Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Organisation & Kontakt

Kontaktuppgifter till alla som jobbar på Swedish Lapland Visitors Board.

Swedish Lapland Visitors Board

Annika Fredriksson

Annika Fredriksson

VD

Ansvarar för affärsstrategier, taktik och verksamhetskultur som engagerar och motiverar verksamheten att nå uppsatta mål och vision.

Ansvarar för Swedish Lapland Visitors Boards löpande förvaltning baserat på Regional Besöksnäringstrategi, av styrelsen beslutad Verksamhetsplan samt att verksamhetens olika utvecklingsprojekts mål uppfylls.

annika.fredriksson@swedishlapland.com 070-512 23 46
Petronella Modin

Petronella Modin

Operations Manager, Vice VD

Har överblick och helhetsperspektiv gällande verksamhetens olika delar och medarbetares funktioner och roller, budgeterar för bolaget och dess utvecklingsprojekt, leder den ekonomiska planeringen, ekonomistyrning och uppföljning, verkar för bolagets produktivitet, effektivitet och kostnadskontroll. 

Petronella är huvudprojektledare för BCD – Business Capacity Development. I rollen som vice VD företräder Petronella Swedish Lapland Visitors Board i olika externa partnerskap och relationer med bolagets intressenter.

petronella.modin@swedishlapland.com 070-585 34 34
Linda Isaksson

Linda Isaksson

Financial Administration Officer

Ansvarar för projektadministration, ekonomisk uppföljning, rekvisitioner, utbetalningar och relationer med finansiärer och projektpartners. 

Linda administrerar det regiongemensamma Strukturfondsprojektet BCD (EU) som omfattar destinationen Swedish Laplands samtliga 16 kommuner, Interreg Nord-projektet Visit Arctic Europe, Smart Digital Business (React-EU), Digitala Touring Routes (Tillväxtverket, nationella medel) samt regionala projekten Reboost och Regional Besöksnäringsstrategi 2030.

linda.isaksson@swedishlapland.com 070-366 67 83
Richard Westerberg

Richard Westerberg

Business Development Strategist

Ansvarar för utveckling, planering och genomförande av Swedish Lapland Visitors Boards eget kompetensutvecklingsprogram ASSL – Arctic Spirit in Swedish Lapland samt för externa partnerskap för kompetenshöjande insatser riktat mot små- och medelstoraföretag i destinationen Swedish Lapland. Tillsammans med externa aktörer initieras utbildningsinsatser för olika utbildningsnivåer – gymnasium, yrkeshögskola samt universitet och forskning.

Richard är team leader för Affärsutveckling och delprojektledare i projektet Business Capacity Development samt projektledare för Competence developmentt i projektet Visit Arctic Europe.

richard.westerberg@swedishlapland.com 070-559 89 53
Maria Sirviö

Maria Sirviö

Travel Insights

Ansvarar för omvärldsbevakning, insikter och analys av turism och besöksnäring samt identifierar strategiska utvecklingsområden och insatser som implementeras inom Swedish Lapland Visitors Boards olika verksamhetsområden i syfte att skapa en hållbar besöksnäring och destination. 

 Maria ansvarar för framtagandet av Regional Besöksnäringsstrategi 2030, projektleder destinationen Swedish Laplands medverkan inom Visit Swedens Måltidsprogram samt faciliterar innovations- och utvecklingsprocesser relaterat till regionala målgrupper och intressenter.

maria.sirvio@swedishlapland.com 070-235 28 10
Johanna Ögren

Johanna Ögren

Marketing Strategist

Ansvarar för att identifiera, utveckla, planera och genomföra optimerade marknadsinsatser och kampanjer direkt riktat mot destinationen Swedish Laplands potentiella slutkunder – resenärerna. Tillsammans med samarbetspartners som exempelvis Visit Sweden, Tripadvisor, SAS skapas nya innovativa marknadsinsatser som skapar fler möjligheter för besöksnäringsföretagen att nå ut till nya gäster.

Johanna är teamledare för de två team som behandlar slutkundsaffären i projektet Business Capacity Development – Nya Affärer och Partnerskap samt Kommunikation. Hon är även svensk projektledare inom Image Marketing i projektet Visit Arctic Europe.

johanna.ogren@swedishlapland.com 070-373 18 89
Cecilia Petzäll

Cecilia Petzäll

Travel Trade Manager

Ansvarar för destinationen Swedish Laplands internationella och nationella nätverk inom resebranschen som bl a turoperatörer, flyg- och tågoperatörer som tillsammans med besöksnäringsföretagen skapar affärssamarbeten och gemensamma marknadsinsatser. Leder arbetet med digitala Travel Trade-portalen och nyhetsbrev till travel trade-ledet.

Cecilia är team leader för Travel Trade i projektet Business Capacity Development och projektledare inom Tactical Marketing och Accessibility i projektet Visit Arctic Europe.

cecilia.petzall@swedishlapland.com 070-383 30 30
Johanna Elenius

Johanna Elenius

Digital strategist

Är huvudprojektledare för projektet Digitala Touring Routes i den arktiska destinationen Swedish Lapland och leder projektets referensgrupp. Ansvarar för att göra besöksnäringsföretagen delaktiga i tematiska resrutter anpassade mot målgruppers nya resmönster i syfte att servera nya möjligheter att uppleva destinationen, planera och genomföra en rundresa.

johanna.elenius@swedishlapland.com 070-256 66 19
David Björkén

David Björkén

Digital Marketing Officer, Marketing Communicator

David är digital specialist och jobbar med digitala kampanjer inom BCD – Business Capacity Development. Han producerar också content för olika kanaler.

david.bjorken@swedishlapland.com 070-205 03 01
Petter Norén

Petter Norén

SoMe Marketing Manager

Ansvarar för att via annonsering i sociala medier i syfte att väcka intresse, attrahera, fånga upp och skapa tematiska digitala målgruppskluster. Potentiella resenärer kopplas till besöksnäringsföretagens kontaktytor där bokning och köp av upplevelse eller produkt görs. Analyser av konsumenters respons och beteenden omsätts i utformning av nya tematiska digitala målgruppskluster.

Petter är del av team Digitalisering i projektet Business Capacity Development och ingår i Swedish Lapland Visitors Boards redaktionsråd.

petter.noren@swedishlapland.com 070-666 50 31
Håkan Stenlund

Håkan Stenlund

Content Manager

Skapar, publicerar och analyserar de contentbaserade kommunikationsinsatser som destinationsvarumärket Swedish Laplands producerar för sin storytelling i olika egna kanaler. Arbetet utgår ifrån de drivkrafter som människor har för att besöka Sveriges arktiska destination.

hakan.stenlund@swedishlapland.com 070-248 74 38
Ted Logart

Ted Logart

Content Production Officer

Skapar och producerar engagerande och intresseväckande digitala stories genom i huvudsak filmer, som publiceras i destinationsvarumärket Swedish Laplands egna kanaler och sociala medier. Tonläge, känsla och budskap bygger på varumärkesplattformens kärnvärden och varumärkeslöfte – Welcome to share our Arctic lifestyle.

Ted ingår i Swedish Lapland Visitors Boards redaktionsråd.

ted.logart@swedishlapland.com 070-553 79 58
Anna Lindblom

Anna Lindblom

Design Manager

Ansvarar för destinationsvarumärket Swedish Lapland och destinationsorganisationen Swedish Lapland Visitors Boards designprogram. Designar kommunikationsenheter – trycksaker, webbplats, filmer och rörligt format med specifikt ansvar för ”The Arctic Lifestyle Magazine” och Swedish Laplands bildbank. 

Anna är del av team Kommunikation i projektet Business Capacity Development. Ingår i Swedish Lapland Visitors Boards redaktionsråd.

anna.lindblom@swedishlapland.com 070-374 02 29
Anna-Karin Landin

Anna-Karin Landin

Corporate Communications Manager

Anna-Karin vikarierar för Anna Odevall som är föräldraledig. Ansvarar för bolaget Swedish Lapland Visitors Boards PR och kommunikation. Ansvarar för SLVBs egna kanaler och sociala medier som vänder sig till besöksnäringen inom Swedish Lapland, kommuner inom Swedish Lapland, intressenter och samarbetspartners – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Anna-Karin företräder Swedish Lapland Visitors Board i olika erfarenhetsutbyten och samverkansinitiativ med bolagets intressenter.

anna-karin.landin@swedishlapland.com 073-500 67 95

Anna Odevall

Corporate Communications Manager (föräldraledig)

Ansvarar för bolaget Swedish Lapland Visitors Boards PR och kommunikation. Ansvarar för SLVBs egna kanaler och sociala medier som vänder sig till besöksnäringen inom Swedish Lapland, kommuner inom Swedish Lapland, intressenter och samarbetspartners – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Anna företräder Swedish Lapland Visitors Board i olika erfarenhetsutbyten och samverkansinitiativ med bolagets intressenter.

anna.odevall@swedishlapland.com 070-285 08 25

Anna-Maria Åström

Ekonom

Anna-Maria ansvarar för föreningens löpande bokföring, skapar reultat- och balansräkningar, tar fram årsbokslut och ansvarar för all lönehantering.

anna-maria.astrom@swedishlapland.com 070-536 03 22

Postadress

Swedish Lapland Visitors Board

Kyrkogatan 2, 972 32 Luleå
info@swedishlapland.com
Styrelse

Styrelsen för Swedish Lapland Visitors Board

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.