Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fokus på ökad inflyttning och nya etableringar när Jokkmokk planerar för framtiden

Fokus på ökad inflyttning och nya etableringar när Jokkmokk planerar för framtiden

Vi fick en pratstund med Marcus Bjerlöw, kommunstrateg på Jokkmokks Kommun och spindeln i nätet för arbetet med North Sweden Green Deal Attraktion.

Det är bråda dagar för Marcus och hans team så här i slutet av året, när den viktiga förstudien med fokus på mottagarkapacitet och attraktivitet ska färdigställas.   

Marcus, kan du berätta lite om hösten och det vi hittills har gjort tillsammans i Jokkmokk inom projektet North Sweden Green Deal Attraktion?

Tack vare de workshops som genomförts har vi fått en bekräftelse på mycket som vi diskuterat sedan tidigare samt vikten att arbeta vidare med dessa. Vi har fördjupat vår förståelse för behoven i inflyttarens livscykel och de olika faserna samt hur vi kan möta upp de behoven.

I Jokkmokks kommun har vi också haft stor nytta av de arbetssätt och innovationsmetoder som använts i de workshops som hittills genomförts. Vi kommer att fortsätta använda flera av dessa metoder internt i olika sammanhang. I vissa fall har vi anpassat dem utifrån våra behov och förutsättningar, metoderna hjälper oss i arbetet framåt.

Den arbetsgrupp som vi bildat i kommunen har också gett oss en ökad samverkan utifrån den breda representation som vi haft med i samband med workshopsen.

Bild från workshop två

Berätta om Jokkmokks prioriteringar, vad är ert fokus och varför?

Vårt fokus utgår mycket från de strategier och insatser som utarbetas i och med den förstudie som vi gör.

Inom ramen för förstudien pekar vi även på aspekter för ett breddat perspektiv utifrån våra två huvudgrenar, attraktivitet och tillväxt, samt fem utpekade insatsområden: Varumärke, Vitalt friluftsliv & kulturliv, Bo & leva, Etableringar samt Kompetensförsörjning.

Vi siktar på att attrahera inflyttare, nya Jokkmokkare, som kommer från andra länder eller andra län och välkomna dem att bli en del av vår vardag.”

Vart är Jokkmokk om fem år?
Om fem år kommer vi att ha nått en god bit på vägen utifrån det som formuleras i vårt visionsdokument Jokkmokk 2030. Exempelvis handlar det om ökad inflyttning till Jokkmokks kommun och ökade etableringar.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.