Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Arbetspaket: Arktisk kulturturism

Att förmedla språk, traditioner och kulturarv lockar besökare. Det finns en växande global målgrupp som vill uppleva och lära sig om den genuint lokala arktiska kulturen. Efterfrågan är större än utbudet, det finns helt enkelt för få kulturella aktiviter och upplevelser tillgängliga för besökare och boende

Kulturarvet i Norrbotten är en värdefull resurs för turism, utbildning, sysselsättning och hållbar utveckling. Hållbar kulturturism är en viktig del av regionala och makroregionala utvecklingsstrategier. I detta avseende är kultur både en drivkraft och en möjliggörande faktor för hållbar utveckling. Att involvera lokalsamhället, kunskapsbärare och andra intressenter i beslutsprocessen är viktigt för
att både kulturarvet och lokalbefolkningen ska gynnas. Genom att nyttja platsens traditionella kunskap och sedvanor profileras även den lokala platsen.

Arbetspaketet syftar till att utveckla en hållbar kulturturism, säkerställa en hållbar förvaltning av det platsspecifika immateriella kulturarvet och att erbjuda en autentisk tolkning som stöder den lokala ekonomin. Ökad kunskapsturism kopplat till det lokala kulturarvet skapar även ökad konkurrenskraft för det lokala hantverket och livsmedelsproduktionen och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Kulturbärare återfinns ofta i ideella krafter. Samtidigt är Norrbotten en del av Sápmi och i länet finns många starka lokala kulturer. Tillsammans delar vi också en arktisk kultur, livsstil och vardag som formats av platsens storslagna natur.

Det finns en outnyttjad potential och chans för företag att skapa fler och nya upplevelser och produkter baserade på lokal kultur för att säkra ett hållbart förvaltande av vårt kulturarv och locka besökare.

– Inom projektet kommer vi att jobba med produktutveckling, stärka kunskapen om den unika arktiska kulturen i reseåterförsäljarledet och press. Vi kommer även att låta arktisk kultur ta en tydlig del av tematisk kommunikation.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.