Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Det här med Design Thinking – vad är det egentligen?

nsgd_workshop i kalix

Design Thinking – vad är det egentligen?

Den gröna omställningen börjar ta fart på allvar och ställer helt nya krav på hela Norrbotten. Därför jobbar vi med innovationsmetoder som hjälper kommuner att hitta nya lösningar.

Vi hör det snudd på dagligen: hur den gröna omställningen och stora omvälvande industrietableringar kommer att omforma vår vardag och framtid. Exakt hur det ska gå till och vad det innebär är omöjligt att förutse, det som händer nu i vår region har aldrig gjorts tidigare. Vad vi med säkerhet vet, är att Norrbotten behöver växa med många tusen invånare under den närmaste 10-års perioden när omkring 1000 miljarder kronor ska investeras i den gröna omställningen. Det sätter stor press på existerande strukturer, arbetssätt och individer. Och det betyder att vi behöver tänka om och tänka nytt.

– Med hjälp av innovationsmetoder som bygger på design thinking jobbar vi tillsammans med norrbottens modiga kommuner för att bryta gamla arbetssätt och strukturer. Vi upplever det som oerhört uppskattat från kommunernas sida att få stöd och möjlighet att jobba utifrån ett innovativt förhållningssätt. Denna typ av arbetssätt är vanligtvis förbehållet näringslivet, techbranschen och start-ups, berättar Ella Jonsson, Innovation Manager på Swedish Lapland Visitors Board.

Design thinking är ett angreppssätt för problemlösning där man utgår från och sätter användarens behov i centrum. Det bygger på att observera och studera hur vi människor interagerar med sin omgivning – det kan handla om produkter och tjänster såväl som en organisation, en företagskultur, en plats eller kommunikation, exempelvis. Design Thinking bygger också på att utveckla och hitta lösningar som når alla mänskliga sinnen. Genom en iterativ [red am: loopande upprepande], praktisk problemlösning där man inte räds att borra djupt inne i kärnan på de områden där man har de största utmaningarna, skapas innovativa lösningar som är validerade av användaren.

– Många av metoderna som vi på Swedish Lapland Visitors Board använder kommer från Google Venture, som generöst har delat med sig av innovationsprocesser och metoder i många år, genom litteratur, kurser och online. Vi använder oss även av metoder från en rad andra källor och har medarbetare med lång erfarenhet av innovationsledning för näringslivet, start-ups och offentlig förvaltning. Jag har själv jobbat i många år med att coacha team som vill skapa förändring, inte minst har pandemin och flera år med digitala workshops gett insikt om att en gång för alla skrota den gamla klassiska brainstormingen som bygger på att den som pratar högst får sin vilja fram, det blir sällan bra, säger Ella Jonsson.

Hon fortsätter:

–Bland annat jobbar vi ofta med metoder ur Google Design Sprint. Gemensamt för dessa metoder är att de är demokratiska och inkluderande. Rent konkret innebär arbetssätten att ett team arbetar individuellt – men tillsammans, med fokus på att lösa samma utmaning och problem. Det gör att alla i ett team får komma till tals, tänka sin tanke till slut och får prata till punkt utan att bli avbrutna. På så sätt kommer många infallsvinklar och möjliga lösningar upp till ytan. Stegvis röstar gruppen på olika lösningsförslag för att prioritera och till sist tillsammans välja väg för den bästa lösningen.

Men processen stannar inte där: slutanvändaren bjuds in att ge feedback – ris och ros, högt och lågt. Det i sin tur leder till nya insikter om den valda vägen är den rätta, om den behöver justeras – eller kanske rent av skrotas?

– Vi får feedback från ledare i Norrbottens kommuner att det här sättet att jobba är en nyckel för att kunna möta en grön framtid. Många har uttryckt önskemål om att få hjälp med att implementera metoderna som ett arbetssätt för att förändra strukturer i grunden. Min förhoppning är att projektet North Sweden Green Deal Attraktion bidrar till att lägga grunden för en social innovation som förändrar Norrbotten långsiktigt hållbart, avslutar Ella Jonsson, Innovation Manager, North Sweden Green Deal.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.