Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Bli ett mer ansvarsfullt företag

Som ansvarsfull företagare drivs du av en vilja att utveckla din verksamhet, dina produkter och dina leverantörskedjor på ett hållbart sätt och erbjuda besökare ett gott värdskap och upplevelser på platsens villkor. Ett ansvarsfullt företag gör det möjligt för gästen att göra hållbara och medvetna val på plats och är dessutom en god arbetsgivare.

Gör en plan.

Skapa struktur för att mäta och följa upp det hållbarhetsarbete som görs. Gör en långsiktig plan med rimliga mål för din verksamhets storlek och resurser. Berätta om de positiva effekter som ditt arbete har till gäster, leverantörer och samarbetspartners.   

Visa omsorg om platsen.

Skapa dig en förståelse för platsens villkor och agera utifrån dess möjligheter och begränsningar. Världen förändras ständigt, förändras tillsammans med den och med hänsyn till platsens förutsättningar. 

Respektera dina grannar och gäster.

Jobba för att göra besöksnäringen mer inkluderande och tillgänglig för fler och olika grupper av besökare. Ta hänsyn till platsens kultur och seder. Skapa dialog med berörda aktörer som till exempel samebyar och lokalbefolkning. Skriv eller förnya avtal med markägare och andra berörda.

Verka i det lokala.

Var medveten om din del i den lokala nätverksekonomin och den turistiska värdekedjan. Att huvudparten av erbjudandet eller upplevelsen består av lokalproducerade varor och tjänster skapar förutsättningar för en hållbar framtid 

Minska ditt fotavtryck.

Underlätta för klimatsmarta transporter och resande. Skapa förutsättningar för att fördela antalet gäster över hela året. Ta del av möjligheter som uppstår inom delningsekonomi och cirkularitet.

Gör det lätt att göra rätt.

Underlätta för gäster att bidra till en hållbar utveckling och lokal ekonomi. Ledsaga gästen i hur man beter sig på resmålet. Var transparent om verksamhetens hållbarhetsresa, såväl tillkortakommanden som mål och framtida planer.

Var en god arbetsgivare.

Erbjud rättvisa arbetsvillkor, konkurrenskraftiga löner och tydliga utvecklingsmöjligheter. Berätta om verksamhetens värderingar och mål för alla medarbetare. Var medveten om drivkrafter som finns hos nuvarande och potentiella medarbetare. Förläng säsonger för en hållbar verksamhet med bättre arbetsvillkor

Erbjud trygga upplevelser.

Följ nationella och lokala säkerhetsregler och rekommendationer för att kunna erbjuda en trygg och säker upplevelse och arbetsplats. Säkerställ att rätt sorts försäkringar och tillstånd finns. Ta fram planer och gör löpande riskbedömningar. Vad händer om olyckan är framme? Finns stöd för såväl gäster som medarbetare?

Var en tillmötesgående värd.

Gott värdskap ger mening och betydelse för både gäst och värd. Var påläst om resmålet Swedish Lapland och erbjud information om fler besöksmål än det egna. Anpassa ditt erbjudande, dina tips och bemötande efter var gästen befinner sig i resecykeln. Möt gästen i den kanal som hen föredrar.

Välj rätt gäster.

Rikta marknadsföringen mot målgruppen ”the Responsible Traveller”. Det ger dig goda chanser att hitta en nyfiken mottagare för ditt erbjudande. Ju tydligare du kan rikta ditt erbjudande till någon vars problem du löser eller vars önskan du uppfyller, desto mer kostnadseffektiv blir din marknadsföring.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.