Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Norrbottens Besöksnäringsstrategi 2030

Strategisk färdplan för Sveriges arktiska resmål siktar på ansvarsfull utveckling

Norrbottens besöksnäringsstrategi 2030 är en vägledning och samverkansplattform för resmålets huvudintressenter – besöksnäringen, samhällets aktörer och besökaren.

En strategisk färdplan för resmålet stärker förutsättningarna och möjliggör ett regenerativt förhållningssätt där besöksnäringen bidrar med en positiv påverkan på resmålet ur alla hållbarhetsdimensioner. Besöksnäringen är samhällsbyggare och skapar viktiga värden för platsen och dess lokalbefolkning. Platsens besökare bidrar till växande lokala ekonomier vilket bidrar till utveckling av länets byar, samhällen och städer för attraktiva livsmiljöer. Detta lockar besökare från hela världen och ger framtidstro till unga och inflyttare som vill skapa en framtid här.

”Turism är en kraftfull faktor för framsteg och ömsesidig förståelse. Men för att kunna leverera sina fulla potentialer måste denna verksamhet skyddas och vårdas. Så låt oss alla göra mer för att utnyttja den fulla potentialen av hållbar turism. För att investera i hållbar turism är att investera i en bättre framtid för alla.”

António Guterres, FN:s generalsekreterare

Tillsammans har vi möjligheten uppfylla besöksnäringsstrategins utmanande vision – att vara världens mest ansvarsfulla arktiska resmål. Välkommen med på en spännande resa!

Om Norrbottens Besöksnäringsstrategi 2030

Besöksnäringens nya färdplan mot 2030 är framtagen av Swedish Lapland Visitors Board på uppdrag av Region Norrbotten. Nya strategin är ett sammanvägt resultat av en övergripande scenarioanalys, företagsenkäter, omvärldstrender, utredningar, rapporter, trender i process med lokala, nationella och internationella inspel. De prioriterade insatserna är kopplade till utvecklingsstrategier i Norrbotten, Sverige, Norden, Arktis, EU och Agenda 2030.

Swedish Lapland Visitors Board tog även fram den tidigare besöksnäringsstrategin som tog sikte på 2020 och som gjort ett förtjänstfullt arbete under en period av stark tillväxt där det utpekade målen om fördubblad omsättning från 2010 nästan hade uppnåtts när pandemin slog till.

Region Norrbotten har det övergripande regionala utvecklingsansvaret för Norrbotten. Det bygger på regeringens uppdrag att samordna arbetet för en hållbar tillväxt i länet baserat på visionen är att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län.

 Regionala utvecklingsnämnden beslutade att fastställa Norrbottens Besöksnäringsstrategi – Strategisk färdplan mot 2030 november 2023. Yttrande till beslutet:

  • Att fastställa Norrbottens Besöksnäringsstrategi – Strategisk färdplan mot 2030 ger en hållbar, modig och ambitiös färdriktning för besöksnäringens utveckling i Norrbotten med sikte mot år 2030.
  • Norrbottens Besöksnäringsstrategi har en tydlig koppling till och bidrar till att förverkliga åtgärder inom samtliga prioriterade områden i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), framför allt inom insatsområdena Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap samt Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer.
  • Vidare är Norrbottens Besöksnäringsstrategi vägledande för arbetet som inbegrips i Smart specialiseringsstrategins fokusområde Besöksnäringen samt bidrar till attraktivitet som indirekt stärker de övriga fokusområdena inom Smart specialiseringsstrategin.
  • Norrbottens Besöksnäringsstrategi bidrar tydligt och föredömligt till arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och tar hållbarhetsarbete inom regional utveckling till en ny nivå med ett regenerativt angreppssätt.

Kontakt

Annika Fredriksson

Annika Fredriksson

VD Swedish Lapland Visitors Board
annika.fredriksson@swedishlapland.com 070-512 23 46

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.