Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Smart Digital Business – SDB

Fotograf: Ted Logart, iStock

Digitaliseringen kan vara vår tids största samhällsförändring och detta påverkar företag, i synnerhet inom besöksnäringen, i väldigt hög grad. Så hur ska en företagare göra för att skapa affärer genom de nya verktyg och möjligheter som digitaliseringen för med sig? Det fick företagen hjälp med i detta projekt. Projektet Smart Digital Business avslutades 31 augusti 2023

Som namnet på projektet antyder kommer fokus att ligga på att skapa smarta affärsmöjligheter digitalt för små- och mellanstora företag. Syftet är att företaget ska nyttja sin fulla potential digitalt, skapa mer intäkter och bygga en säljkanal som de själva kontrollerar.

Fokus kommer att ligga på företagets situation – alla företag är olika och har olika resurser för att arbeta med frågorna. Därför kommer varje företag få en dedikerad coach och en individuell plan som är relevant och realistisk. Det finns inte en mall som passar alla, vi ska se till att varje företagare får rätt förutsättningar att lyckas – både den som har expertkompetenser och enmansföretagare som inte har så mycket tid eller förkunskaper.

Finansiärer

Projektet finansieras av EUs regionala utvecklingsfond samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Kontakt

Petter Norén

Petter Norén

Projektledare
petter.noren@swedishlapland.com 0706665031

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.