Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Luleå välkomnar med flyttlots

Fotograf: Johanna Elenius

Luleå välkomnar med flyttlots

I Luleå är flera stora etableringar och investeringar på gång med koppling till den gröna omställningen. Visionen är att Luleå ska vara en växande kommun med ett långsiktigt mål att befolkningen närmar sig 100 000 invånare år 2050.

Inom ramen för North Sweden Green Deal Attraktion samlas många aktörer och kompetenser runt samma bord för att tillsammans kroka arm och jobba för en ännu mer attraktiv stad. Frida Berglund, strateg samhällsutveckling på Luleå Kommun berättar lite kort om vad som är på gång.

Reflektera kring hösten och det vi hittills har gjort tillsammans inom North Sweden Green Deal Attraktion i Luleå.

”Vi har träffats två gånger under hösten tillsammans med NSGD Attraktion. Det har varit bra för oss i arbetsgruppen att samla olika perspektiv och kompetenser runt samma bord för att belysa olika synvinklar kring just attraktion och kompetens. Metoderna som vi har fått tillfälle att jobba med har hjälpt oss tydliggöra nulägesbilden och bidragit till att se nya möjligheter och hitta nya vägar fram tillsammans.”

Berätta om Luleås prioriteringar i North Sweden Green Deal Attraktion, vad är ert fokus och varför?

”Vi håller på med en förstudie kring en viktig funktion kopplat till inflyttning, vi kallar det flyttlots här hos oss. Här har vi även en nära dialog och samarbete med vår grannkommun Boden. I det arbetet som Luleå gjort inom North Sweden Green Deal Attraktion har vi trängt djupare in i inflyttarens livscykel. Det har gett oss en förståelse för de olika faserna och behovet att matcha inflyttarens drivkrafter med relevanta insatser och erbjudanden. Efter årsskiftet kommer vi ta hjälp av Swedish Lapland Visitor Boards AI-verktyg, med målet att synliggöra Luleås attraktiva erbjudanden och etablera en dialog med holländska inflyttare. Med Schaatchen Luleå Grand Prix 1, långfärdsskridskoloppet som går av stapeln i slutet av februari och därefter Emigration Expo i Utrecht i april, blir det stort fokus på att nå ut till potentiella inflyttare i Holland under våren 2023.”

Vart befinner sig Luleå om 5 år?

”Luleås vision 2050 utgår från samarbete, nytänkande och omtanke. Om 5 år har vi tagit stora kliv mot den visionen och är en växande stad. Jag tror att vi redan i närtid kommer att se fler internationella Lulebor. Det framtida Luleå är annorlunda än det Luleå vi känner idag, men med samma starka identitet välbevarad, gestaltad på nya sätt i arkitektur, arbetstillfällen och attraktiva livsmiljöer.”

Mer inom ämnet

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.