Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Fotograf: Mattias Fredriksson

Regional besöksnäringsstrategi 2030

Just nu arbetar vi med att ta fram en strategi för besöksnäringen i Swedish Lapland – med sikte mot 2030.

Men vad är det för framtid som väntar oss? Osäkerheterna är stora och därför genomför vi ett brett och omfattande förarbete i syfte att ta fram en levande, relevant strategi.

Genom scenarioanalys kommer vi att prioritera insatsområden för att staka fram vägar mot nya mål där hållbar utveckling kommer att ha en framträdande roll. Med både nulägesanalys och klusteranalys i bakfickan ska vi även granska pandemins effekter på näringen.

Scenarioprocessen. En del av flera kunskapskällor som ska utgöra grunden till strategin. Sedan tidigare finns både nuläges- och klusteranalys.

Eftersom besöksnäringen är en bransch där samordning mellan aktörer är extra viktigt behöver vi därför få in så många olika perspektiv som möjligt. Därför kommer vi att engagera flera olika regionala och lokala intressenter i processen och implementeringen av strategin.

Strategin ska vara näringens strategi, väl förankrad i regionens utvecklingsstrategier, men också ett verktyg för alla som vill stötta näringens utveckling.

Målet är ett tydligt, relevant och modigt steg in i framtiden för besöksnäringen och på så sätt peka ut näringens mål till 2030.

Läs mer om våra underlag för regionala besöksnäringsstrategin:

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.