Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Hållbarhet

Vi är på en ny resa tillsammans. Att bry sig om Arktis, om vår arktiska livsstil, är att också bry sig om vårt arktiska hem – som näring vill vi bygga Arktis mest ansvarsfulla resmål.

Vår innersta drivkraft är att utvecklas oss själva och platsen vi lever på – och då måste vi ta en ny väg. Framtidsfrågorna är komplexa och har inga enkla svar. Vi lär oss under resans gång. Det tjänar ingenting till att peka finger på andra – vi pekar hellre på bra idéer och lösningar för hur vi tar oss an nya utmaningar.

Ingen människa är en ö, och ingen kan förändra världen helt själv, inte som individ, som företag, som organisation, eller som näring. Låt oss kroka arm och hjälpas åt att kavla upp ärmarna. Det är bara på det sättet som vi kan skapa hopp om framtiden.

Det här är början på vår resa. För hur vi som individer i vår organisation och näring, kan bidra till lösningar.

Så här tar vi ansvar

De kärnvärden som vägleder Swedish Lapland Visitors Board i rätt riktning, mot uppsatta mål är – leda, attrahera och kraftsamla. Vi faciliterar Sveriges arktiska resmål som omfattar cirka 600 aktörer. Tillsammans med andra branschkluster i Norrbotten samverkar vi för regional utveckling, i enlighet med Norrbottens regionala utvecklingsstrategi och EU:s turismmål. Vi bidrar genom att tillhandahålla resurser, aktiviteter och utvecklingsprogram över hela regionen.

Det är vårt ansvar att säkra ramarna för att besöksnäringen ska kunna verka på ett så hållbart sätt som möjligt och främja hållbara affärsmodeller för näringens räkning. Det gör vi genom att:

 • Marknadsföra och sprida besökare över hela resmålet och över hela året
 • Identifiera, stödja och främja regenerativ turism och besöksnäring
 • Sträva efter att säkerställa att den affärs- och produktutveckling vi arbetar med harmonierar med lokalbefolkningen
 • Underlätta nätverkande och utveckling av besöksnäringens ekosystem
 • Arbeta med kommuner och myndigheter för att främja en medveten och ansvarsfull besöksnäring
 • Stödja besöksnäringsföretag som har förbundit sig till hållbart företagande
 • Bidra till en hållbar förvaltning av det platsspecifika immateriella kulturarvet
 • Öka engagemanget för besöksnäringens drift, produkter och värde bland samhällsaktörer på resmålet, nationellt och internationellt
 • Främja och uppmuntra besöksnäringens huvudintressenter – möjliggörare, företag, besökare – att engagera sig att agera mer hållbart genom Care for the Arctic – it’s our home
 • Främja kompetensutveckling inom regenerativ besöksnäring i den egna organisationen
 • Värna om den biologiska mångfalden, skyddad natur, självförsörjningsförmågan, vatten- och luftkvalitet

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.