Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Så fungerar Care for the Arctic

Utifrån den övergripande uppmaningen Care for the Arctic har vi utvecklat ett antal uppmaningar som vi vill att du som hör till resmålets huvudintressenter – besöksnäringsföretagen, resenärerna och möjliggörarna – tar till dig och agerar utifrån, i syfte att stärka vår region som plats att bo, leva och verka på. Uppmaningarna i verktygslådan vägleder huvudintressenterna att göra aktiva och medvetna val, ta genomtänkta beslut och ta ansvar.

Vad finns i verktygslådan?

Varje uppmaning i agendans verktygslåda visar hur den enskilda individen, företagaren och möjliggöraren genom sina handlingar kan ta mer ansvar och på så sätt vara medskapande i platsens utveckling. Syftet är att skapa värde lokalt och globalt, idag och för kommande generationer.

Hur fungerar det?

Metoden bygger på insikten om gemensamt ansvar och att var och en handlar aktivt. När vi arbetar gemensamt drivs utvecklingen åt önskat håll. Därför är det viktigt att man som intressent sätter sig in i alla delar av verktygslådan. På så sätt kan till exempel en företagare veta vilka krav man kan ställa på möjliggörare och även hur man underlättar för besökare att ta ansvar under sin resa.

Vem vänder sig Care for the Arctic till?

Agendan vänder sig till resmålets huvudintressenter: 

  • Besökare på platsen 
  • Företag inom besöksnäringen
  • Ekosystemet av samhällsaktörer som möjliggörare: kommunala och regionala aktörer, myndigheter och delar av civilsamhället som har inflytande över förutsättningar för besöksnäringens utveckling.

På Swedish Lapland Visitors Board tror vi på att meningsfull, positiv förändring kan ske när tillräckligt många individer tar steget till att bli förändringsagenter, meningsskapare och värdar, som hjälper varandra att lära sig och vill bidra till lokalsamhällets och kommande generationers välmående. Tillsammans banar vi en ny väg framåt för att bygga en form av besöksnäring som skapar nytta i våra samhällen. Tillsammans ställer vi om.

Vad gör Swedish Lapland Visitors Board?

Swedish Lapland Visitors Board har tagit fram Norrbottens strategiska färdplan för Sveriges arktiska resmål 2030, där Care for the Arctic är en del, på uppdrag av Region Norrbotten. Vi vill göra skillnad genom att dela agendan med intressenterna i vår arktiska region och jobbar själva aktivt genom att integrera Care for the Arctic i vårt dagliga arbete. Det handlar bland annat om vad vi själva publicerar, vilka insatser vi erbjuder företag och hur vi involverar och engagerar samarbetspartners i enlighet med uppmaningarna. Om du vill läsa mer om vårt interna hållbarhetsarbete klicka här.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.