Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Award of Swedish Lapland

Award of Swedish Lapland

Med fyra kategorier av priser vill vi premiera och lyfta de starkast lysande stjärnorna bland företag och insatser under året inom vårt arktiska resmål.

Swedish Lapland Visitors Board arbetar för att stärka attraktiviteten och öka reslusten till Sveriges arktiska resmål genom att marknadsföra platser och upplevelser som matchar den globala resenärens efterfrågan. Med priserna vill vi synliggöra och premiera insatser som inspirerar och levererar i strävan att stärka vårt resmåls attraktivitet och konkurrenskraft.

Kategorier inom Award of Swedish Lapland:

Kategori: Innovation
En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan.

Kategori: Brobyggare
Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Sveriges arktiska resmål och världen.

Kategori: Möjliggörare
Modigt och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får resmålsvarumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.

Kategori: Spirit of Swedish Lapland
Inspiratör eller initiativ som genom sitt genuina värdskap lyfter resmålet Swedish Lapland och gör så att besökaren känner sig hemma i vår arktiska vardag.

Nomineringen sker i ett öppet förfarande och vinnare utses av Swedish Lapland Visitors Boards styrelse.

2023 års vinnare av Award of Swedish Lapland är:  

Möjliggörare – Stiftelsen Norrlandsfonden

Stiftelsen Norrlandsfonden, som med sina egna unika, flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion har möjliggjort många besöksnäringsföretagares tillväxt. Genom olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden skräddarsyr och kompletteras företagets egen finansiering. Engagemanget hos stiftelsens medarbetare är ofta avgörande för företag med tillväxtambitioner. Med dessa medarbetares hjälp realiseras nya, offensiva och framåtsyftande affärsmöjligheter som bygger på att göra affär av efterfrågan på vår regions unika arktiska kultur och natur. Tack vare Norrlandsfonden har Sveriges arktiska resmål ett stort antal internationella reseanledningar som lockar besökare från hela världen.

Läs intervju med Linda Hollberg och Per Nilsson här.

Brobyggare – Susanne Wallin, Haparanda Stadshotell

Susanne Wallin, Haparanda Stadshotell, har med varmt hjärta, skarpt affärssinne och det rakryggade mod som bara kan komma från en sann tornedaling visat vägen för internationella relationer och lyft den lokala, gränsöverskridande kulturen till en global marknad. Hon framhåller ständigt vikten av samarbete, nätverk och partnerskap såväl inom regionen som över landsgränsen. Som nyutnämnd honorärkonsul fortsätter hon att stärka relationen mellan Sverige och Finland. Passande nog har hon med varsam hand på Haparanda Stadshotell återskapat just den miljö där världen har mötts och utbytt affärer under mer än ett århundrade.

Läs intervju med Susanne Wallin här.

Innovation – Familjen Gunnarstedt, Kåbdalis

Familjen Gunnarstedt gräver där de står i hembyn Kåbdalis. Via innovativa idéer och lösningar har de skapat en ny skidsäsong till en för resmålet Swedish Lapland ny målgrupp. Genom att lägga tidig snö i nedfarterna på hemmaberget Goabddálisvárre, tillsammans med rätt paketering, lockar de år efter år världsstjärnor i de alpina skidlandslagen till den lilla byn med 60 invånare för försäsongsträning. Anläggningen grundades 1966 av Lars och Vaino Gunnarstedt, och barnbarnen för arvet vidare. Familjens innovativa tänkande har etablerat och skapat förutsättningar för fler skidanläggningar på samma nischade marknad, som också kan växa med en viktig säsongsförlängning på vårt arktiska resmål.

Läs intervju med Johan och Rebecca Gunnarstedt här.

Spirit of Swedish Lapland – Pia Huuva, Huuva Hideaway

Pia Huuva är en enastående inspiratör med ett värdskap som inte känner gränser. Hon delar familjen Huuvas arktiska vardag i Liehittäjä, Övertorneå med gäster från hela världen. Med kunskap och lärande som drivkraft bjuds gästerna att bli en del av den lokala livsstilen med samisk och tornedalsk kultur kring mat, dryck, bastubad, hantverk och byggnadsverk. Men det stannar inte där. Hon undervisar i det arktiskt varma värdskapets konst, och inspirerar och engagerar hon såväl studenter som andra kollegor över hela resmålet Swedish Lapland att utveckla och förädla nya reseanledningar och upplevelseinnovationer med vår eftersökta och unika arktiska kultur som kärna.

Läs intervju med Pia Huuva här.

Tidigare pristagare

Award of Swedish Lapland har delats ut sedan 2012 och oftast i samband med Academy of Swedish Lapland, ett återkommande kunskapsseminarium där näringen kan nätverka och ta till sig nya insikter. Här ser du de tre senaste årens pristagare. För alla pristagare – se menyn till vänster på dator, eller sidmeny däruppe om du tittar på din telefon.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.