Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Bli en mer ansvarsfull resenär

Det finns en aktiv medvetenhet kring den påverkan som resandet har på platser, natur och kultur världen över, såväl positiva som negativa. Genom att reflektera över din påverkan tar du som resenär också ansvar för att välja så hållbara lösningar som möjligt, oavsett om det handlar om färdsätt, var du bor, hur du interagerar med lokalbefolkningen och vilka företag du stöttar.

Respektera dina medmänniskor.

Värna mänskliga rättigheter och vårt gemensamma arv. Gör research om resmålet för att lära dig mer. Genom förståelse för det som gör platsen unik – dess historia, seder och kultur – får du en mer intressant upplevelse. Det underlättar också för dig att göra medvetna val under resans gång.

Värna vår arktiska natur.

Var rädd om vårt känsliga ekosystem i fjäll, skog och kust. Respektera djurlivet och dess naturliga miljö. I skyddade områden, besök bara platser som är till för besökare att vistas i. Minimera slitage, följ markerade leder och skräpa inte ner. Håll dig uppdaterad om rådande lokala regler och förbud.

Minimera din klimatpåverkan.

Tänk på att din resa belastar miljön. Planera för så liten påverkan som möjligt och var aktsam med din energianvändning på plats. Minska ditt avfall, undvik engångsprodukter och återvinn i möjligaste mån. Lämna ett minimalt fotavtryck och ett maximalt gott intryck efter dig.

Handla lokalt.

Stötta företag som agerar lokalt och gynnar jämlikhet och mångfald. Välj lokalt producerade varor och upplevelser. Respektera lokala hantverkare och producenter genom att betala schyssta priser. Anlita lokala guider och köp lokala tjänster.

Res tryggt och säkert.

Var rädd om dig själv. Ta reda på vilka reseregler som gäller och res rätt försäkrad. Swedish Lapland är en unik plats med arktiska förhållanden och snabba väderväxlingar. Rätt utrustning och rätt inställning är en förutsättning för en bra upplevelse. På våra vägar vistas även många djur. Kör försiktigt.

Var en upplyst resenär.

Njut av din vistelse genom ett respektfullt möte med lokalbefolkningen och deras livsstil. Välj företag och operatörer som har miljö- och hållbarhetspolicies. Följ lagar och förordningar. Respektera privata områden. Välj inte alltid de mest besökta platserna eller de populäraste säsongerna. Sakta ner, stanna längre. 

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.