Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Mats Engfors

Nyheter 4 mars, 2021

Minskad finansiering leder till neddragning av Swedish Lapland Visitors Boards verksamhet och färre medarbetare

Verksamheten i den regionala destinationsorganisationen Swedish Lapland Visitors Board drabbas av neddragningar på grund av minskad finansiering. I huvudsak beror detta på att ansökning om utvecklingsprojekt inte tilldelats önskad finansiering. Det leder tyvärr till att tre roller utgår ur organisationen och kvarvarande medarbetares roller omformas och omorganiseras.

”Det är turordningen, de senaste anställda som avgjort vilka som nu lämnar Swedish Lapland Visitors Board. Utöver denna nedskärning så kommer vår tidigare bortgångna medarbetares tjänst inte ersättas”, säger tf VD Annika Fredriksson. 

Annika Fredriksson är tydlig med att huvuddelen av den regionala destinationsorganisationens verksamhet bygger på projektfinansiering och det gör att förutsättningarna för medarbetarna förändras med tillgängliga utvecklingsinsatser. 

”Pandemin ställer nya krav på oss som arbetar med att främja företagens livskraft och förutsättningar att bedriva verksamhet. Det gör nu att vi ställer om för att prioritera de insatser som företagen nu pekat på genom både enkäter och samtal.”

”Neddragningen tvingar oss att prioritera hårdare vad gäller engagemang i de mer långsiktiga utvecklingsinsatserna. Vårt fokus nu är att stötta näringen i insatser som leder till direkta intäkter”, avslutar tf vd.

Swedish Lapland Visitors Board driver för närvarande projekten: Business Capacity Development in Swedish Lapland, Reboost, Regional besöksnäringsstrategi 2030 och Visit Arctic Europe II.

Kontaktuppgifter till Swedish Lapland Visitors Boards medarbetare finns här

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.