Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Halvtid i North Sweden Green Deal – arbetspaket Attraktion

Fotograf: Tomas Bergman

Halvtid i North Sweden Green Deal – arbetspaket Attraktion

Redan inom fem år ska Norrbotten ha vuxit med 10 000-tals nya invånare. I vissa kommuner har nya invånare och kompetenser redan flyttat in. Det är ett välkommet tillskott. Att växa så snabbt är däremot också utmaning för hela vår region. Därför krävs nya arbetssätt och lösningar för att hitta de smarta vägval som transformerar vår plats för framtiden.

– Det har varit en intensiv höst i projektet North Sweden Green Deal Attraktion när vi har öppnat upp Norrbotten till en enda stor innovationsarena, ett co-lab av gigantiska mått. Tillsammans med Norrbottens 14 kommuner bygger vi beredskap och rustar samtliga i arbetet med att bli fler invånare, berättar Ella Jonsson, Innovation Manager för North Sweden Green Deal Attraktion.

Stor potential för livsstilsmigration och AI-verktyg

Med stor sannolikhet kommer den nya arbetskraften flytta in från andra länder. Vilket ställer krav på allt från kommunala webbplatser på engelska till internationell skolgång redan från förskoleklass. Många olika sektorer berörs när Norrbotten ska klara den enorma samhällsomvandlingen som följer i industrietableringarnas fotspår.

En av flera viktiga tillgångar är det faktum att Swedish Lapland är ett attraktivt internationellt resmål, med stor potential att locka många livstilsmigranter att flytta hit.

– Vi tar hjälp av ett smart AI-verktyg för att hålla en levande dialog med den trogna, internationella målgrupp som följer Swedish Lapland i våra digitala kanaler. Totalt har vi samlat på oss miljoner dataspår, berättar Petter Norén, Head of Marketing and Business Development på Swedish Lapland Visitors Board.

– Nu frågar vi om de kan tänka sig att flytta hit. Många tusen har svarat ja. Det här är en intressant tillgång för kommunerna i Norrbotten. Där vi testar hur kommunerna kan ta denna dialog vidare digitalt, fortsätter han.

Nya metoder och arbetssätt för att hitta nya vägar

I arbetet med att stärka kommunerna lyfts samtidigt hela regionens attraktion och mottagarkapacitet. Alla 14 kommuner bjuds in att medverka. De får ta del av nya arbetsätt och metoder under Swedish Lapland Visitor Boards innovationsledning. Syftet är att hitta nya vägar och ta snabba och stora steg framåt.

Under en serie om 2-3 workshops, ibland fler, jobbar kommunen med fokus på att lösa sina specifika utmaningar. Metoderna är beprövade och används framgångsrikt i utvecklingsintensiva branscher med hög innovationstakt, exempelvis inom tech-branschen, näringslivet och start-ups.

–Arbetsmetoderna utgår från Design Thinking, där användarens behov står i fokus. Arbetssättet innebär bland annat att de lösningar och prototyper som tas fram, testas på verkliga användare, i detta fall oftast internationella inflyttare, berättar Ella.

– Det är viktigt att inte utgå från det vi själva tror oss veta. Att prata med och testa lösningar på verkliga användare hjälper oss att förstå deras behov och vara relevanta, berättar Ella.

Norrbotten är en gigantisk innovationsarena

När projektet nu har nått halvtid så är det processer igång i hela Norrbotten. I kommunerna jobbar man utifrån sina specifika prioriteringar och på det regionala planet stöttar Swedish Lapland Visitors Board upp med sina expertkunskaper.

– I det här co-labet bidrar vi med allt från innovationsledning till strategisk spetskompetens inom profilering och digital kommunikation, berättar Ella.

– Beroende på vad en specifik kommun väljer att prioritera möter vi upp internt med den kunskap som vi har, säger Ella.

I projektteamet ingår Ella Jonsson som innovationsledare och Camilla Bondareva som varumärkesansvarig. Annika Fredriksson ersatte under december Ulf Hägglund som projektledare. Petter Norén och Johanna Elenius stöttar kommunerna med digital spetskompetens för är stärka mottagarkapacitet.  

De lösningar och den kunskap som byggs upp i projektet delas mellan kommunerna. Det är en kraftfull arbetsmetodik när nya lärdomar och insikter sprids som ringar på vattnet och kommer många till godo.

Så här jobbar kommunerna

Här hittar du kortfattade artiklar som berättar om hur vi jobbar inom NSGD-projektet tillsammans med Norrbottens kommuner.

Jokkmokk: ”Fokus på ökad inflyttning och nya etableringar när Jokkmokk planerar för framtiden”

Luleå: ”Luleå välkomnar med flyttlots”

Arvidsjaur: ”Ny webbplats ska locka inflyttare till Arvidsjaur”

Verktyg: ”AI till hjälp när Norrbotten ska växa med internationella inflyttare”

Om North Sweden Green Deal

North Sweden Green Deal är ett initiativ för att förverkliga en hållbar samhällsomställning, i takt med de nya industrietableringarna. Projektet drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det medfinansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF).

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.