nya ”The Floating Safari Camp” nyttjas sommartid som exklusiv lodge och vintertid blir den till bastu och relaxavdelning för vinterbad i den upphuggna ispoolen i Råneälven.

Företaget driver en ständiga innovationsprocesser kopplat mot produktutveckling och de i denna anda nu startat världens första Arktiska luftballongfärder, där gästen färdas ljudslöst över det frusna vinterlandskapet i Råne Älval, ett framgångskoncept importerat från Masai Mara, Kenya.

Nytt för vintersäsongen är att gästerna kan boka in en vardagsmiddag hos lokalbefolkningen i stället för att äta på den egna eller andras lodge-restauranger. Serveras det korv och makaroner den dagen så är det den menyn som gäller. Det är inte en finmiddag som ska serveras, utan det genuina och äkta middagslivet mellan skjuts till träningar och läxor.

Beskrivning av hur pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen och dess roll i samhället

Företaget agerar bilateral kunskapsbyggare. Besökaren reser hem med nya kunskaper, färdigheter och vänner. Lokalbefolkningen lär sig än mer om den lokala platsens unikiteter och värden att använda som resurs för utveckling av nya affärsidéer och företagande.

Agerar som ”bya-inkubator” där man bjuder in nya potentiella underleverantörer för uppstarter av nya företag och uppmuntrar lokalbefolkningen som kan området och den lokala kulturen att se möjlighet till innovation av nya lokala Arktiska natur- och kulturupplevelser. Lär lokalbefolkningen om gästernas efterfrågan, drivkrafter och behov samt om potentialen med internationell turism. När lokalbefolkningen ges tillfälle att direkt möta platsens besökare skapas stolthet och insikter om de lokala värden och resurser som finns att nyttja för utvecklingen av nya affärsidéer och upplevelser. Den kunskapen om den internationella gästens behov och efterfrågan stannar kvar i bygden och skapar stora värden för lokalsamhället både på kort och lång sikt.

Är aktiva i den lokala byaföreningen RÅEK – Råne Älvdal ekonomisk förening samt i kommunens företagarförening för turismföretag – Boden Turism för att dela med sig av erfarenheter och bidra i utvecklingsinitiativ för att stärka både hela Råne Älvdal, kommunen Boden samt det regionala resmålet – Swedish Lapland.

Aurora Safaris har deltagit i Region Norrbottens EU-projekt North Sweden Green Deal genom att dela med sig av sina praktiska exempel på lyckad integration, attraktion och kompetensförsörjning.

Föreläser på nationella, regionala och lokala turismutbildningar inom ekoturism, natur- och kulturturism, internationella affärer etc där Jonas även delar med sig av kunskap och erfarenheter både från karriären i Kenya i 25 år och från nuvarande verksamhet.

Föreläser och inspirerar gymnasieelever kring turismens potential och internationella miljö i syfte att få fler unga att stanna kvar i länet och kanske välja besöksnäringen som yrkesval.

Beskrivning av hur pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt)

Företaget har lyckats bygga upp en verksamhet med kapacitet att vara beständig över tid och med ett ansvarstagande som både levererar direkta resultat i företaget och den omgivande bygden samt förutsättningar att bidra till långsiktiga önskvärda effekter på möjligheten till en levande landsbygd där Råne Älvdal är en plats som bibehåller samt attraherar nya invånare att bo, leva och verka på.

Företaget medverkar till att platsens besökare uppfyller en stor del av sin potential att bidra till bygden såväl socialt, som ekonomiskt. Verksamheten ger nya upphov till både sociala innovationer inom resmålet samt en växande lokalekonomi genom att inköp av både varor och tjänster i mesta möjliga mån sker av lokala företag eller föreningar. Ett exempel är att Aurora Safaris handlar merparten av livsmedel och andra förbrukningsprodukter via den lokala lanthandeln, även om det är dyrare på kort sikt. Effekten blir en vinst för företaget, besökaren och lokalbefolkningen.

Aurora Safaris samverkan med samhället – byarna i Älvdalen är omfattande och företaget bidrar med intäkter till skoterföreningen, hembygdsföreningen mm vilka i sig bidrar med värdeskapande insatser för serviceinfrastruktur, aktiviteter mm.

Företaget har erhållit hållbarhetsmärkningen Nature’s Best Sweden.

Företaget är även en aktiv ambassadör för resmålet Swedish Laplands Arktiska Agenda – Care for the Arctic och strävar efter att vara i ständig förbättring utifrån de tio uppmaningarna som riktas mot resmålets besöksnäringsföretag.

Företaget fortsätter utvecklas i enlighet med ekoturismens principer kopplat till platsens urfolk med dess unika ställning utifrån de tidigare erfarenheterna att samverka med naturreservatet Masai Maras känsliga natur och dess urfolk Masaierna. Företaget erbjuder möten med samiska renskötande familjer inom Råne Älvdal där vårt lands urfolk ges möjlighet att lära platsens besökare om sin kultur, traditioner, liv och leverne. De samiska turismentreprenörerna är en självständig del av resmålets företagskluster och är en aktiv underleverantör till flera naturnära lodger inom resmålet.

I samband med den omfattande gröna omställningen inom den traditionella industrin och etableringen av ett nytt fossilfritt stålverk i Boden har stora behov av nya invånare uppstått kopplat till kompetensförsörjningen. Den potentiella livstilsmigranten som visar stort intresse att flytta till Norrbotten visar även på efterfrågan av ett egnahem i en närliggande by i stället för att exempelvis flytta in i en lägenhet i centrum. I detta sammanhang bidrar bygden med attraktiva livsmiljöer sprunget ur den småskaliga natur- och kulturturismen och möjligheten till en växande kommun stärks genom att landsbygden bidrar med efterfrågade värden.

Sammanfattande motivering: Varför är den nominerade värd att vinna?

10 år med ständig innovation av internationellt gångbara Arktiska uppmärksamhetsskapande upplevelser som har gjort företaget relevant för den ansvarsfulla globala nyfikna upptäckaren, de mest namnkunniga turoperatörerna som säljer det arktiska Sverige som dessutom fått med sig hela bygden i en gemensam utvecklingsresa med många vinnare.

Tillväxtverkets beskrivning av Aurora Safaris kan du läsa här!

Tidigare nominerade för Norrbotten

2022 Arctic Bath

2021 Icehotel

2020 Ett specialår pga pandemin, länets nominerade var Arctic Guides

2019 Sápmi Nature

2018 Hide & See

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.