Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Arbetspaket: Attrahera

När vi tillsammans fokuserar på att förmedla och brett sprida en gemensam bild, med gemensamma erbjudanden utifrån vår regions unika förutsättningar, skapas en tydligare bild av destinationen Swedish Lapland. Vi kommer därigenom att öka både kännedom och attraktion.

I takt med bättre kommunikationer, ökad globalisering och digitalisering behöver den fysiska platsen bli mer spännande och attraktiv för att attrahera och locka besökare. I tillägg hårdnar konkurrensen om investeringar, besökare och inflyttare allt mer. Besöksnäringen behöver utveckla metoder och verktyg för att stärka vår plats attraktionskraft i den konkurrensen. Besöksnäringen är en näring som hjälper till med så kallade mjuka värden för platsens attraktivitet, även för lokalbefolkningen. till att stärka platsens attraktivitet, öka resenärens reslust till resmålet Swedish Lapland, bidra till platsens lokala ekonomi och stärka förtagens närvaro på internationell marknad.

– Målgrupps- och varumärkesstategi implementeras, genom ett strukturerat arbete skapas en samstämmighet och stolthet över varumärket Swedish Lapland.

– En viktig del i arbetet med att öka vår attraktivitet är att öka platsens kännedom, den globala resenären kommer helt enkelt inte att besöka en plats som hen aldrig hört talas om. Genom insatser i projektet säkerställer vi att vår plats och våra SMEs ligger top of mind hos den ansvarsfulla resenären (vald målgrupp enligt målgruppsstrategi).

– Inom projektet jobbar vi med storytellingbaserad produktion av unika och postionerande berättelser i form av reportage, film, foto och webbanpassade texter, som förmedlar vår arktiska vardag.

– För att hitta fler starka långsiktiga partners för SMEs skapas nya affärer genom samarbeten med aktörer utanför reseled, exempelvis Coop, Naturkompaniet och Fjällräven.

– Tillsammans med exportsatsande SMEs utvecklar vi driver nya och vidareutvecklar partnerskap, affärsmodeller och säljstöd inom travel trade (försäljning av resor via återförsäljare, som skapar resepaket för slutkund).

– Det finns en växande grupp små företag som inte betraktar sig som exportmogna eller har en affärsidé som direkt kan kopplas till besöksnäring, men som likväl är en viktigt del av helhetsupplevlsen på plats. Genom att lyfta marknadsföringen på plats ökas försäljning. En del av arbetet är påbörjat i projektet Digitala touring routes, metoder och arbetssätt som vi nu bygger vidare på.

– Tillsammans med företagen identifera och nå ut till personer som inte bara är intresserade av resmålet Swedish Lapland utan också kan tänka sig att bosätta sig för att leva och arbeta i Norrbotten.

Care for the Arctic – för resenärer. Vi vill sprida kunskap och kommunicera till besökare för att dessa ska kunna uppfylla sin potential att bidra till platsen. Bli en mer ansvarsfull resenär

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.