Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Digitala Touring Routes – DTR

Fotograf: Ted Logart

Swedish Lapland Visitors Board driver projekt för att skapa tematiska resrutter i Google Maps för bilburna besökare och alla på plats – för att tillgängliggöra företagens utbud för nya kundgrupper.

Projektet drevs i två omgångar och del 2 (DTR 2.0) avslutades i februari 2023. Under Road trips i Swedish Lapand finns en del av resrutterna som skapades under projektet.

Genom att presentera förslag på olika rutter kan vi presentera mer av vad platsen Swedish Lapland har att erbjuda vare sig besökarna letar efter spektakulära boenden, sevärdheter, badplatser eller gårdsbutiker. Målet är att servera besökaren en attraktiv och lockande helhetsbild med relevanta tips och guidning, anpassade efter olika målgruppers intressen och drivkrafter.

Enligt Googles konsumentrapporter har sökningar på ”längs min rutt” ökat med 1000% globalt. Men även ”nära mig med utomhusservering” har ökat med 900%. Vilket berättar för oss att resenärerna vill hitta trygga upplevelser längs bilresan.

Sen tidigare har Google noterat att antal så kallade ’lokala sökningar’ ökat markant, antal sökningar som inkluderar sökfrasen ’nära mig’ har ökat 150% snabbare än sökningar utan ’nära mig’. Människor söker alltså från den plats de oftast befinner sig på, t.ex. ’restaurang när mig’ eller ’bensinmack nära mig’. Och 74% av de som gör en lokal sökning, besöker platsen inom 24 timmar och 28% av dem genomför ett köp.

Den bilburna resenären som till stor del använder Google Maps för att upptäcka och planera sina resrutter får en helhetsbild genom serverade förslag på tematiska resrutter i ett digitalt verktyg de redan använder och har förtroende för.

I den nulägesanalys som genomfördes 2019 i syfte att kartlägga företagens behov, hållbarhetsarbete, möjligheter och hinder, svarade majoriteten att det största hindret för destinationen är transporter till och inom Swedish Lapland. Samt infrastruktur såsom skyltning, leder, med mera.

Genom att skapa ett antal digitala tematiska resrutter för bil och husbilar och tips om leder för cykling och vandring i Google Maps med hjälp av Google Transit och Google My Business möter företagen i destinationen Swedish Lapland både den bilburna natur- och kulturintresserade resenärens och företagens behov.

För att skapa relevanta och intressanta resrutter, kommer vi att ta hjälp av besöksnäringsföretagen, kulturella- och gröna näringar och lokalbefolkningen.

Mål

Genom att skapa ett antal digitala tematiska resrutter för bil och husbilar/leder för cykling och vandring i Google Maps med hjälp av Google Transit och Google My Business möter företagen i destinationen Swedish Lapland både den bilburna natur- och kulturintresserade resenärens och företagens behov/problem.

Resrutter med naturupplevelser, historia, kulturmiljöer, måltidsupplevelser och spektakulära boenden ger förutsättningar för platsen att upplevas och attrahera som resmål.

Företagen får ökad synlighet och en kompletterande digital kanal för att tillgängliggöra sina anpassade produkter och upplevelser vilket leder till nya kundgrupper. Formeringen kring de tematiska resrutternas och innehåll är ett resultat av projektets fem aktiviteter som beskrivs närmare nedan.

Aktiviteter

Affärsutveckla mot nya resemönster och målmarknader

 • Kartläggning av företagets befintliga utbud matchas mot nya resmönster och gap identifieras. Utvecklingsinsatsen syftar till att ställa om och anpassa samt bredda företagets utbud för att stärka sin resiliens och möjliggöra nya affärer genom att möta upp resenärens nya behov och efterfrågan.
 • Företagen får indata i form av trender, omvärld, analyser, priskalkylering, revenue management, priskalkylering.
 • Företagen får ta del av nya mågruppsinsikter genom nytt verktyg med kunskap om bekräftade drivkraftssegment nedbrytet i 12 gästkategorier där destinationen Swedish Laplands utbud och profil matchar gästkategoriernas behov och efterfrågan.

Hållbarhetsarbete i praktiken implementerar globala hållbarhetsmålen

 • Projektet ska verka för besöksnäringsföretagens hållbarhetsarbete omsätts i praktiken där insatserna ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
 • Som vektyg och metod för implementering av de globala hållbarhetsmålen används GSTC’s fyra kriteriedelar och/eller Nature’s Best sex grundkriterier. Gemensam för dessa kriterier är att de omsatt de globala hållbarhetsmålen till besöksnärings-företagens verksamheter – från management till utbud av produkter och upplevelser.
 • Besöksnäringföretag inom exempelvis hotell, restaurangverksamhet etc får kunskap om anpassade kriterisystem som KRAV, Green Key etc
 • Användare kommer ha möjlighet att hitta certifierade boenden, restauranger, upplevelser inom de digitala tematiska rutterna.

Digitaliserade resrutter i Google Maps för ökad tillgänglighet och försäljning

 • Projektet kommer använda det välkända och i hög grad av resenären nyttjade Google Maps för information och verktyg vid formandet och beslut om sina resrutter. Här formas digitala tematiska ”leder”/ resrutter med hjälp av Googles övriga utbud av digitala affärstöd – Google My Business, Google Local Guide, Google Transit etc
 • Genom att få företagen att registrera sig på Google My Business, har en total kontroll över sin egen presentation men förbättra avsevärt sin synlighet i lokala sök.
 • SLVB kan även koppla in sina annonskampanjer att rikta in sig på lokala sök och presentera dessa i google maps. Google Local Ads. På plats.
 • De tematiska resrutterna bygger på en relevant och intressant helhet av natur, historia, kulturmiljöer, måltidsupplevelser och boenden som ger förutsättningar för destinationen Swedish Lapland att upplevas och attrahera som ett resmål. Den digitaliserade resrutten ökar kunskap om platsen – göra, bo och äta.

Produktutveckling mot post-corona-resenärernas nya värderingar och behov

 • Utifrån nya insikter om resenärernas förändrade behov och värderingar och de tolv gästkategorierna genomförs produktutvecklingsprocesser riktat mot de 12 gästkategorierna för att säkerställa anpassade upplevelser och produkter där bekräftad efterfrågan finns.
 • Projektet har primärt fokus på bilburna resenärer primärt från Norden, norra Europa och södra Sverige och sekundärt på besökande vandrare och cyklister.
 • För att öka värdet och attraktionen för en digital led/resrutt kommer projektet involvera, engagera och aktivera lokalbefolkningen till delaktighet. Ambitionen är att de bidrar med sina tips och berättelser om lokala sevärdheter och smultronställen, där resenären erbjuds att ta del av ortsbornas tips.

Projekttid

2021-03-01 – 2022-04-30

Mer om projektet

Styrgrupp och referensgrupp kommer att tillsättas med representanter från näringen.

Projetket är ett av 16 projekt som Tillväxtverket tilldelat medel i syfte att stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.

Finansiärer

Mer om projektet

Läs mer! Johanna Elenius – digital strateg och ny projektledare för Digitala touring routes.

Kontakt

Johanna Elenius

Projektledare & Digital strategist
johanna.elenius@swedishlapland.com 070-256 66 19

Maria Sirviö

Projektledare & Travel Insights
maria.sirvio@swedishlapland.com 070-235 28 10

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.