Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Award of Swedish Lapland

Award of Swedish Lapland

Med fyra kategorier av priser vill vi premiera och lyfta de starkast lysande stjärnorna bland företag och insatser under året inom vårt arktiska resmål.

Swedish Lapland Visitors Board arbetar för att stärka attraktiviteten och öka reslusten till Sveriges arktiska resmål genom att marknadsföra platser och upplevelser som matchar den globala resenärens efterfrågan. Med priserna vill vi synliggöra och premiera insatser som inspirerar och levererar i strävan att stärka vårt resmåls attraktivitet och konkurrenskraft.

Kategorier inom Award of Swedish Lapland:

Kategori: Innovation
En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan.

Kategori: Brobyggare
Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Sveriges arktiska resmål och världen.

Kategori: Möjliggörare
Modigt och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får resmålsvarumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.

Kategori: Spirit of Swedish Lapland
Inspiratör eller initiativ som genom sitt genuina värdskap lyfter resmålet Swedish Lapland och gör så att besökaren känner sig hemma i vår arktiska vardag.

Nomineringen sker i ett öppet förfarande och vinnare utses av Swedish Lapland Visitors Boards styrelse.

Award of Swedish Lapland 2023

Årets anmälan är öppen nu så ta chansen att lyfta dem som har gjort strålande insatser det gångna året! Vem är har inspirerat mest, haft den bästa idén, uträttat stordåd bakom kulisserna eller verkat för att bygga broar mot världen? Läs mer här!

Tidigare pristagare

Award of Swedish Lapland har delats ut sedan 2012 och oftast i samband med Academy of Swedish Lapland, ett återkommande kunskapsseminarium där näringen kan nätverka och ta till sig nya insikter. Här är tidigare pristagare:

2022

Sara och Johan Väisänen, Ann-Christin Viklund, Asaf Kliger, Rebecca Lundh. Samt Lapland View Lodge och Ájtte.

Pristagare innovation 2022: Lapland View Lodge
På det ikoniska Luppioberget har Johan och Sara Väisinen skapat ett spektakulärt och unikt arktiskt landskapshotell, ett nytt landmärke i Tornedalen som etablerat resmålet Swedish Lapland på nya internationella marknader. Innovativa byggmetoder och arkitektoniska lösningar har övervunnit bergets utmaningar och låter nu gästerna njuta och möta en makalös utsikt över vackra Torneälv och det böljande skogslandet från såväl det egna hotellrummet som från restaurang, lounge och den makalösa spabyggnaden med bastu.

Pristagare brobyggare 2022: Ann-Christin Viklund, flygstationschef Luleå Airport
Ann-Christin har hjälpt till att föra Luleå ut i världen och världen till Luleå. En fantastisk person som ger en känsla av att ingenting är omöjligt. Arbetar outtröttligt för att etablera Luleå Airport som en viktig aktör inte bara i regionen utan även på en nationell arena. Annki vet vad som händer när man kraftsamlar tillsammans, inleder samarbeten och styr mot samma mål. Det är mycket tack vare henne som vi har fått inte mindre än tre internationella flyglinjer till Luleå under ett och samma år. London, Paris, Düsseldorf. Hennes arbete har gjort det möjligt för många entreprenörer att utvecklas, växa, anställa och innovera. Det är en fantastisk känsla att se alla dessa fransmän nyttja Luleås isvägar på sina sparkar. Ett konkret bevis på att hennes arbete har gett resultat!

Pristagare möjliggörare 2022: Ájtte
Svenskt Fjäll- och Samemuseum är en drivkraft för turismutvecklingen i Jokkmokk och hela resmålet Swedish Lapland. Innehåll och paketering möter den växande nationella och internationella målgruppen ”den nyfikna upptäckaren” efterfrågan på lärande upplevelser och kunskap om den världsunika samiska kulturen och vårt kulturlandskap. Med traderad kunskap som utgångspunkt skapas reseanledningar och värden, dels för den egna verksamheten, men även för den ikoniska Jokkmokks marknad, där Ájtte är ett naturligt centrum för platsens besökare. Ájtte är en möjliggörare för en bred publik såväl privatresenärer som studieresresor – året om genom världsunika utställningar utifrån egna samlingar, temporära konstutställnngar, föreläsningar, konserter, den arktiska botaniska trädgården Fjällträdgården, Laponianoden, konferensavdelning, unikt bibliotek, forskning och dokumentation.

Pristagare Spirit of Swedish Lapland 2022: Bröllopsfotograferna Rebecca Lundh och Asaf Kliger
Genom stor yrkesskicklighet och idogt arbete – i kyla, under midnattssol, sena kvällar och tidiga mornar – fångar de bilder som gör att människor vill besöka arktiska Sverige. Bilderna fångar inte bara design och skönhet utan också de lyckligaste dagarna i livet, när kärleken firas. Deras perspektiv breddar bilden av Swedish Lapland. Bilderna står i skarp kontrast till den annars så dominerande industrin och tillför en dimension av konst, eskapism och jämställdhet. Deras foton är för giftaslystna en drivkraft till resa. Både Asaf och Rebecca är dessutom naturliga ambassadörer för sin plats och bidrar till att företagens upplevelser får vingar över jorden. Rebecca har medverkat i SVTs Bröllopsfotograferna och anlitats som talare vid stora konferenser för yrkesfotografer. Asaf har nätverk över hela världen och gör utställningar både i Lund och Tel Aviv.

2021:

Award of Swedish Lapland 2021

Pristagare innovation 2021: Arctic Bath
Motivering: Arctic Bath har med det banbrytande arktiska utebadet satt destinationen Swedish Lapland på internationella och nationella SPA-kartan. De har utvecklat en internationellt efterfrågad upplevelse, baserad på vår arktiska natur och vinterbadarkultur, paketerad i ett arkitektoniskt spektakulärt och fotogeniskt mästerverk.

Från bastuflotte till världsnyhet, läs mer om Arctic Bath

Pristagare brobyggare 2021: Graeme Richardson
Motivering: Multientreprenören Graeme Richardson är delaktig i verksamheter som exempelvis incomingbolaget Arctic Inbound, företagsnätverket Arctic Getaways, konsultverksamheten TravelCo samt lodgen Arctic Retreat. Han utvecklar nya affärsmodeller, verksamheter och samarbeten med kommersiella affärspartners lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Koncepten stärker såväl företagens leverantörskedjor som besökarens värdekedjor. Helheten stärker företagssamverkan och därmed resmålet Swedish Laplands resiliens och attraktion som plats för fler företagsetableringar.

Samarbete och företagande nyckeln till allt, läs mer om Graeme Richardson

Pristagare möjliggörare 2021: Britt-Louise Nyman
Motivering: Britt-Louise Nyman har varit en av initiativtagarna, engagerad och drivande i utvecklandet av den 22 mil långa Solanderleden. Hon har besökt byar och byaföreningar, markägare och företag och tillsammans med dessa vandrat och stakat ut leden. Hon har skrivit över 150 markägaravtal, och lett eller medverkat i en mängd utvecklingsprojekt kring leden. Hon brinner för, och har starkt bidragit till, företag- och landsbygdsutveckling och till den turistiska infrastrukturen.

Eldsjäl bakom 22 mil vandringsled, läs mer om Britt-Louise Nyman

Pristagare Spirit of Swedish Lapland 2021: Camp Ripan
Motivering: Camp Ripan är en samlande kraft för besöksnäringen genom sitt engagemang. De föregår med goda exempel som inspirerar andra, vilket skapar attraktionskraft och hållbar tillväxt för hela destinationen. Hållbarhet, design, lokal förankring, kultur och natur går som en röd tråd genom verksamheten. Camp Ripan har varit initiativtagare till olika företagsnätverk, samarbeten och representerat hela regionen internationellt. Företaget ser helheten och hela Swedish Lapland, driver utvecklingen framåt och är en sann inspiratör.

Familjeföretaget som enar och inspirerar, läs mer om Camp Ripan

Jalle Svanberg, styrelseordförande Swedish Lapland Visitors Board, Voight Travel, Johan Väisänen, Explore the North, Peter Engström, Erica Mattsson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

2019:

Årets möjliggörare: Peter Engström
”Genom sin energi och engagemang i att utveckla Storklinten till en året-runt anläggning, dessutom för sin insats och investeringar i förverkligandet av den nya innovationen Arctic Bath i Harads – som redan tagit plats i de stora internationella designmagasinens inspirationssidor – har anläggningsentreprenören Peter Engström skapat möjligheter för Swedish Laplands vidare attraktion på världsmarknaden.”

Årets innovation: Niehku Mountain Villa
”Genom att bokstavligt gräva där man står har grundarna bakom Niekhu Mountain Villa skapat en dröm djupt förankrad i platsens historia. Kombinationen av byggnadens unicitet, där delar av lokstallsruinen i Riksgränsen byggts in i hotellet och ett genuint värdskap i absolut världsklass, samt närheten till en enastående fjällvärld, gör detta till en ny storartad upplevelse av Swedish Lapland, som redan upptäckts av gäster såväl som världens media.”

Årets brobyggare: Voigt Travel
”Genom att etablera och bibehålla direktflygförbindelser från Holland till två flygplatser i Swedish Lapland, dessutom under två säsonger, har Voigt Travel etablerat en värdefull luftbro mellan Swedish Lapland och Europa, där vi också ser hur den holländska marknaden ökar sitt inresande till destinationen år från år.”

Spirit of Swedish Lapland: Explore the North
”Sara Ljunggren och Johan Väisänen har genom en stark tro på attraktionskraften i vår arktiska livsstil etablerat internationella resmål på platser som Särkimukka, Lannavaara och Tärendö. Ett genuint värdskap med aktiviteter i fokus skapar inte bara en internationellt stark reseanledning utan också arbetstillfällen och möjligheter, även för locals, att uppleva en internationell miljö i Swedish Lapland.”

Erika Mattsson, vd Swedish Lapland Visitors Board och representanter för Piteå Summergames, Skellefteå Airport och Icehotel samt Jalle Svanberg, styrelseordförande Swedish Lapland Visitors Board

2017:

Årets möjliggörare: Skellefteå Airport
”Med mod, kreativitet och action har Skellefteå Airport tagit position som ett nav för inresande i nordligaste Sverige. Genom offensiva satsningar har man lyckats locka flera internationella direktflyg till destinationen. Ett partnerskap som möjliggör inresande till Swedish Lapland.”

Årets innovation: ICEHOTEL 365
”I snart tre decennier har ICEHOTEL återanvänt Torneälvens is i ett hållbart kretslopp. Numera står ICEHOTEL365 kvar året om, så att den internationelle gästen kan njuta av snö och is under såväl norrsken som midnattssol. Samtidigt har ICEHOTEL, innovativt ur ett klimatperspektiv, skapat en hållbart attraktiv produkt i Jukkasjärvi och Swedish Lapland.”

Årets brobyggare: FlyCar Tyskland
”Med direktflyg till Arvidsjaur – från fyra tyska destinationer sedan snart 20 år och sedan två år även från Birmingham i UK – har FlyCar skapat en möjlighet för att utveckla vinterturismen i vår region. Helt enkelt en stadig bro från Europa till destinationen Swedish Lapland.

Spirit of Swedish Lapland: Piteå Summer Games
”Piteå Summer Games är ett varumärke fulladdat med både värdskap och vänskap. Ändå sedan starten 1990 har Piteborna, år efter år, konsekvent och kompromisslöst, levererat en organisatoriskt fulländad fest. Och med inte mindre än 800 lag från 25 nationer är fotbollsturneringen en av de största i världen och på alla sätt en makalös fest för världens fotbollsälskare i Piteå, i världen och i Swedish Lapland.

2016:

Årets möjliggörare: Sparbanken Nord – Framtidsbanken
”Modiga och tidiga satsningar på regionala utvecklingsprojekt inom besöksnäringen har under många år skapat möjligheter för besöksnäringsentreprenörer att förvandla drömmarna till verklighet.”

Årets innovation: Nordenskiöldsloppet
”Nordenskiöldsloppet har återupplivat och förnyat en historisk händelse med internationell arktisk koppling, knutet till den samiska skidkulturen inom renskötseln. Unika naturförhållanden och en extrem utmaning – över 20 mil på skidor – har lockat såväl elit som motionärer från världens alla hörn att utmana sin förmåga och följa de historiska spåren på arktisk mark.”

Årets brobyggare: Chad och Linnea Blakley
”Multientreprenöriella motorer som öppnat nya tillväxtmöjligheter för näringen genom att sammanföra mikrodestinationen Abiskos aktörer och den internationella gästen genom vitala gemensamma funktioner som produktutveckling, paketering, bokning, transfer och försäljning.”

2015:

Årets Möjliggörare: Peter Aasa, Gällivare
“En sann entreprenör som investerar strategiskt och stort i såväl företagets, platsens och regionens konkurrenskraft, och i en gestaltning som stolt synliggör platsens unika historia med stil och kvalitet som svarar mot den globala resenärens behov och efterfrågan.”

Årets innovation: STF Aurora Sky Station
“STF Aurora Sky Station har paketerat Abiskos världsunika förutsättningar att erbjuda den globala resenären en oförglömlig norrskensupplevelse – en av den arktiska regionens största reseanledningar – som även fått Lonely Planet att utse Aurora Sky Station till nr 1 av världens bästa platser att uppleva ljusfenomen 2015.”

Årets brobyggare: Tim och Birgitta Linhart, IceMusic
”Konstnärer som skapar arktisk konst, där det frusna vattnet blir till ljuv musik som förenar, fascinerar och fångar själar över hela världen. Där språket för länge sen mist sin betydelse och destinationen Swedish Laplands unika kultur talar direkt till den globala resenärens hjärta.

Kent Ögren, regionråd Norrbotten, Fredrik Broman, Aurora Safari Camp, Annika Fredriksson, Swedish Lapland Visitors Board.

2013:

Årets innovation: Aurora Safari Camp
”Världstrenden “Glamping” – glamorous camping, i en unik arktisk
tolkning som attraherar globalt. Aurora Safari Camp förenar på ett nytt och innovativ sätt, den globala resenärens höga krav på boendestandard och ett nära möte med Swedish Laplands natur och möjlighet till avskildhet.”

Årets brobyggare: Dan Björk
”Pionjären som ständigt befinner sig i framkant, inspirerar
näringen och banar väg för hela destinationen Swedens Lapland genom att outtröttligen innovera internationellt gångbara spetsupplevelser för den globala resenären.”

Årets möjliggörare: Norrskenet AB
”Affärsutvecklingsbolaget Norrskenet har visat vägen med sina tidiga, modiga och framsynta investeringar i besöksnäringens pionjärer med internationella spetsupplevelser”

Anna Andersson, Visit Sweden Tyskland, Roland Sand, Lapland Resorts, Cornelia och Rüdiger Lohf, Best of Scandinavia, Erik Svensson, Bodens kommun.

2012:

Årets brobyggare M&I: Anna Andersson, Visit Sweden Tyskland
”Med ett stort hjärta och ett personligt engagemang har Anna Andersson bidragit till skapandet av ett nytt framgångsrikt arbetssätt för den internationella mötesmarknaden samt verkat som regionens ambassadör och garant i byggandet av ett ovärderligt affärsnätverk i Tyskland”

Årets brobyggare Leisure: Best of Scandinavia Incoming
”Best of Scandinavia Incoming har både identifierat affärsmöjligheterna och agerat med största professionalism gentemot företagets egna tyska affärskontakter för att marknadsföra och sälja hela destinationen och dess upplevelser gentemot den tyska privatresemarknaden”

Årets innovation: Norrskensflyget
”En världsunik norrskensupplevelse där rymden som plattform förenar historia, nutid och framtid genom en gränsöverskridande kombination av regionens tillgångar inom kultur, vetenskap och natur”

Årets Möjliggörare: Erik Svensson Verksamhetschef, Närlingslivskontoret, Bodens Kommun
”Erik Svensson har med stor målmedvetenhet och envishet koordinerat involverade myndigheter och bidragit till samverkande finansieringslösningar för att möjliggöra byggandet av världsunika TreeHotel i Harads”

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.