Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Om oss

Swedish Lapland Visitors Board – vad vi gör

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i den nordligaste och arktiska delen av Sverige. Vi främjar näringens hållbara utveckling samt marknadsför resmålet Swedish Lapland.

Vi är en näringslivsorienterad samverkansplattform som verkar för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av den internationella och nationella efterfrågan på destinationens utbud av arktiska produkter och upplevelser.

Styrkan ligger i att jobba tillsammans

Styrkan är en organisatorisk samverkan mellan lokala, offentliga och privata aktörer, där resurserna samhandlar både operativt och strategiskt.

Gemensamma satsningar maximerar möjligheterna till direkteffekter för tillväxt, nya jobb och företag utifrån offentligt investerade medel samt säkerställer den långsiktiga och hållbar regionala utvecklingen.

Besöksnäringen bidrar till samhällsutveckling

Främjarinsatser riktat mot en växande besöksnäring ger värdefulla sidoeffekter för
kommuner och andra branscher. Näringen ökar länet Norrbottens attraktionskraft och synlighet nationellt och internationellt. Det påverkar möjligheter till ökad inflyttning, minskad utflyttning, investeringsvilja och samhällsutveckling. Swedish Lapland Visitors Board är på så sätt en aktiv aktör i det gemensamma regionala utvecklingsarbetet.

Besöksnäringen bidrar inom de prioriterade områden som pekats ut i Norrbottens
Regionala utvecklingsstrategi och är en utpekad näring i Norrbottens strategi för Smart Specialisering.

Besöksnäringen är en drivande regional kraft kopplat till EUs prioriterade gröna
samhällsomställning och digitalisering.

Ledstjärnor för vårt arbete

Vår vision: Det mest ansvarsfulla arktiska resmålet.

Mission: Att bygga vår gemensamma framtid i Sveriges arktiska region

Löfte: Välkommen att dela vår arktiska vardag

Resmålet Swedish Lapland

Näringen samverkar genom resmålsvarumärket Swedish Lapland som gemensam kommunikationsplattform och avsändare för platsen tillsammans med entreprenörernas varumärken, varumärket Sverige och lokala platsvarumärken med internationell kännedom och attraktion.

Resmålet Swedish Lapland representerar Sveriges del av Arktis och har en världsunik position genom sin natur och kultur. Resmålet är även en del av Sápmi, den samiska urbefolkningens traditionella bosättningsområden.

Swedish Lapland Visitors Board ansvarar för Swedish Laplands kommunikationskanaler och övergripande kommunikation. Upplevelser i Sveriges nordligaste destination Swedish Lapland och vår kommunikation mot besökare hittar du på: www.swedishlapland.com, på Instagram @swedishlapland, på vår Facebook och på Swedish Lapland TV på Youtube.

Läs mer om Swedish Lapland.

Vi driver utvecklingsprojekt

Huvuddelen av verksamheten inom Swedish Lapland Visitors Board bedrivs i form av olika utvecklingsprojekt. Läs mer här om pågående projekt.

Om föreningen

Den juridiska formen är en ekonomisk förening, där lokala destinationsorganisationer och kommuner tillsammans med andra partners (Swedavia och Vy) är medlemmar. Basverksamheten finansieras genom medlemsavgifter och ett verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.

Nätverk och medlemskap

Swedish Lapland Visitors Board är med i flera nationella och internationella nätverk – för att representera vår regions besöksnäring och dess behov, utbyta erfarenheter, påverka och verka för en hållbar utveckling av turism och besöksnäring. Läs mer här om nätverk och organisationer vi verkar inom.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.